Prihlásené tímy | Štartovné: S lic. 8 € / Junior: 8 €

# Názov tímu Hráč č. 1 Štartovné
Spolu: 0 €