Základné informácie

Názov:
JEWEL
Celé meno:
Jewel club petanque Bratislava 2008
Miesto:
Bratislava
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2008

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
33 Čík Marián M NORMAL 240 JEWEL 1961
34 Kadlečíková Ivica F VETERAN 213 JEWEL 1940.5
35 Číková Zdenka F NORMAL 237 JEWEL 1931.5
75 Zemanec Ľubomír M NORMAL 386 JEWEL 719
98 Bibeň Štefan M VETERAN 352 JEWEL 357.5
129 Melicherčíková Linda F JUNIOR 463 JEWEL 179
130 Hrozáni Tibor M VETERAN 307 JEWEL 174
151 Siažik Vladimír M NORMAL 387 JEWEL 70
163 Šlechta Patrik M NORMAL 476 JEWEL 34
188 Kakaš Daniel M NORMAL 234 JEWEL 2
198 Ballayová Daniela F VETERAN 233 JEWEL 1
206 Bereš Jozef M VETERAN 429 JEWEL 1

Hráči klubu : Grid

Čík Marián
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 240
Poradie
33
Body
1961
Kadlečíková Ivica
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 213
Poradie
34
Body
1940.5
Číková Zdenka
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 237
Poradie
35
Body
1931.5
Zemanec Ľubomír
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 386
Poradie
75
Body
719
Bibeň Štefan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 352
Poradie
98
Body
357.5
Melicherčíková Linda
Pohlavie
F
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 463
Poradie
129
Body
179
Hrozáni Tibor
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 307
Poradie
130
Body
174
Siažik Vladimír
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 387
Poradie
151
Body
70
Šlechta Patrik
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 476
Poradie
163
Body
34
Kakaš Daniel
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 234
Poradie
188
Body
2
Ballayová Daniela
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 233
Poradie
198
Body
1
Bereš Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 429
Poradie
206
Body
1