Základné informácie

Názov:
ŠÍRAVA
Celé meno:
Petanque Klub Šírava
Miesto:
Michalovce
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
166 Magura Martin M NORMAL 255 ŠÍRAVA 81
171 Kločanka Jaroslav M VETERAN 313 ŠÍRAVA 44
177 Kočiško Martin M NORMAL 253 ŠÍRAVA 31
178 Trčka Radomír M VETERAN 260 ŠÍRAVA 30
179 Trčková Dagmar F VETERAN 261 ŠÍRAVA 29
181 Mikloš Jozef M VETERAN 254 ŠÍRAVA 20
195 Vajda Gejza M VETERAN 315 ŠÍRAVA 3
196 Kločanka Peter M NORMAL 314 ŠÍRAVA 3
197 Vajdová Mária F VETERAN 316 ŠÍRAVA 3
214 Miklošová Darina F VETERAN 441 ŠÍRAVA 1
231 Trčková Katarína F NORMAL 252 ŠÍRAVA 0
232 Trčková Zuzana F NORMAL 262 ŠÍRAVA 0
237 Garčár Miroslav M VETERAN 318 ŠÍRAVA 0
258 Jankovič Vladimir M NORMAL 539 ŠÍRAVA 0
262 Šoltys František M VETERAN 543 ŠÍRAVA 0
266 Kováč Štefan M NORMAL 517 ŠÍRAVA 0

Hráči klubu : Grid

Magura Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 255
Poradie
166
Body
81
Kločanka Jaroslav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 313
Poradie
171
Body
44
Kočiško Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 253
Poradie
177
Body
31
Trčka Radomír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 260
Poradie
178
Body
30
Trčková Dagmar
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 261
Poradie
179
Body
29
Mikloš Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 254
Poradie
181
Body
20
Vajda Gejza
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 315
Poradie
195
Body
3
Kločanka Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 314
Poradie
196
Body
3
Vajdová Mária
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 316
Poradie
197
Body
3
Miklošová Darina
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 441
Poradie
214
Body
1
Trčková Katarína
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 252
Poradie
231
Body
0
Trčková Zuzana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 262
Poradie
232
Body
0
Garčár Miroslav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 318
Poradie
237
Body
0
Jankovič Vladimir
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 539
Poradie
258
Body
0
Šoltys František
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 543
Poradie
262
Body
0
Kováč Štefan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 517
Poradie
266
Body
0