Registrácia nového tímu

MSR V PÉTANQUE STREĽBE 11:00

Miesto
Sobodrom
Komenského 27
Pezinok, SLOVAKIA
Dátum
2017-10-07
Prezentácia
do 11:00
Koniec registrácie
2017-10-05
Typ
Kategória
Majstrovstvá SR
Organizátor
SPIDERS
Štartovné
Pozvánka
Uložiť
Počet tímov
12 / 16

Poznámky

Postupne budeme otvárať skoršie termíny (10:00).
Budú pripravené 4 strelecké ateliéry.

Only for players with license of SFP.

Pomoc / Help

Hráči

Všetci registrovaní hráči SFP sú v databáze. Pri zadávaní mena hráča sa postupne zobrazujú možnosti. Ak vidíte meno hráča v zozname, kliknutím na meno ho pridáte do políčka. V prípade, že sa meno hráča nezobrazí, môžete hráča

Nepridávajte prosím nových fiktívnych hráčov! Ak máte neúplný tím, tak zvoľte hráča "Hľadá sa". Váš tím bude dočasne registrovaný na najbližšie 2 dni od doby registrácie, potom bude automaticky zmazaný. Iné formy registrácie neúplnych tímov budú zmazané priebežene!

Heslo

Slúži najmä na úpravu zloženia tímu, prípadne zmazanie tímu. Bez vyplneného hesla nemožno robiť zmeny v tíme.

Kontakt

V prípade zrušenia turnaja dostanete informáciu e-mailom.

Players

Probably not each foreign player is in database, but he/she can be added. It is one time process, then player will be visible in list of players. If player name is not showing, you can add it:

Password

For changing players in team or deleting of team. No password = No changes!

Contact

Contact will be use in case of tournament cancelation. We prefer email address.