Základné informácie

Názov:
HOHENLOHE
Celé meno:
HOHENLOHE petangový klub
Miesto:
Bratislava
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2010

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
1 Fratrič Peter M NORMAL 179 HOHENLOHE 7401.5
2 Stano Michal M NORMAL 174 HOHENLOHE 6973
10 Fratrič Andrej M NORMAL 178 HOHENLOHE 3769
13 Handlovský Tichomír M VETERAN 447 HOHENLOHE 3300
16 Stowasserová Vanda F NORMAL 43 HOHENLOHE 3022
35 Gemainerová Kristína F ESPOIRS 450 HOHENLOHE 1959
41 Škorupa Milan M VETERAN 36 HOHENLOHE 1793
60 Filová Marcela F NORMAL 510 HOHENLOHE 1175.5
68 Larišová Katarína F NORMAL 509 HOHENLOHE 982.5
79 Fratričová Andrea F VETERAN 189 HOHENLOHE 789.5
82 Tomko Ján M VETERAN 12 HOHENLOHE 728.5
86 Havrlent Marián M VETERAN 407 HOHENLOHE 644
94 Szilvásiová Alena F VETERAN 356 HOHENLOHE 384.5
122 Zavacký Miron M VETERAN 396 HOHENLOHE 240.5
188 Bystrianska Marta F VETERAN 519 HOHENLOHE 6
198 Drugda Adrián M NORMAL 193 HOHENLOHE 2.5
238 Dedičová Monika F NORMAL 357 HOHENLOHE 0
243 Lenčuchová Bronislava F NORMAL 419 HOHENLOHE 0
252 Zelený Boris M NORMAL 518 HOHENLOHE 0

Hráči klubu : Grid

Fratrič Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 179
Poradie
1
Body
7401.5
Stano Michal
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 174
Poradie
2
Body
6973
Fratrič Andrej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 178
Poradie
10
Body
3769
Handlovský Tichomír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 447
Poradie
13
Body
3300
Stowasserová Vanda
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 43
Poradie
16
Body
3022
Gemainerová Kristína
Pohlavie
F
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 450
Poradie
35
Body
1959
Škorupa Milan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 36
Poradie
41
Body
1793
Filová Marcela
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 510
Poradie
60
Body
1175.5
Larišová Katarína
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 509
Poradie
68
Body
982.5
Fratričová Andrea
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 189
Poradie
79
Body
789.5
Tomko Ján
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 12
Poradie
82
Body
728.5
Havrlent Marián
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 407
Poradie
86
Body
644
Szilvásiová Alena
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 356
Poradie
94
Body
384.5
Zavacký Miron
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 396
Poradie
122
Body
240.5
Bystrianska Marta
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 519
Poradie
188
Body
6
Drugda Adrián
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 193
Poradie
198
Body
2.5
Dedičová Monika
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 357
Poradie
238
Body
0
Lenčuchová Bronislava
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 419
Poradie
243
Body
0
Zelený Boris
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 518
Poradie
252
Body
0