Základné informácie

Názov:
PAF
Celé meno:
Petangová amatérska formácia Martin
Miesto:
Martin
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2010

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
102 Švecová Soňa F VETERAN 203 PAF 359
105 Karcolová Miriam F NORMAL 200 PAF 333.5
109 Zavadzanová Lucia F NORMAL 438 PAF 312.5
113 Migrová Danka F VETERAN 202 PAF 285
114 Karcolová Klára F JUNIOR 399 PAF 280.5
129 Lončík Patrik M NORMAL 201 PAF 209
130 Lončík Maximilián M ESPOIRS 334 PAF 208.5
149 Bohdan Denis M NORMAL 437 PAF 159
154 Bereš Juraj M VETERAN 513 PAF 141
156 Lončíková Emília F VETERAN 436 PAF 113.5
170 Petrovič Ján M VETERAN 205 PAF 47.5
176 Fabian Vladimír M VETERAN 347 PAF 34
205 Bohdanová Patrícia F JUNIOR 498 PAF 2
215 Lončíková Alžbeta F NORMAL 499 PAF 1
238 Šalaga Pavol M VETERAN 336 PAF 0
259 Dorušinec Šalaga Martin M NORMAL 540 PAF 0

Hráči klubu : Grid

Švecová Soňa
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 203
Poradie
102
Body
359
Karcolová Miriam
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 200
Poradie
105
Body
333.5
Zavadzanová Lucia
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 438
Poradie
109
Body
312.5
Migrová Danka
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 202
Poradie
113
Body
285
Karcolová Klára
Pohlavie
F
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 399
Poradie
114
Body
280.5
Lončík Patrik
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 201
Poradie
129
Body
209
Lončík Maximilián
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 334
Poradie
130
Body
208.5
Bohdan Denis
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 437
Poradie
149
Body
159
Bereš Juraj
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 513
Poradie
154
Body
141
Lončíková Emília
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 436
Poradie
156
Body
113.5
Petrovič Ján
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 205
Poradie
170
Body
47.5
Fabian Vladimír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 347
Poradie
176
Body
34
Bohdanová Patrícia
Pohlavie
F
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 498
Poradie
205
Body
2
Lončíková Alžbeta
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 499
Poradie
215
Body
1
Šalaga Pavol
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 336
Poradie
238
Body
0
Dorušinec Šalaga Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 540
Poradie
259
Body
0