Základné informácie

Názov:
MOPED
Celé meno:
MOPED
Miesto:
Modra
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2013

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
84 Juranová Andrea F NORMAL 263 MOPED 610
101 Mach Juraj M JUNIOR 270 MOPED 341.5
112 Gažo Richard M VETERAN 242 MOPED 254
115 Guštafík Stanislav M NORMAL 395 MOPED 239.5
116 Slamená Katarína F NORMAL 271 MOPED 230
118 Dubanová Lenka F NORMAL 272 MOPED 207
120 Papp Peter M NORMAL 440 MOPED 204.5
122 Chalama Roman M NORMAL 280 MOPED 203
133 Moravský Ladislav M NORMAL 523 MOPED 158.5
135 Országh Juraj M NORMAL 521 MOPED 156
136 Motáčková Zuzana F VETERAN 283 MOPED 151
171 Gloznek Oskar M JUNIOR 278 MOPED 6
176 Medvecká Veronika F NORMAL 522 MOPED 4.5
215 Guštafík Jozef M VETERAN 524 MOPED 1
216 Ryška St. Daniel M VETERAN 525 MOPED 1
230 Dudík Luboš M VETERAN 311 MOPED 0
246 Demovič St. Lukáš M NORMAL 439 MOPED 0
247 Rosiar Michal M JUNIOR 457 MOPED 0
255 Ryška Ml. Daniel M JUNIOR 526 MOPED 0

Hráči klubu : Grid

Juranová Andrea
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 263
Poradie
84
Body
610
Mach Juraj
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 270
Poradie
101
Body
341.5
Gažo Richard
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 242
Poradie
112
Body
254
Guštafík Stanislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 395
Poradie
115
Body
239.5
Slamená Katarína
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 271
Poradie
116
Body
230
Dubanová Lenka
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 272
Poradie
118
Body
207
Papp Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 440
Poradie
120
Body
204.5
Chalama Roman
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 280
Poradie
122
Body
203
Moravský Ladislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 523
Poradie
133
Body
158.5
Országh Juraj
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 521
Poradie
135
Body
156
Motáčková Zuzana
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 283
Poradie
136
Body
151
Gloznek Oskar
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 278
Poradie
171
Body
6
Medvecká Veronika
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 522
Poradie
176
Body
4.5
Guštafík Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 524
Poradie
215
Body
1
Ryška St. Daniel
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 525
Poradie
216
Body
1
Dudík Luboš
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 311
Poradie
230
Body
0
Demovič St. Lukáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 439
Poradie
246
Body
0
Rosiar Michal
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 457
Poradie
247
Body
0
Ryška Ml. Daniel
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 526
Poradie
255
Body
0