Základné informácie

Názov:
KPPS
Celé meno:
Klub priateľov petangu Svätopluk
Miesto:
Šaľa
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2007

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
9 Szabo Milan M NORMAL 297 KPPS 3891.5
29 Meluš Daniel M NORMAL 394 KPPS 2129.5
42 Sýkora Dávid M NORMAL 416 KPPS 1589.5
48 Černák Miroslav M NORMAL 454 KPPS 1399
55 Bleho Tomáš M NORMAL 423 KPPS 1276.5
65 Horváthová Nevenka F VETERAN 277 KPPS 941.5
67 Šúry Peter M NORMAL 145 KPPS 835.5
71 Vargová Daniela F ESPOIRS 455 KPPS 760
73 Toth Robert M NORMAL 487 KPPS 751
78 Melušová Zuzana F NORMAL 426 KPPS 686.5
80 Tóthová Mária F NORMAL 495 KPPS 664
91 Hatvaniová Silvia F NORMAL 453 KPPS 456.5
97 Mečiarová Iveta F NORMAL 427 KPPS 361
113 Meluš Matej M ESPOIRS 443 KPPS 245
123 Harmath Alexander M NORMAL 497 KPPS 202
126 Kaska Pavel M NORMAL 496 KPPS 195
140 Hatvani Marián M NORMAL 210 KPPS 131.5
141 Melušová Margaréta F JUNIOR 452 KPPS 130
144 Bilik Juraj M NORMAL 388 KPPS 107.5
156 Hatvani Alexander M VETERAN 465 KPPS 55.5
168 Sýkora Tomáš M NORMAL 390 KPPS 10.5
173 Sýkora Matúš M JUNIOR 467 KPPS 5.5
205 Horváth Marek M NORMAL 376 KPPS 1
213 Šúryová Johanka F JUNIOR 511 KPPS 1
238 Parák Dušan M NORMAL 389 KPPS 0
241 Sýkora Juraj M ESPOIRS 417 KPPS 0
248 Sýkora St. Juraj M NORMAL 466 KPPS 0

Hráči klubu : Grid

Szabo Milan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 297
Poradie
9
Body
3891.5
Meluš Daniel
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 394
Poradie
29
Body
2129.5
Sýkora Dávid
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 416
Poradie
42
Body
1589.5
Černák Miroslav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 454
Poradie
48
Body
1399
Bleho Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 423
Poradie
55
Body
1276.5
Horváthová Nevenka
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 277
Poradie
65
Body
941.5
Šúry Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 145
Poradie
67
Body
835.5
Vargová Daniela
Pohlavie
F
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 455
Poradie
71
Body
760
Toth Robert
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 487
Poradie
73
Body
751
Melušová Zuzana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 426
Poradie
78
Body
686.5
Tóthová Mária
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 495
Poradie
80
Body
664
Hatvaniová Silvia
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 453
Poradie
91
Body
456.5
Mečiarová Iveta
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 427
Poradie
97
Body
361
Meluš Matej
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 443
Poradie
113
Body
245
Harmath Alexander
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 497
Poradie
123
Body
202
Kaska Pavel
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 496
Poradie
126
Body
195
Hatvani Marián
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 210
Poradie
140
Body
131.5
Melušová Margaréta
Pohlavie
F
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 452
Poradie
141
Body
130
Bilik Juraj
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 388
Poradie
144
Body
107.5
Hatvani Alexander
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 465
Poradie
156
Body
55.5
Sýkora Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 390
Poradie
168
Body
10.5
Sýkora Matúš
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 467
Poradie
173
Body
5.5
Horváth Marek
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 376
Poradie
205
Body
1
Šúryová Johanka
Pohlavie
F
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 511
Poradie
213
Body
1
Parák Dušan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 389
Poradie
238
Body
0
Sýkora Juraj
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 417
Poradie
241
Body
0
Sýkora St. Juraj
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 466
Poradie
248
Body
0