Základné informácie

Názov:
PAF
Celé meno:
Petangová amatérska formácia Martin
Miesto:
Martin
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2010

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
98 Švecová Soňa F VETERAN 203 PAF 359
103 Karcolová Miriam F NORMAL 200 PAF 333.5
107 Zavadzanová Lucia F NORMAL 438 PAF 312.5
110 Migrová Danka F VETERAN 202 PAF 286
112 Karcolová Klára F JUNIOR 399 PAF 280.5
129 Lončík Patrik M NORMAL 201 PAF 209
130 Lončík Maximilián M ESPOIRS 334 PAF 208.5
147 Bohdan Denis M NORMAL 437 PAF 159
152 Bereš Juraj M VETERAN 513 PAF 141
154 Lončíková Emília F VETERAN 436 PAF 113.5
169 Petrovič Ján M VETERAN 205 PAF 47.5
175 Fabian Vladimír M VETERAN 347 PAF 34
203 Bohdanová Patrícia F JUNIOR 498 PAF 2
214 Lončíková Alžbeta F NORMAL 499 PAF 1
230 Šalaga Pavol M VETERAN 336 PAF 0
254 Dorušinec Šalaga Martin M NORMAL 540 PAF 0

Hráči klubu : Grid

Švecová Soňa
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 203
Poradie
98
Body
359
Karcolová Miriam
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 200
Poradie
103
Body
333.5
Zavadzanová Lucia
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 438
Poradie
107
Body
312.5
Migrová Danka
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 202
Poradie
110
Body
286
Karcolová Klára
Pohlavie
F
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 399
Poradie
112
Body
280.5
Lončík Patrik
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 201
Poradie
129
Body
209
Lončík Maximilián
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 334
Poradie
130
Body
208.5
Bohdan Denis
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 437
Poradie
147
Body
159
Bereš Juraj
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 513
Poradie
152
Body
141
Lončíková Emília
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 436
Poradie
154
Body
113.5
Petrovič Ján
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 205
Poradie
169
Body
47.5
Fabian Vladimír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 347
Poradie
175
Body
34
Bohdanová Patrícia
Pohlavie
F
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 498
Poradie
203
Body
2
Lončíková Alžbeta
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 499
Poradie
214
Body
1
Šalaga Pavol
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 336
Poradie
230
Body
0
Dorušinec Šalaga Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 540
Poradie
254
Body
0