Prihlásené tímy | Štartovné:

# Názov tímu Hráč č. 1 Štartovné
Spolu: 0 €