Prihlásené tímy | Štartovné: S lic. 9 € / Bez lic. 9 € / Junior: 6 €

# Názov tímu Body Hráči Štartovné
1 DZURUS LADISLAV Dzurus Ladislav Dzurusová Júlia 18 €
2 KLOCANKA JAROSLAV Kločanka Jaroslav
BEZ
Mišinský František
18 €
3 BARTKO JOZEF Bartko Jozef Bartko Jr. Jozef 18 €
4 SOLTYS FRANTISEK Jankovič Vladimir Šoltys František 18 €
5 HANUSYCH ANRIY Hanusych Anriy Hoys Peter 18 €
6 KOLODIY OLENA Kolodiy Olena Sechin Igor 18 €
7 BERECKY JOZEF
BEZ
Berecký Jozef
BEZ
Eperješi Štefan
18 €
8 BRUTOVSKY MILAN
BEZ
Brutovský Milan
BEZ
Jarošinec Miroslav
18 €
9 BOBUSKYI YURII Bobuskyi Yurii
JUN
Vaida Danyil
15 €
10 MORICOVA MARIA
BEZ
Moricová Mária
BEZ
Vozárová Mária
18 €
11 HORBATOK NIKOLAY Horbatok Nikolay Sharko Anna 18 €
12 DOROSUK ANDREJ Dorošuk Andrej Lykhovydov Ievgenii 18 €
13 AGOSTA EVGEN Agosta Evgen Koranda Kristy 18 €
14 HORNIAK JAKUB
JUN
Horniak Jakub
Horniak Ľubomír 15 €
Spolu: 246 €