Základné informácie

Názov:
MOPED
Celé meno:
MOPED
Miesto:
Modra
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2013

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
83 Juranová Andrea F NORMAL 263 MOPED 711
104 Slamená Katarína F NORMAL 271 MOPED 333
118 Guštafík Stanislav M NORMAL 395 MOPED 258.5
121 Moravský Ladislav M NORMAL 523 MOPED 245.5
123 Dubanová Lenka F NORMAL 272 MOPED 239
125 Mach Juraj M JUNIOR 270 MOPED 228.5
126 Ryška St. Daniel M VETERAN 525 MOPED 228
131 Papp Peter M NORMAL 440 MOPED 206.5
134 Gažo Richard M VETERAN 242 MOPED 203
143 Chalama Roman M NORMAL 280 MOPED 169
146 Országh Juraj M NORMAL 521 MOPED 159
148 Guštafík Jozef M VETERAN 524 MOPED 158
155 Motáčková Zuzana F VETERAN 283 MOPED 111
162 Medvecká Veronika F NORMAL 522 MOPED 87.5
186 Gloznek Oskar M JUNIOR 278 MOPED 6
210 Dudík Luboš M VETERAN 311 MOPED 1
228 Rosiar Pavol M NORMAL 301 MOPED 0
239 Demovič St. Lukáš M NORMAL 439 MOPED 0
243 Ryška Ml. Daniel M JUNIOR 526 MOPED 0

Hráči klubu : Grid

Juranová Andrea
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 263
Poradie
83
Body
711
Slamená Katarína
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 271
Poradie
104
Body
333
Guštafík Stanislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 395
Poradie
118
Body
258.5
Moravský Ladislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 523
Poradie
121
Body
245.5
Dubanová Lenka
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 272
Poradie
123
Body
239
Mach Juraj
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 270
Poradie
125
Body
228.5
Ryška St. Daniel
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 525
Poradie
126
Body
228
Papp Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 440
Poradie
131
Body
206.5
Gažo Richard
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 242
Poradie
134
Body
203
Chalama Roman
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 280
Poradie
143
Body
169
Országh Juraj
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 521
Poradie
146
Body
159
Guštafík Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 524
Poradie
148
Body
158
Motáčková Zuzana
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 283
Poradie
155
Body
111
Medvecká Veronika
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 522
Poradie
162
Body
87.5
Gloznek Oskar
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 278
Poradie
186
Body
6
Dudík Luboš
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 311
Poradie
210
Body
1
Rosiar Pavol
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 301
Poradie
228
Body
0
Demovič St. Lukáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 439
Poradie
239
Body
0
Ryška Ml. Daniel
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 526
Poradie
243
Body
0