Základné informácie

Názov:
PAF
Celé meno:
Petangová amatérska formácia Martin
Miesto:
Martin
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2010

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
89 Karcolová Miriam F NORMAL 200 PAF 503.5
99 Švecová Soňa F VETERAN 203 PAF 355
104 Karcolová Klára F JUNIOR 399 PAF 324.5
107 Migrová Danka F NORMAL 202 PAF 282
114 Zavadzanová Lucia F NORMAL 438 PAF 241.5
117 Lončík Maximilián M ESPOIRS 334 PAF 209.5
119 Lončík Patrik M NORMAL 201 PAF 205
125 Bohdan Denis M NORMAL 437 PAF 195
155 Bereš Juraj M VETERAN 513 PAF 56
159 Lončíková Alžbeta F NORMAL 499 PAF 45
160 Lončíková Emília F VETERAN 436 PAF 42.5
162 Fabian Vladimír M VETERAN 347 PAF 34
174 Petrovič Ján M VETERAN 205 PAF 4.5
192 Bohdanová Patrícia F JUNIOR 498 PAF 2

Hráči klubu : Grid

Karcolová Miriam
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 200
Poradie
89
Body
503.5
Švecová Soňa
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 203
Poradie
99
Body
355
Karcolová Klára
Pohlavie
F
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 399
Poradie
104
Body
324.5
Migrová Danka
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 202
Poradie
107
Body
282
Zavadzanová Lucia
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 438
Poradie
114
Body
241.5
Lončík Maximilián
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 334
Poradie
117
Body
209.5
Lončík Patrik
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 201
Poradie
119
Body
205
Bohdan Denis
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 437
Poradie
125
Body
195
Bereš Juraj
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 513
Poradie
155
Body
56
Lončíková Alžbeta
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 499
Poradie
159
Body
45
Lončíková Emília
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 436
Poradie
160
Body
42.5
Fabian Vladimír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 347
Poradie
162
Body
34
Petrovič Ján
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 205
Poradie
174
Body
4.5
Bohdanová Patrícia
Pohlavie
F
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 498
Poradie
192
Body
2