Základné informácie

Názov:
JEWEL
Celé meno:
Jewel club petanque Bratislava 2008
Miesto:
Bratislava
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2008

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
28 Kadlečíková Ivica F VETERAN 213 JEWEL 2101.5
33 Čík Marián M NORMAL 240 JEWEL 2042
41 Číková Zdenka F NORMAL 237 JEWEL 1761
90 Zemanec Ľubomír M NORMAL 386 JEWEL 600
135 Bibeň Štefan M VETERAN 352 JEWEL 189.5
158 Melicherčíková Linda F ESPOIRS 463 JEWEL 107
168 Siažik Vladimír M NORMAL 387 JEWEL 71
174 Šlechta Patrik M NORMAL 476 JEWEL 39
184 Kakaš Daniel M NORMAL 234 JEWEL 8
203 Ballayová Daniela F VETERAN 233 JEWEL 2
213 Bereš Jozef M VETERAN 429 JEWEL 1
236 Hrozáni Tibor M VETERAN 307 JEWEL 0

Hráči klubu : Grid

Kadlečíková Ivica
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 213
Poradie
28
Body
2101.5
Čík Marián
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 240
Poradie
33
Body
2042
Číková Zdenka
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 237
Poradie
41
Body
1761
Zemanec Ľubomír
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 386
Poradie
90
Body
600
Bibeň Štefan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 352
Poradie
135
Body
189.5
Melicherčíková Linda
Pohlavie
F
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 463
Poradie
158
Body
107
Siažik Vladimír
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 387
Poradie
168
Body
71
Šlechta Patrik
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 476
Poradie
174
Body
39
Kakaš Daniel
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 234
Poradie
184
Body
8
Ballayová Daniela
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 233
Poradie
203
Body
2
Bereš Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 429
Poradie
213
Body
1
Hrozáni Tibor
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 307
Poradie
236
Body
0