Základné informácie

Názov:
SPIDERS
Celé meno:
Pétanque Club Spiders Pezinok
Miesto:
Pezinok
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2007

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
4 Sobolič Marek M NORMAL 106 SPIDERS 4736.5
14 Kankara Matej M NORMAL 475 SPIDERS 3225
19 Pulman Rudolf M NORMAL 470 SPIDERS 2766
23 Štrba Marek M ESPOIRS 473 SPIDERS 2669.5
24 Sobolič Milan M VETERAN 11 SPIDERS 2447.5
25 Sobolič Michal M VETERAN 105 SPIDERS 2322.5
29 Soboličová Diana F NORMAL 171 SPIDERS 2246
42 Štrba Anton M VETERAN 472 SPIDERS 1790
44 Volárik Jozef M VETERAN 401 SPIDERS 1685
50 Whitworth Oľga F VETERAN 515 SPIDERS 1467.5
51 Hágerová Lucia F NORMAL 471 SPIDERS 1411
58 Srogončík Ján M NORMAL 360 SPIDERS 1160
70 Bakyta Michal M NORMAL 501 SPIDERS 909
75 Šurinová Timea F NORMAL 228 SPIDERS 843
76 Pitoňák Martin M NORMAL 289 SPIDERS 833.5
84 Klučarik Karol M VETERAN 491 SPIDERS 689.5
96 Golian Andrej M NORMAL 446 SPIDERS 370
106 Štrbová Mária F NORMAL 500 SPIDERS 321
117 Bakyta Radovan M NORMAL 284 SPIDERS 262.5
120 Hrivnák Juraj M VETERAN 514 SPIDERS 248.5
133 Snopová Martina F NORMAL 15 SPIDERS 203
171 Matoška Slavomír M NORMAL 288 SPIDERS 40

Hráči klubu : Grid

Sobolič Marek
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 106
Poradie
4
Body
4736.5
Kankara Matej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 475
Poradie
14
Body
3225
Pulman Rudolf
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 470
Poradie
19
Body
2766
Štrba Marek
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 473
Poradie
23
Body
2669.5
Sobolič Milan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 11
Poradie
24
Body
2447.5
Sobolič Michal
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 105
Poradie
25
Body
2322.5
Soboličová Diana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 171
Poradie
29
Body
2246
Štrba Anton
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 472
Poradie
42
Body
1790
Volárik Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 401
Poradie
44
Body
1685
Whitworth Oľga
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 515
Poradie
50
Body
1467.5
Hágerová Lucia
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 471
Poradie
51
Body
1411
Srogončík Ján
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 360
Poradie
58
Body
1160
Bakyta Michal
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 501
Poradie
70
Body
909
Šurinová Timea
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 228
Poradie
75
Body
843
Pitoňák Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 289
Poradie
76
Body
833.5
Klučarik Karol
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 491
Poradie
84
Body
689.5
Golian Andrej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 446
Poradie
96
Body
370
Štrbová Mária
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 500
Poradie
106
Body
321
Bakyta Radovan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 284
Poradie
117
Body
262.5
Hrivnák Juraj
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 514
Poradie
120
Body
248.5
Snopová Martina
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 15
Poradie
133
Body
203
Matoška Slavomír
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 288
Poradie
171
Body
40