Základné informácie

Názov:
NOVOKER
Celé meno:
Športový klub Novoker Lučenec
Miesto:
Lučenec
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
71 Vojtek Milan M NORMAL 319 NOVOKER 889.5
75 Kelemen Jozef M NORMAL 459 NOVOKER 841.5
80 Ďurošová Veronika F NORMAL 460 NOVOKER 753.5
104 Nemčeková Slávka F NORMAL 371 NOVOKER 341
110 Sekeráková Renata F NORMAL 505 NOVOKER 309
128 Vilhanová Iveta F VETERAN 444 NOVOKER 214
163 Kelemen Kristian M JUNIOR 504 NOVOKER 94
189 Török Ján M VETERAN 320 NOVOKER 5
190 Nagyová Nadežda F NORMAL 325 NOVOKER 5
261 Sacher Richard M NORMAL 542 NOVOKER 0

Hráči klubu : Grid

Vojtek Milan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 319
Poradie
71
Body
889.5
Kelemen Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 459
Poradie
75
Body
841.5
Ďurošová Veronika
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 460
Poradie
80
Body
753.5
Nemčeková Slávka
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 371
Poradie
104
Body
341
Sekeráková Renata
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 505
Poradie
110
Body
309
Vilhanová Iveta
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 444
Poradie
128
Body
214
Kelemen Kristian
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 504
Poradie
163
Body
94
Török Ján
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 320
Poradie
189
Body
5
Nagyová Nadežda
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 325
Poradie
190
Body
5
Sacher Richard
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 542
Poradie
261
Body
0