Základné informácie

Názov:
GULIVER
Celé meno:
Petangový klub GULIVER
Miesto:
Bratislava
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2003

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
20 Michalka Vladimír M VETERAN 34 GULIVER 2749.5
78 Majoroš Zoltán M VETERAN 32 GULIVER 808
87 Majerčík Anton M VETERAN 31 GULIVER 620
91 Plačko Zdenek M VETERAN 35 GULIVER 490
113 Daučíková Ivana F NORMAL 397 GULIVER 270
138 Benedeková Marta F VETERAN 88 GULIVER 182
196 Mihalová Danica F VETERAN 33 GULIVER 3.5
200 Majerčíková Renata F VETERAN 83 GULIVER 2
208 Plačková Silvia F VETERAN 168 GULIVER 1
228 Mužlaiová Daniela F VETERAN 220 GULIVER 0

Hráči klubu : Grid

Michalka Vladimír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 34
Poradie
20
Body
2749.5
Majoroš Zoltán
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 32
Poradie
78
Body
808
Majerčík Anton
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 31
Poradie
87
Body
620
Plačko Zdenek
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 35
Poradie
91
Body
490
Daučíková Ivana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 397
Poradie
113
Body
270
Benedeková Marta
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 88
Poradie
138
Body
182
Mihalová Danica
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 33
Poradie
196
Body
3.5
Majerčíková Renata
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 83
Poradie
200
Body
2
Plačková Silvia
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 168
Poradie
208
Body
1
Mužlaiová Daniela
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 220
Poradie
228
Body
0