Registrácia nového tímu

Pohár ministra financií

Miesto
RusoDom
Balkanska
Rusovce, SLOVAKIA
Dátum
2018-03-03
Prezentácia
do 09:45
Koniec registrácie
Typ
Kategória
Nebodovaný turnaj
Organizátor
SLOPAK
Štartovné
Pozvánka
Uložiť
Počet tímov
26 / 30

Poznámky

Štartovné: max do 7 € ( ceny do tomboly ) - občerstvenie v štartovnom

Pomoc / Help

Hráči

Všetci registrovaní hráči SFP sú v databáze. Pri zadávaní mena hráča sa postupne zobrazujú možnosti. Ak vidíte meno hráča v zozname, kliknutím na meno ho pridáte do políčka. V prípade, že sa meno hráča nezobrazí, môžete hráča

Nepridávajte prosím nových fiktívnych hráčov! Ak máte neúplný tím, tak zvoľte hráča "Hľadá sa". Váš tím bude dočasne registrovaný na najbližšie 2 dni od doby registrácie, potom bude automaticky zmazaný. Iné formy registrácie neúplnych tímov budú zmazané priebežene!

Heslo

Slúži najmä na úpravu zloženia tímu, prípadne zmazanie tímu. Bez vyplneného hesla nemožno robiť zmeny v tíme.

Kontakt

V prípade zrušenia turnaja dostanete informáciu e-mailom.

Players

Probably not each foreign player is in database, but he/she can be added. It is one time process, then player will be visible in list of players. If player name is not showing, you can add it:

Password

For changing players in team or deleting of team. No password = No changes!

Contact

Contact will be use in case of tournament cancelation. We prefer email address.