Základné informácie

Názov:
NOVOKER
Celé meno:
Športový klub Novoker Lučenec
Miesto:
Lučenec
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
69 Vojtek Milan M NORMAL 319 NOVOKER 939.5
80 Kelemen Jozef M NORMAL 459 NOVOKER 758.5
85 Ďurošová Veronika F NORMAL 460 NOVOKER 669.5
127 Vilhanová Iveta F NORMAL 444 NOVOKER 226
147 Nemčeková Slávka F NORMAL 371 NOVOKER 155
152 Kelemen Kristian M JUNIOR 504 NOVOKER 140
154 Sekeráková Renata F NORMAL 505 NOVOKER 122
187 Török Ján M VETERAN 320 NOVOKER 6
190 Nagyová Nadežda F NORMAL 325 NOVOKER 5

Hráči klubu : Grid

Vojtek Milan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 319
Poradie
69
Body
939.5
Kelemen Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 459
Poradie
80
Body
758.5
Ďurošová Veronika
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 460
Poradie
85
Body
669.5
Vilhanová Iveta
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 444
Poradie
127
Body
226
Nemčeková Slávka
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 371
Poradie
147
Body
155
Kelemen Kristian
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 504
Poradie
152
Body
140
Sekeráková Renata
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 505
Poradie
154
Body
122
Török Ján
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 320
Poradie
187
Body
6
Nagyová Nadežda
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 325
Poradie
190
Body
5