Základné informácie

Názov:
HOHENLOHE
Celé meno:
HOHENLOHE petangový klub
Miesto:
Bratislava
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2010

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
1 Fratrič Peter M NORMAL 179 HOHENLOHE 7035.5
2 Stano Michal M NORMAL 174 HOHENLOHE 6173
7 Fratrič Andrej M NORMAL 178 HOHENLOHE 3911
24 Handlovský Tichomír M VETERAN 447 HOHENLOHE 2379
25 Stowasserová Vanda F NORMAL 43 HOHENLOHE 2359
46 Škorupa Milan M VETERAN 36 HOHENLOHE 1536
57 Gemainerová Kristína F ESPOIRS 450 HOHENLOHE 1204.5
68 Larišová Katarína F NORMAL 509 HOHENLOHE 813.5
77 Fratričová Andrea F VETERAN 189 HOHENLOHE 692.5
79 Filová Marcela F NORMAL 510 HOHENLOHE 668.5
85 Havrlent Marián M VETERAN 407 HOHENLOHE 585
93 Szilvásiová Alena F VETERAN 356 HOHENLOHE 386.5
100 Tomko Ján M VETERAN 12 HOHENLOHE 346.5
106 Zavacký Miron M VETERAN 396 HOHENLOHE 304.5
172 Bystrianska Marta F VETERAN 519 HOHENLOHE 6
184 Drugda Adrián M NORMAL 193 HOHENLOHE 2.5
234 Dedičová Monika F NORMAL 357 HOHENLOHE 0
242 Lenčuchová Bronislava F NORMAL 419 HOHENLOHE 0
254 Zelený Boris M NORMAL 518 HOHENLOHE 0

Hráči klubu : Grid

Fratrič Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 179
Poradie
1
Body
7035.5
Stano Michal
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 174
Poradie
2
Body
6173
Fratrič Andrej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 178
Poradie
7
Body
3911
Handlovský Tichomír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 447
Poradie
24
Body
2379
Stowasserová Vanda
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 43
Poradie
25
Body
2359
Škorupa Milan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 36
Poradie
46
Body
1536
Gemainerová Kristína
Pohlavie
F
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 450
Poradie
57
Body
1204.5
Larišová Katarína
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 509
Poradie
68
Body
813.5
Fratričová Andrea
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 189
Poradie
77
Body
692.5
Filová Marcela
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 510
Poradie
79
Body
668.5
Havrlent Marián
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 407
Poradie
85
Body
585
Szilvásiová Alena
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 356
Poradie
93
Body
386.5
Tomko Ján
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 12
Poradie
100
Body
346.5
Zavacký Miron
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 396
Poradie
106
Body
304.5
Bystrianska Marta
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 519
Poradie
172
Body
6
Drugda Adrián
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 193
Poradie
184
Body
2.5
Dedičová Monika
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 357
Poradie
234
Body
0
Lenčuchová Bronislava
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 419
Poradie
242
Body
0
Zelený Boris
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 518
Poradie
254
Body
0