Základné informácie

Názov:
PRASK
Celé meno:
Petanque Club PRÁSK
Miesto:
Pezinok
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2004

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
10 Lančarič Dušan M NORMAL 116 PRASK 3812.5
27 Adler Juraj M NORMAL 338 PRASK 2251.5
143 Spevák Vladimír M NORMAL 118 PRASK 113
186 Pongrác Peter M NORMAL 138 PRASK 2
187 Lády Jozef M VETERAN 219 PRASK 2
191 Pongrácová Emma F JUNIOR 393 PRASK 2
195 Miezga Marián M NORMAL 117 PRASK 1
217 Veverka Martin M NORMAL 122 PRASK 0
218 Žilinčár Ondrej M NORMAL 123 PRASK 0
219 Hrdlovič Juraj M NORMAL 143 PRASK 0
225 Hrčka Juraj M NORMAL 226 PRASK 0
229 Doležal David M NORMAL 294 PRASK 0
233 Adlerová Lucie F NORMAL 339 PRASK 0

Hráči klubu : Grid

Lančarič Dušan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 116
Poradie
10
Body
3812.5
Adler Juraj
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 338
Poradie
27
Body
2251.5
Spevák Vladimír
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 118
Poradie
143
Body
113
Pongrác Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 138
Poradie
186
Body
2
Lády Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 219
Poradie
187
Body
2
Pongrácová Emma
Pohlavie
F
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 393
Poradie
191
Body
2
Miezga Marián
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 117
Poradie
195
Body
1
Veverka Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 122
Poradie
217
Body
0
Žilinčár Ondrej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 123
Poradie
218
Body
0
Hrdlovič Juraj
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 143
Poradie
219
Body
0
Hrčka Juraj
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 226
Poradie
225
Body
0
Doležal David
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 294
Poradie
229
Body
0
Adlerová Lucie
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 339
Poradie
233
Body
0