Základné informácie

Názov:
SPIDERS
Celé meno:
Pétanque Club Spiders Pezinok
Miesto:
Pezinok
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2007

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
4 Sobolič Marek M NORMAL 106 SPIDERS 4442.5
13 Kankara Matej M NORMAL 475 SPIDERS 3230
21 Štrba Marek M ESPOIRS 473 SPIDERS 2799.5
22 Pulman Rudolf M NORMAL 470 SPIDERS 2702
24 Sobolič Milan M VETERAN 11 SPIDERS 2457
32 Sobolič Michal M VETERAN 105 SPIDERS 2068.5
38 Soboličová Diana F NORMAL 171 SPIDERS 1894
40 Whitworth Oľga F VETERAN 515 SPIDERS 1802.5
44 Štrba Anton M VETERAN 472 SPIDERS 1654
49 Volárik Jozef M VETERAN 401 SPIDERS 1545
55 Hágerová Lucia F NORMAL 471 SPIDERS 1336
63 Bakyta Michal M NORMAL 501 SPIDERS 1056
67 Srogončík Ján M NORMAL 360 SPIDERS 956
79 Šurinová Timea F NORMAL 228 SPIDERS 767
81 Pitoňák Martin M NORMAL 289 SPIDERS 750.5
85 Klučarik Karol M VETERAN 491 SPIDERS 691.5
100 Golian Andrej M NORMAL 446 SPIDERS 369
108 Štrbová Mária F NORMAL 500 SPIDERS 321
120 Bakyta Radovan M NORMAL 284 SPIDERS 251.5
121 Hrivnák Juraj M VETERAN 514 SPIDERS 248.5
159 Snopová Martina F NORMAL 15 SPIDERS 104
172 Matoška Slavomír M NORMAL 288 SPIDERS 40

Hráči klubu : Grid

Sobolič Marek
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 106
Poradie
4
Body
4442.5
Kankara Matej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 475
Poradie
13
Body
3230
Štrba Marek
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 473
Poradie
21
Body
2799.5
Pulman Rudolf
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 470
Poradie
22
Body
2702
Sobolič Milan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 11
Poradie
24
Body
2457
Sobolič Michal
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 105
Poradie
32
Body
2068.5
Soboličová Diana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 171
Poradie
38
Body
1894
Whitworth Oľga
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 515
Poradie
40
Body
1802.5
Štrba Anton
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 472
Poradie
44
Body
1654
Volárik Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 401
Poradie
49
Body
1545
Hágerová Lucia
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 471
Poradie
55
Body
1336
Bakyta Michal
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 501
Poradie
63
Body
1056
Srogončík Ján
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 360
Poradie
67
Body
956
Šurinová Timea
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 228
Poradie
79
Body
767
Pitoňák Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 289
Poradie
81
Body
750.5
Klučarik Karol
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 491
Poradie
85
Body
691.5
Golian Andrej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 446
Poradie
100
Body
369
Štrbová Mária
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 500
Poradie
108
Body
321
Bakyta Radovan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 284
Poradie
120
Body
251.5
Hrivnák Juraj
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 514
Poradie
121
Body
248.5
Snopová Martina
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 15
Poradie
159
Body
104
Matoška Slavomír
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 288
Poradie
172
Body
40