Kalendár nebodovaných turnajov : 2018

Dátum Názov Miesto Typ Organizátor Možnosti
2018-01-28 Nový Husľový Rusovce SLOPAK
2018-02-10 Dežov Cap Rusovce SLOPAK
2018-03-03 Pohár ministra financií Rusovce SLOPAK
2018-03-17 Jožkov Cap-ko Rusovce SLOPAK
2018-06-22 Vtedy na západe 1x1 Kočovce PRASK