Základné informácie

Názov:
PRASK
Celé meno:
Petanque Club PRÁSK
Miesto:
Pezinok
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2004

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
9 Lančarič Dušan M NORMAL 116 PRASK 3830.5
28 Adler Juraj M NORMAL 338 PRASK 2251.5
168 Spevák Vladimír M NORMAL 118 PRASK 68
179 Miezga Marián M NORMAL 117 PRASK 27
200 Pongrác Peter M NORMAL 138 PRASK 2
201 Lády Jozef M VETERAN 219 PRASK 2
202 Pongrácová Emma F JUNIOR 393 PRASK 2
217 Veverka Martin M NORMAL 122 PRASK 0
218 Žilinčár Ondrej M NORMAL 123 PRASK 0
219 Hrdlovič Juraj M NORMAL 143 PRASK 0
223 Hrčka Juraj M NORMAL 226 PRASK 0
227 Doležal David M NORMAL 294 PRASK 0
231 Adlerová Lucie F NORMAL 339 PRASK 0

Hráči klubu : Grid

Lančarič Dušan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 116
Poradie
9
Body
3830.5
Adler Juraj
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 338
Poradie
28
Body
2251.5
Spevák Vladimír
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 118
Poradie
168
Body
68
Miezga Marián
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 117
Poradie
179
Body
27
Pongrác Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 138
Poradie
200
Body
2
Lády Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 219
Poradie
201
Body
2
Pongrácová Emma
Pohlavie
F
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 393
Poradie
202
Body
2
Veverka Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 122
Poradie
217
Body
0
Žilinčár Ondrej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 123
Poradie
218
Body
0
Hrdlovič Juraj
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 143
Poradie
219
Body
0
Hrčka Juraj
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 226
Poradie
223
Body
0
Doležal David
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 294
Poradie
227
Body
0
Adlerová Lucie
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 339
Poradie
231
Body
0