GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
ŠÍRAVA
Celé meno:
Petanque Klub Šírava
Miesto:
Michalovce
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
Prezident

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
168 Magura Martin M NORMAL 255 ŠÍRAVA 84
177 Kločanka Jaroslav M VETERAN 313 ŠÍRAVA 63
185 Trčka Radomír M VETERAN 260 ŠÍRAVA 41
186 Kločanka Peter M NORMAL 314 ŠÍRAVA 40
188 Trčková Dagmar F VETERAN 261 ŠÍRAVA 35
192 Kočiško Martin M NORMAL 253 ŠÍRAVA 22
193 Jankovič Vladimir M NORMAL 539 ŠÍRAVA 20
194 Šoltys František M VETERAN 543 ŠÍRAVA 20
196 Vajda Gejza M VETERAN 315 ŠÍRAVA 14
202 Vajdová Mária F VETERAN 316 ŠÍRAVA 9
210 Kováč Štefan M NORMAL 517 ŠÍRAVA 5
248 Trčková Katarína F NORMAL 252 ŠÍRAVA 0
249 Mikloš Jozef M VETERAN 254 ŠÍRAVA 0
250 Trčková Zuzana F NORMAL 262 ŠÍRAVA 0
254 Garčár Miroslav M VETERAN 318 ŠÍRAVA 0
264 Miklošová Darina F VETERAN 441 ŠÍRAVA 0

Hráči klubu : Grid

Magura Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 255
Poradie
168
Body
84
Kločanka Jaroslav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 313
Poradie
177
Body
63
Trčka Radomír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 260
Poradie
185
Body
41
Kločanka Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 314
Poradie
186
Body
40
Trčková Dagmar
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 261
Poradie
188
Body
35
Kočiško Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 253
Poradie
192
Body
22
Jankovič Vladimir
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 539
Poradie
193
Body
20
Šoltys František
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 543
Poradie
194
Body
20
Vajda Gejza
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 315
Poradie
196
Body
14
Vajdová Mária
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 316
Poradie
202
Body
9
Kováč Štefan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 517
Poradie
210
Body
5
Trčková Katarína
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 252
Poradie
248
Body
0
Mikloš Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 254
Poradie
249
Body
0
Trčková Zuzana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 262
Poradie
250
Body
0
Garčár Miroslav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 318
Poradie
254
Body
0
Miklošová Darina
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 441
Poradie
264
Body
0