Prihlásené tímy | Štartovné: S lic. 6.19 € / Bez lic. 6.19 € / Junior: 6.19 €

# Názov tímu Hráči Štartovné
Spolu: 0 €