GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
CASSOVIA
Celé meno:
Cassovia Pétanque Club
Miesto:
Košice
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2015
Prezident

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
44 Lazarová Jana F NORMAL 5 CASSOVIA 1735
105 Vanbeselaere Jean-Charles M NORMAL 503 CASSOVIA 353
113 Dzurus Ladislav M NORMAL 482 CASSOVIA 301
114 Dzurusová Júlia F NORMAL 483 CASSOVIA 284
124 Sabol Patrik M NORMAL 477 CASSOVIA 223
128 Prieložný Rudolf M VETERAN 484 CASSOVIA 207
143 Sabol Andrej M VETERAN 480 CASSOVIA 163
147 Krišáková Beáta F NORMAL 502 CASSOVIA 152
149 Horniak Ľubomír M NORMAL 481 CASSOVIA 141
150 Horniak Jakub M JUNIOR 485 CASSOVIA 141
167 Bartko Jozef M NORMAL 527 CASSOVIA 88
195 Vejačka Michal M NORMAL 528 CASSOVIA 16
200 Dzurusová Emma F JUNIOR 516 CASSOVIA 12
265 Sabolová Patrícia F JUNIOR 478 CASSOVIA 0
266 Sabolová Erika F NORMAL 479 CASSOVIA 0
270 Bartko Jozef Jr. M NORMAL 530 CASSOVIA 0

Hráči klubu : Grid

Lazarová Jana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 5
Poradie
44
Body
1735
Vanbeselaere Jean-Charles
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 503
Poradie
105
Body
353
Dzurus Ladislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 482
Poradie
113
Body
301
Dzurusová Júlia
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 483
Poradie
114
Body
284
Sabol Patrik
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 477
Poradie
124
Body
223
Prieložný Rudolf
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 484
Poradie
128
Body
207
Sabol Andrej
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 480
Poradie
143
Body
163
Krišáková Beáta
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 502
Poradie
147
Body
152
Horniak Ľubomír
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 481
Poradie
149
Body
141
Horniak Jakub
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 485
Poradie
150
Body
141
Bartko Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 527
Poradie
167
Body
88
Vejačka Michal
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 528
Poradie
195
Body
16
Dzurusová Emma
Pohlavie
F
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 516
Poradie
200
Body
12
Sabolová Patrícia
Pohlavie
F
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 478
Poradie
265
Body
0
Sabolová Erika
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 479
Poradie
266
Body
0
Bartko Jozef Jr.
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 530
Poradie
270
Body
0