Prihlásené tímy | Štartovné: S lic. 8 € / Junior: 8 €

# Názov tímu Hráč č. 1 Hráč č. 2 Hráč č. 3 Hráč č. 4 Štartovné
Spolu: 0 €