O TRI SVÄTOPLUKOVE PRÚTY | Prihlásené tímy | Štartovné:

# Názov tímu Hráč č. 1 Hráč č. 2 Hráč č. 3 Štartovné
Spolu: 0 €