Základné informácie

Názov:
CASSOVIA
Celé meno:
Cassovia Pétanque Club
Miesto:
Košice
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2015

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
40 Lazarová Jana F NORMAL 5 CASSOVIA 1811.5
94 Vanbeselaere Jean-Charles M NORMAL 503 CASSOVIA 399
105 Dzurus Ladislav M NORMAL 482 CASSOVIA 322
108 Dzurusová Júlia F NORMAL 483 CASSOVIA 305
115 Sabol Patrik M NORMAL 477 CASSOVIA 264
136 Sabol Andrej M VETERAN 480 CASSOVIA 190
137 Prieložný Rudolf M VETERAN 484 CASSOVIA 189
149 Krišáková Beáta F NORMAL 502 CASSOVIA 142
150 Horniak Ľubomír M NORMAL 481 CASSOVIA 141
151 Horniak Jakub M JUNIOR 485 CASSOVIA 141
172 Bartko Jozef M NORMAL 527 CASSOVIA 39
181 Vejačka Michal M NORMAL 528 CASSOVIA 16
216 Dzurusová Emma F JUNIOR 516 CASSOVIA 1
240 Sabolová Patrícia F JUNIOR 478 CASSOVIA 0
241 Sabolová Erika F NORMAL 479 CASSOVIA 0
244 Bartko Jozef Jr. M NORMAL 530 CASSOVIA 0

Hráči klubu : Grid

Lazarová Jana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 5
Poradie
40
Body
1811.5
Vanbeselaere Jean-Charles
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 503
Poradie
94
Body
399
Dzurus Ladislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 482
Poradie
105
Body
322
Dzurusová Júlia
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 483
Poradie
108
Body
305
Sabol Patrik
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 477
Poradie
115
Body
264
Sabol Andrej
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 480
Poradie
136
Body
190
Prieložný Rudolf
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 484
Poradie
137
Body
189
Krišáková Beáta
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 502
Poradie
149
Body
142
Horniak Ľubomír
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 481
Poradie
150
Body
141
Horniak Jakub
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 485
Poradie
151
Body
141
Bartko Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 527
Poradie
172
Body
39
Vejačka Michal
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 528
Poradie
181
Body
16
Dzurusová Emma
Pohlavie
F
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 516
Poradie
216
Body
1
Sabolová Patrícia
Pohlavie
F
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 478
Poradie
240
Body
0
Sabolová Erika
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 479
Poradie
241
Body
0
Bartko Jozef Jr.
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 530
Poradie
244
Body
0