JUNIOR - SENIOR | Prihlásené tímy | Štartovné: S lic. 10 € / Bez lic. 10 € / Junior: 6 €

# Názov tímu Hráč č. 1 Hráč č. 2 Štartovné
1 COLLANGE CEDRIC COLLANGE Cedric
JUN
COLLANGE Theo
16 €
2 THOMAS PAUL THOMAS Paul
JUN
THOMAS Yannick
16 €
3 MORTREUX DAVID MORTREUX David
JUN
MORTREUX Isabelle
16 €
Spolu: 48 €