Základné informácie

Názov:
NOVOKER
Celé meno:
Športový klub Novoker Lučenec
Miesto:
Lučenec
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
69 Vojtek Milan M NORMAL 319 NOVOKER 939.5
80 Kelemen Jozef M NORMAL 459 NOVOKER 759.5
85 Ďurošová Veronika F NORMAL 460 NOVOKER 668.5
127 Vilhanová Iveta F VETERAN 444 NOVOKER 226
128 Nemčeková Slávka F NORMAL 371 NOVOKER 218
138 Sekeráková Renata F NORMAL 505 NOVOKER 187
161 Kelemen Kristian M JUNIOR 504 NOVOKER 95
187 Török Ján M VETERAN 320 NOVOKER 6
189 Nagyová Nadežda F NORMAL 325 NOVOKER 5
256 Sacher Richard M NORMAL 542 NOVOKER 0

Hráči klubu : Grid

Vojtek Milan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 319
Poradie
69
Body
939.5
Kelemen Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 459
Poradie
80
Body
759.5
Ďurošová Veronika
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 460
Poradie
85
Body
668.5
Vilhanová Iveta
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 444
Poradie
127
Body
226
Nemčeková Slávka
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 371
Poradie
128
Body
218
Sekeráková Renata
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 505
Poradie
138
Body
187
Kelemen Kristian
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 504
Poradie
161
Body
95
Török Ján
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 320
Poradie
187
Body
6
Nagyová Nadežda
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 325
Poradie
189
Body
5
Sacher Richard
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 542
Poradie
256
Body
0