Základné informácie

Názov:
GULIVER
Celé meno:
Petangový klub GULIVER
Miesto:
Bratislava
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2003

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
19 Michalka Vladimír M VETERAN 34 GULIVER 2758.5
81 Majoroš Zoltán M VETERAN 32 GULIVER 661
90 Majerčík Anton M VETERAN 31 GULIVER 498
108 Daučíková Ivana F NORMAL 397 GULIVER 270
109 Plačko Zdenek M VETERAN 35 GULIVER 261
128 Benedeková Marta F VETERAN 88 GULIVER 182
177 Mihalová Danica F VETERAN 33 GULIVER 3.5
185 Majerčíková Renata F VETERAN 83 GULIVER 2
196 Plačková Silvia F VETERAN 168 GULIVER 1
224 Mužlaiová Daniela F VETERAN 220 GULIVER 0

Hráči klubu : Grid

Michalka Vladimír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 34
Poradie
19
Body
2758.5
Majoroš Zoltán
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 32
Poradie
81
Body
661
Majerčík Anton
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 31
Poradie
90
Body
498
Daučíková Ivana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 397
Poradie
108
Body
270
Plačko Zdenek
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 35
Poradie
109
Body
261
Benedeková Marta
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 88
Poradie
128
Body
182
Mihalová Danica
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 33
Poradie
177
Body
3.5
Majerčíková Renata
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 83
Poradie
185
Body
2
Plačková Silvia
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 168
Poradie
196
Body
1
Mužlaiová Daniela
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 220
Poradie
224
Body
0