Základné informácie

Názov:
ŠÍRAVA
Celé meno:
Petanque Klub Šírava
Miesto:
Michalovce
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
146 Kočiško Martin M NORMAL 253 ŠÍRAVA 102
154 Magura Martin M NORMAL 255 ŠÍRAVA 60
165 Kločanka Jaroslav M VETERAN 313 ŠÍRAVA 23
166 Mikloš Jozef M VETERAN 254 ŠÍRAVA 20
180 Vajda Gejza M VETERAN 315 ŠÍRAVA 3
181 Vajdová Mária F VETERAN 316 ŠÍRAVA 3
199 Trčka Radomír M VETERAN 260 ŠÍRAVA 1
200 Trčková Dagmar F VETERAN 261 ŠÍRAVA 1
201 Kločanka Peter M NORMAL 314 ŠÍRAVA 1
207 Miklošová Darina F VETERAN 441 ŠÍRAVA 1
226 Trčková Katarína F NORMAL 252 ŠÍRAVA 0
227 Trčková Zuzana F NORMAL 262 ŠÍRAVA 0
231 Garčár Miroslav M VETERAN 318 ŠÍRAVA 0
253 Kováč Štefan M NORMAL 517 ŠÍRAVA 0

Hráči klubu : Grid

Kočiško Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 253
Poradie
146
Body
102
Magura Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 255
Poradie
154
Body
60
Kločanka Jaroslav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 313
Poradie
165
Body
23
Mikloš Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 254
Poradie
166
Body
20
Vajda Gejza
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 315
Poradie
180
Body
3
Vajdová Mária
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 316
Poradie
181
Body
3
Trčka Radomír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 260
Poradie
199
Body
1
Trčková Dagmar
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 261
Poradie
200
Body
1
Kločanka Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 314
Poradie
201
Body
1
Miklošová Darina
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 441
Poradie
207
Body
1
Trčková Katarína
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 252
Poradie
226
Body
0
Trčková Zuzana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 262
Poradie
227
Body
0
Garčár Miroslav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 318
Poradie
231
Body
0
Kováč Štefan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 517
Poradie
253
Body
0