Prihlásené tímy | Štartovné:

# Názov tímu Hráč č. 1 Hráč č. 2 Štartovné
Spolu: 0 €