Základné informácie

Názov:
KPPS
Celé meno:
Klub priateľov petangu Svätopluk
Miesto:
Šaľa
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2007

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
8 Szabo Milan M NORMAL 297 KPPS 3924.5
34 Meluš Daniel M NORMAL 394 KPPS 1961.5
47 Sýkora Dávid M NORMAL 416 KPPS 1518.5
53 Černák Miroslav M NORMAL 454 KPPS 1345.5
55 Bleho Tomáš M NORMAL 423 KPPS 1314
59 Horváthová Nevenka F VETERAN 277 KPPS 1157.5
61 Toth Robert M NORMAL 487 KPPS 1139
65 Melušová Zuzana F NORMAL 426 KPPS 1014.5
67 Šúry Peter M NORMAL 145 KPPS 1002.5
68 Vargová Daniela F ESPOIRS 455 KPPS 997
74 Tóthová Mária F NORMAL 495 KPPS 852
97 Mečiarová Iveta F NORMAL 427 KPPS 360
100 Hatvaniová Silvia F NORMAL 453 KPPS 356.5
102 Kaska Pavel M NORMAL 496 KPPS 336
113 Harmath Alexander M NORMAL 497 KPPS 275
122 Meluš Matej M ESPOIRS 443 KPPS 245
124 Melušová Margaréta F JUNIOR 452 KPPS 229
160 Sýkora Tomáš M NORMAL 390 KPPS 95.5
163 Hatvani Marián M NORMAL 210 KPPS 82.5
182 Bilik Juraj M NORMAL 388 KPPS 11.5
185 Hatvani Alexander M VETERAN 465 KPPS 6.5
198 Sýkora Matúš M JUNIOR 467 KPPS 2.5
215 Šúryová Johanka F JUNIOR 511 KPPS 1

Hráči klubu : Grid

Szabo Milan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 297
Poradie
8
Body
3924.5
Meluš Daniel
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 394
Poradie
34
Body
1961.5
Sýkora Dávid
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 416
Poradie
47
Body
1518.5
Černák Miroslav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 454
Poradie
53
Body
1345.5
Bleho Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 423
Poradie
55
Body
1314
Horváthová Nevenka
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 277
Poradie
59
Body
1157.5
Toth Robert
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 487
Poradie
61
Body
1139
Melušová Zuzana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 426
Poradie
65
Body
1014.5
Šúry Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 145
Poradie
67
Body
1002.5
Vargová Daniela
Pohlavie
F
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 455
Poradie
68
Body
997
Tóthová Mária
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 495
Poradie
74
Body
852
Mečiarová Iveta
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 427
Poradie
97
Body
360
Hatvaniová Silvia
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 453
Poradie
100
Body
356.5
Kaska Pavel
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 496
Poradie
102
Body
336
Harmath Alexander
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 497
Poradie
113
Body
275
Meluš Matej
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 443
Poradie
122
Body
245
Melušová Margaréta
Pohlavie
F
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 452
Poradie
124
Body
229
Sýkora Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 390
Poradie
160
Body
95.5
Hatvani Marián
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 210
Poradie
163
Body
82.5
Bilik Juraj
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 388
Poradie
182
Body
11.5
Hatvani Alexander
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 465
Poradie
185
Body
6.5
Sýkora Matúš
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 467
Poradie
198
Body
2.5
Šúryová Johanka
Pohlavie
F
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 511
Poradie
215
Body
1