Základné informácie

Názov:
ŠÍRAVA
Celé meno:
Petanque Klub Šírava
Miesto:
Michalovce
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
164 Magura Martin M NORMAL 255 ŠÍRAVA 81
170 Kločanka Jaroslav M VETERAN 313 ŠÍRAVA 45
176 Kočiško Martin M NORMAL 253 ŠÍRAVA 31
177 Trčka Radomír M VETERAN 260 ŠÍRAVA 30
178 Trčková Dagmar F VETERAN 261 ŠÍRAVA 29
180 Mikloš Jozef M VETERAN 254 ŠÍRAVA 20
192 Vajda Gejza M VETERAN 315 ŠÍRAVA 4
194 Vajdová Mária F VETERAN 316 ŠÍRAVA 4
196 Kločanka Peter M NORMAL 314 ŠÍRAVA 3
213 Miklošová Darina F VETERAN 441 ŠÍRAVA 1
224 Trčková Katarína F NORMAL 252 ŠÍRAVA 0
225 Trčková Zuzana F NORMAL 262 ŠÍRAVA 0
229 Garčár Miroslav M VETERAN 318 ŠÍRAVA 0
253 Jankovič Vladimir M NORMAL 539 ŠÍRAVA 0
257 Šoltys František M VETERAN 543 ŠÍRAVA 0
261 Kováč Štefan M NORMAL 517 ŠÍRAVA 0

Hráči klubu : Grid

Magura Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 255
Poradie
164
Body
81
Kločanka Jaroslav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 313
Poradie
170
Body
45
Kočiško Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 253
Poradie
176
Body
31
Trčka Radomír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 260
Poradie
177
Body
30
Trčková Dagmar
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 261
Poradie
178
Body
29
Mikloš Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 254
Poradie
180
Body
20
Vajda Gejza
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 315
Poradie
192
Body
4
Vajdová Mária
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 316
Poradie
194
Body
4
Kločanka Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 314
Poradie
196
Body
3
Miklošová Darina
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 441
Poradie
213
Body
1
Trčková Katarína
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 252
Poradie
224
Body
0
Trčková Zuzana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 262
Poradie
225
Body
0
Garčár Miroslav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 318
Poradie
229
Body
0
Jankovič Vladimir
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 539
Poradie
253
Body
0
Šoltys František
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 543
Poradie
257
Body
0
Kováč Štefan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 517
Poradie
261
Body
0