Základné informácie

Názov:
KPPS
Celé meno:
Klub priateľov petangu Svätopluk
Miesto:
Šaľa
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2007

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
7 Szabo Milan M NORMAL 297 KPPS 3951.5
29 Meluš Daniel M NORMAL 394 KPPS 2093.5
50 Sýkora Dávid M NORMAL 416 KPPS 1518.5
54 Bleho Tomáš M NORMAL 423 KPPS 1359
57 Černák Miroslav M NORMAL 454 KPPS 1277
59 Horváthová Nevenka F VETERAN 277 KPPS 1157.5
62 Toth Robert M NORMAL 487 KPPS 1070.5
64 Melušová Zuzana F NORMAL 426 KPPS 1013.5
66 Vargová Daniela F ESPOIRS 455 KPPS 997
69 Šúry Peter M NORMAL 145 KPPS 911.5
78 Tóthová Mária F NORMAL 495 KPPS 782
103 Hatvaniová Silvia F NORMAL 453 KPPS 356.5
115 Harmath Alexander M NORMAL 497 KPPS 275
116 Mečiarová Iveta F NORMAL 427 KPPS 267
123 Kaska Pavel M NORMAL 496 KPPS 243
127 Melušová Margaréta F JUNIOR 452 KPPS 228
150 Meluš Matej M ESPOIRS 443 KPPS 157
162 Sýkora Tomáš M NORMAL 390 KPPS 96.5
165 Hatvani Marián M NORMAL 210 KPPS 82.5
183 Bilik Juraj M NORMAL 388 KPPS 11.5
186 Hatvani Alexander M VETERAN 465 KPPS 6.5
199 Sýkora Matúš M JUNIOR 467 KPPS 2.5
216 Šúryová Johanka F JUNIOR 511 KPPS 1

Hráči klubu : Grid

Szabo Milan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 297
Poradie
7
Body
3951.5
Meluš Daniel
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 394
Poradie
29
Body
2093.5
Sýkora Dávid
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 416
Poradie
50
Body
1518.5
Bleho Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 423
Poradie
54
Body
1359
Černák Miroslav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 454
Poradie
57
Body
1277
Horváthová Nevenka
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 277
Poradie
59
Body
1157.5
Toth Robert
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 487
Poradie
62
Body
1070.5
Melušová Zuzana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 426
Poradie
64
Body
1013.5
Vargová Daniela
Pohlavie
F
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 455
Poradie
66
Body
997
Šúry Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 145
Poradie
69
Body
911.5
Tóthová Mária
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 495
Poradie
78
Body
782
Hatvaniová Silvia
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 453
Poradie
103
Body
356.5
Harmath Alexander
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 497
Poradie
115
Body
275
Mečiarová Iveta
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 427
Poradie
116
Body
267
Kaska Pavel
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 496
Poradie
123
Body
243
Melušová Margaréta
Pohlavie
F
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 452
Poradie
127
Body
228
Meluš Matej
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 443
Poradie
150
Body
157
Sýkora Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 390
Poradie
162
Body
96.5
Hatvani Marián
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 210
Poradie
165
Body
82.5
Bilik Juraj
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 388
Poradie
183
Body
11.5
Hatvani Alexander
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 465
Poradie
186
Body
6.5
Sýkora Matúš
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 467
Poradie
199
Body
2.5
Šúryová Johanka
Pohlavie
F
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 511
Poradie
216
Body
1