Základné informácie

Názov:
ŽILPEK
Celé meno:
Prvý žilinský petangový klub
Miesto:
Žilina
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2009

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
30 Ľudvik Dominik M NORMAL 359 ŽILPEK 2073
42 Radačovský Jerguš M NORMAL 346 ŽILPEK 1751.5
43 Bodnár Erik M NORMAL 409 ŽILPEK 1716
58 Šurin Igor M NORMAL 296 ŽILPEK 1198
72 Hrotek Daniel M NORMAL 420 ŽILPEK 888
134 Bellová Simona F ESPOIRS 406 ŽILPEK 199.5
141 Blahušiaková Michaela F JUNIOR 488 ŽILPEK 172.5
142 Blahušiak Patrik M ESPOIRS 400 ŽILPEK 170
144 Chalupčík Jozef M VETERAN 130 ŽILPEK 165
145 Kosáková Alexandra F NORMAL 490 ŽILPEK 165
228 Knošková Martina F NORMAL 182 ŽILPEK 0
240 Košík Igor M VETERAN 340 ŽILPEK 0
241 Košíková Alžbeta F VETERAN 341 ŽILPEK 0
245 Nemček Filip M NORMAL 425 ŽILPEK 0
250 Žilková Magdaléna F ESPOIRS 489 ŽILPEK 0

Hráči klubu : Grid

Ľudvik Dominik
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 359
Poradie
30
Body
2073
Radačovský Jerguš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 346
Poradie
42
Body
1751.5
Bodnár Erik
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 409
Poradie
43
Body
1716
Šurin Igor
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 296
Poradie
58
Body
1198
Hrotek Daniel
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 420
Poradie
72
Body
888
Bellová Simona
Pohlavie
F
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 406
Poradie
134
Body
199.5
Blahušiaková Michaela
Pohlavie
F
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 488
Poradie
141
Body
172.5
Blahušiak Patrik
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 400
Poradie
142
Body
170
Chalupčík Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 130
Poradie
144
Body
165
Kosáková Alexandra
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 490
Poradie
145
Body
165
Knošková Martina
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 182
Poradie
228
Body
0
Košík Igor
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 340
Poradie
240
Body
0
Košíková Alžbeta
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 341
Poradie
241
Body
0
Nemček Filip
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 425
Poradie
245
Body
0
Žilková Magdaléna
Pohlavie
F
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 489
Poradie
250
Body
0