Základné informácie

Názov:
NOVOKER
Celé meno:
Športový klub Novoker Lučenec
Miesto:
Lučenec
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
61 Vojtek Milan M NORMAL 319 NOVOKER 1030.5
70 Kelemen Jozef M NORMAL 459 NOVOKER 788.5
72 Ďurošová Veronika F NORMAL 460 NOVOKER 758.5
92 Vilhanová Iveta F NORMAL 444 NOVOKER 396
138 Kelemen Kristian M JUNIOR 504 NOVOKER 135
145 Nemčeková Slávka F NORMAL 371 NOVOKER 107
167 Sekeráková Renata F NORMAL 505 NOVOKER 16
182 Török Ján M VETERAN 320 NOVOKER 3
232 Nagyová Nadežda F NORMAL 325 NOVOKER 0

Hráči klubu : Grid

Vojtek Milan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 319
Poradie
61
Body
1030.5
Kelemen Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 459
Poradie
70
Body
788.5
Ďurošová Veronika
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 460
Poradie
72
Body
758.5
Vilhanová Iveta
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 444
Poradie
92
Body
396
Kelemen Kristian
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 504
Poradie
138
Body
135
Nemčeková Slávka
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 371
Poradie
145
Body
107
Sekeráková Renata
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 505
Poradie
167
Body
16
Török Ján
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 320
Poradie
182
Body
3
Nagyová Nadežda
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 325
Poradie
232
Body
0