Základné informácie

Názov:
ŽILPEK
Celé meno:
Prvý žilinský petangový klub
Miesto:
Žilina
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2009

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
26 Ľudvik Dominik M ESPOIRS 359 ŽILPEK 2259
36 Radačovský Jerguš M ESPOIRS 346 ŽILPEK 1910.5
41 Šurin Igor M NORMAL 296 ŽILPEK 1668
44 Bodnár Erik M NORMAL 409 ŽILPEK 1542
63 Hrotek Daniel M NORMAL 420 ŽILPEK 972
124 Bellová Simona F ESPOIRS 406 ŽILPEK 200.5
142 Blahušiak Patrik M JUNIOR 400 ŽILPEK 116
157 Chalupčík Jozef M VETERAN 130 ŽILPEK 50
170 Blahušiaková Michaela F JUNIOR 488 ŽILPEK 8.5
202 Košík Igor M VETERAN 340 ŽILPEK 1
203 Košíková Alžbeta F VETERAN 341 ŽILPEK 1
210 Žilková Magdaléna F ESPOIRS 489 ŽILPEK 1
211 Kosáková Alexandra F ESPOIRS 490 ŽILPEK 1
222 Knošková Martina F NORMAL 182 ŽILPEK 0
243 Nemček Filip M NORMAL 425 ŽILPEK 0

Hráči klubu : Grid

Ľudvik Dominik
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 359
Poradie
26
Body
2259
Radačovský Jerguš
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 346
Poradie
36
Body
1910.5
Šurin Igor
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 296
Poradie
41
Body
1668
Bodnár Erik
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 409
Poradie
44
Body
1542
Hrotek Daniel
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 420
Poradie
63
Body
972
Bellová Simona
Pohlavie
F
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 406
Poradie
124
Body
200.5
Blahušiak Patrik
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 400
Poradie
142
Body
116
Chalupčík Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 130
Poradie
157
Body
50
Blahušiaková Michaela
Pohlavie
F
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 488
Poradie
170
Body
8.5
Košík Igor
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 340
Poradie
202
Body
1
Košíková Alžbeta
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 341
Poradie
203
Body
1
Žilková Magdaléna
Pohlavie
F
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 489
Poradie
210
Body
1
Kosáková Alexandra
Pohlavie
F
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 490
Poradie
211
Body
1
Knošková Martina
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 182
Poradie
222
Body
0
Nemček Filip
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 425
Poradie
243
Body
0