Základné informácie

Názov:
SPIDERS
Celé meno:
Pétanque Club Spiders Pezinok
Miesto:
Pezinok
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2007

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
4 Sobolič Marek M NORMAL 106 SPIDERS 4346.5
16 Kankara Matej M NORMAL 475 SPIDERS 2882
17 Pulman Rudolf M NORMAL 470 SPIDERS 2832
18 Sobolič Milan M VETERAN 11 SPIDERS 2822
22 Štrba Marek M ESPOIRS 473 SPIDERS 2463
23 Sobolič Michal M VETERAN 105 SPIDERS 2422.5
31 Soboličová Diana F NORMAL 171 SPIDERS 2092
40 Volárik Jozef M VETERAN 401 SPIDERS 1723
47 Srogončík Ján M NORMAL 360 SPIDERS 1429
50 Hágerová Lucia F NORMAL 471 SPIDERS 1379
51 Štrba Anton M VETERAN 472 SPIDERS 1336
54 Whitworth Oľga F VETERAN 515 SPIDERS 1285.5
56 Šurinová Timea F NORMAL 228 SPIDERS 1261
62 Bakyta Michal M NORMAL 501 SPIDERS 991
86 Klučarik Karol M VETERAN 491 SPIDERS 575.5
87 Pitoňák Martin M NORMAL 289 SPIDERS 572.5
94 Golian Andrej M NORMAL 446 SPIDERS 365
110 Bakyta Radovan M NORMAL 284 SPIDERS 257.5
111 Štrbová Mária F NORMAL 500 SPIDERS 257
121 Snopová Martina F NORMAL 15 SPIDERS 203
134 Hrivnák Juraj M VETERAN 514 SPIDERS 157.5
161 Matoška Slavomír M NORMAL 288 SPIDERS 41

Hráči klubu : Grid

Sobolič Marek
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 106
Poradie
4
Body
4346.5
Kankara Matej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 475
Poradie
16
Body
2882
Pulman Rudolf
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 470
Poradie
17
Body
2832
Sobolič Milan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 11
Poradie
18
Body
2822
Štrba Marek
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 473
Poradie
22
Body
2463
Sobolič Michal
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 105
Poradie
23
Body
2422.5
Soboličová Diana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 171
Poradie
31
Body
2092
Volárik Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 401
Poradie
40
Body
1723
Srogončík Ján
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 360
Poradie
47
Body
1429
Hágerová Lucia
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 471
Poradie
50
Body
1379
Štrba Anton
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 472
Poradie
51
Body
1336
Whitworth Oľga
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 515
Poradie
54
Body
1285.5
Šurinová Timea
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 228
Poradie
56
Body
1261
Bakyta Michal
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 501
Poradie
62
Body
991
Klučarik Karol
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 491
Poradie
86
Body
575.5
Pitoňák Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 289
Poradie
87
Body
572.5
Golian Andrej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 446
Poradie
94
Body
365
Bakyta Radovan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 284
Poradie
110
Body
257.5
Štrbová Mária
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 500
Poradie
111
Body
257
Snopová Martina
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 15
Poradie
121
Body
203
Hrivnák Juraj
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 514
Poradie
134
Body
157.5
Matoška Slavomír
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 288
Poradie
161
Body
41