Základné informácie

Názov:
HOHENLOHE
Celé meno:
HOHENLOHE petangový klub
Miesto:
Bratislava
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2010

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
1 Fratrič Peter M NORMAL 179 HOHENLOHE 7187.5
2 Stano Michal M NORMAL 174 HOHENLOHE 6620
8 Fratrič Andrej M NORMAL 178 HOHENLOHE 3887
14 Handlovský Tichomír M VETERAN 447 HOHENLOHE 3177
15 Stowasserová Vanda F NORMAL 43 HOHENLOHE 3069
34 Gemainerová Kristína F ESPOIRS 450 HOHENLOHE 1959
39 Škorupa Milan M VETERAN 36 HOHENLOHE 1808
65 Larišová Katarína F NORMAL 509 HOHENLOHE 997.5
68 Filová Marcela F NORMAL 510 HOHENLOHE 944.5
76 Fratričová Andrea F VETERAN 189 HOHENLOHE 812.5
86 Tomko Ján M VETERAN 12 HOHENLOHE 669.5
87 Havrlent Marián M VETERAN 407 HOHENLOHE 661
96 Szilvásiová Alena F VETERAN 356 HOHENLOHE 408.5
101 Zavacký Miron M VETERAN 396 HOHENLOHE 360.5
198 Drugda Adrián M NORMAL 193 HOHENLOHE 2.5
242 Dedičová Monika F NORMAL 357 HOHENLOHE 0

Hráči klubu : Grid

Fratrič Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 179
Poradie
1
Body
7187.5
Stano Michal
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 174
Poradie
2
Body
6620
Fratrič Andrej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 178
Poradie
8
Body
3887
Handlovský Tichomír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 447
Poradie
14
Body
3177
Stowasserová Vanda
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 43
Poradie
15
Body
3069
Gemainerová Kristína
Pohlavie
F
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 450
Poradie
34
Body
1959
Škorupa Milan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 36
Poradie
39
Body
1808
Larišová Katarína
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 509
Poradie
65
Body
997.5
Filová Marcela
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 510
Poradie
68
Body
944.5
Fratričová Andrea
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 189
Poradie
76
Body
812.5
Tomko Ján
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 12
Poradie
86
Body
669.5
Havrlent Marián
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 407
Poradie
87
Body
661
Szilvásiová Alena
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 356
Poradie
96
Body
408.5
Zavacký Miron
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 396
Poradie
101
Body
360.5
Drugda Adrián
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 193
Poradie
198
Body
2.5
Dedičová Monika
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 357
Poradie
242
Body
0