Základné informácie

Názov:
MOPED
Celé meno:
MOPED
Miesto:
Modra
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2013

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
77 Juranová Andrea F NORMAL 263 MOPED 787
106 Slamená Katarína F NORMAL 271 MOPED 333
112 Ryška St. Daniel M VETERAN 525 MOPED 304
118 Guštafík Stanislav M NORMAL 395 MOPED 259.5
122 Moravský Ladislav M NORMAL 523 MOPED 245.5
124 Dubanová Lenka F NORMAL 272 MOPED 239
125 Guštafík Jozef M VETERAN 524 MOPED 234
126 Mach Juraj M JUNIOR 270 MOPED 228.5
131 Papp Peter M NORMAL 440 MOPED 206.5
133 Gažo Richard M VETERAN 242 MOPED 204
143 Chalama Roman M NORMAL 280 MOPED 168
148 Országh Juraj M NORMAL 521 MOPED 159
157 Motáčková Zuzana F VETERAN 283 MOPED 111
164 Medvecká Veronika F NORMAL 522 MOPED 87.5
187 Gloznek Oskar M JUNIOR 278 MOPED 6
211 Dudík Luboš M VETERAN 311 MOPED 1
235 Rosiar Pavol M NORMAL 301 MOPED 0
247 Demovič St. Lukáš M NORMAL 439 MOPED 0
251 Ryška Ml. Daniel M JUNIOR 526 MOPED 0

Hráči klubu : Grid

Juranová Andrea
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 263
Poradie
77
Body
787
Slamená Katarína
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 271
Poradie
106
Body
333
Ryška St. Daniel
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 525
Poradie
112
Body
304
Guštafík Stanislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 395
Poradie
118
Body
259.5
Moravský Ladislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 523
Poradie
122
Body
245.5
Dubanová Lenka
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 272
Poradie
124
Body
239
Guštafík Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 524
Poradie
125
Body
234
Mach Juraj
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 270
Poradie
126
Body
228.5
Papp Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 440
Poradie
131
Body
206.5
Gažo Richard
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 242
Poradie
133
Body
204
Chalama Roman
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 280
Poradie
143
Body
168
Országh Juraj
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 521
Poradie
148
Body
159
Motáčková Zuzana
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 283
Poradie
157
Body
111
Medvecká Veronika
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 522
Poradie
164
Body
87.5
Gloznek Oskar
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 278
Poradie
187
Body
6
Dudík Luboš
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 311
Poradie
211
Body
1
Rosiar Pavol
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 301
Poradie
235
Body
0
Demovič St. Lukáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 439
Poradie
247
Body
0
Ryška Ml. Daniel
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 526
Poradie
251
Body
0