Základné informácie

Názov:
HOHENLOHE
Celé meno:
HOHENLOHE petangový klub
Miesto:
Bratislava
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2010

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
1 Fratrič Peter M NORMAL 179 HOHENLOHE 7401.5
2 Stano Michal M NORMAL 174 HOHENLOHE 6981
10 Fratrič Andrej M NORMAL 178 HOHENLOHE 3769
13 Handlovský Tichomír M VETERAN 447 HOHENLOHE 3300
16 Stowasserová Vanda F NORMAL 43 HOHENLOHE 3022
35 Gemainerová Kristína F ESPOIRS 450 HOHENLOHE 1959
41 Škorupa Milan M VETERAN 36 HOHENLOHE 1793
62 Filová Marcela F NORMAL 510 HOHENLOHE 1102
66 Larišová Katarína F NORMAL 509 HOHENLOHE 1003.5
79 Fratričová Andrea F VETERAN 189 HOHENLOHE 806.5
82 Tomko Ján M VETERAN 12 HOHENLOHE 728.5
86 Havrlent Marián M VETERAN 407 HOHENLOHE 661
93 Szilvásiová Alena F VETERAN 356 HOHENLOHE 402.5
109 Zavacký Miron M VETERAN 396 HOHENLOHE 287.5
197 Drugda Adrián M NORMAL 193 HOHENLOHE 2.5
234 Dedičová Monika F NORMAL 357 HOHENLOHE 0

Hráči klubu : Grid

Fratrič Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 179
Poradie
1
Body
7401.5
Stano Michal
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 174
Poradie
2
Body
6981
Fratrič Andrej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 178
Poradie
10
Body
3769
Handlovský Tichomír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 447
Poradie
13
Body
3300
Stowasserová Vanda
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 43
Poradie
16
Body
3022
Gemainerová Kristína
Pohlavie
F
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 450
Poradie
35
Body
1959
Škorupa Milan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 36
Poradie
41
Body
1793
Filová Marcela
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 510
Poradie
62
Body
1102
Larišová Katarína
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 509
Poradie
66
Body
1003.5
Fratričová Andrea
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 189
Poradie
79
Body
806.5
Tomko Ján
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 12
Poradie
82
Body
728.5
Havrlent Marián
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 407
Poradie
86
Body
661
Szilvásiová Alena
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 356
Poradie
93
Body
402.5
Zavacký Miron
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 396
Poradie
109
Body
287.5
Drugda Adrián
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 193
Poradie
197
Body
2.5
Dedičová Monika
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 357
Poradie
234
Body
0