Základné informácie

Názov:
GULIVER
Celé meno:
Petangový klub GULIVER
Miesto:
Bratislava
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2003

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
20 Michalka Vladimír M VETERAN 34 GULIVER 2828.5
83 Majoroš Zoltán M VETERAN 32 GULIVER 722
89 Majerčík Anton M VETERAN 31 GULIVER 620
91 Plačko Zdenek M VETERAN 35 GULIVER 568
98 Daučíková Ivana F NORMAL 397 GULIVER 382
140 Benedeková Marta F VETERAN 88 GULIVER 182
194 Mihalová Danica F VETERAN 33 GULIVER 3.5
200 Majerčíková Renata F VETERAN 83 GULIVER 2
209 Plačková Silvia F VETERAN 168 GULIVER 1

Hráči klubu : Grid

Michalka Vladimír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 34
Poradie
20
Body
2828.5
Majoroš Zoltán
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 32
Poradie
83
Body
722
Majerčík Anton
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 31
Poradie
89
Body
620
Plačko Zdenek
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 35
Poradie
91
Body
568
Daučíková Ivana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 397
Poradie
98
Body
382
Benedeková Marta
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 88
Poradie
140
Body
182
Mihalová Danica
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 33
Poradie
194
Body
3.5
Majerčíková Renata
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 83
Poradie
200
Body
2
Plačková Silvia
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 168
Poradie
209
Body
1