Základné informácie

Názov:
CASSOVIA
Celé meno:
Cassovia Pétanque Club
Miesto:
Košice
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2015

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
36 Lazarová Jana F NORMAL 5 CASSOVIA 1901.5
97 Vanbeselaere Jean-Charles M NORMAL 503 CASSOVIA 398
107 Dzurus Ladislav M NORMAL 482 CASSOVIA 321
111 Dzurusová Júlia F NORMAL 483 CASSOVIA 304
117 Sabol Patrik M NORMAL 477 CASSOVIA 263
136 Sabol Andrej M VETERAN 480 CASSOVIA 189
137 Prieložný Rudolf M VETERAN 484 CASSOVIA 189
151 Horniak Ľubomír M NORMAL 481 CASSOVIA 141
152 Horniak Jakub M JUNIOR 485 CASSOVIA 141
153 Krišáková Beáta F NORMAL 502 CASSOVIA 141
173 Bartko Jozef M NORMAL 527 CASSOVIA 39
182 Vejačka Michal M NORMAL 528 CASSOVIA 16
217 Dzurusová Emma F JUNIOR 516 CASSOVIA 1
248 Sabolová Patrícia F JUNIOR 478 CASSOVIA 0
249 Sabolová Erika F NORMAL 479 CASSOVIA 0
252 Bartko Jozef Jr. M NORMAL 530 CASSOVIA 0

Hráči klubu : Grid

Lazarová Jana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 5
Poradie
36
Body
1901.5
Vanbeselaere Jean-Charles
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 503
Poradie
97
Body
398
Dzurus Ladislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 482
Poradie
107
Body
321
Dzurusová Júlia
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 483
Poradie
111
Body
304
Sabol Patrik
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 477
Poradie
117
Body
263
Sabol Andrej
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 480
Poradie
136
Body
189
Prieložný Rudolf
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 484
Poradie
137
Body
189
Horniak Ľubomír
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 481
Poradie
151
Body
141
Horniak Jakub
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 485
Poradie
152
Body
141
Krišáková Beáta
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 502
Poradie
153
Body
141
Bartko Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 527
Poradie
173
Body
39
Vejačka Michal
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 528
Poradie
182
Body
16
Dzurusová Emma
Pohlavie
F
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 516
Poradie
217
Body
1
Sabolová Patrícia
Pohlavie
F
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 478
Poradie
248
Body
0
Sabolová Erika
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 479
Poradie
249
Body
0
Bartko Jozef Jr.
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 530
Poradie
252
Body
0