Základné informácie

Názov:
LABOULE
Celé meno:
La boule Modra
Miesto:
Modra
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
3 Dzúrik Michal M NORMAL 195 LABOULE 4863
46 Meliš Peter M NORMAL 350 LABOULE 1615.5
73 Duban Ján M NORMAL 267 LABOULE 852.5
81 Chyba Miloš M VETERAN 276 LABOULE 729.5
92 Bezák Vladimír M VETERAN 431 LABOULE 477.5
95 Barčíková Milada F NORMAL 274 LABOULE 375
118 Juran Igor M NORMAL 520 LABOULE 254.5
137 Adamička Jozef M NORMAL 269 LABOULE 184.5
165 Roháľová Darina F NORMAL 264 LABOULE 79
174 Pásztor Ernest M NORMAL 310 LABOULE 36
183 Žák Martin M NORMAL 382 LABOULE 8
191 Noskovič František M NORMAL 266 LABOULE 5
192 Múčka Dávid M NORMAL 265 LABOULE 4
194 Novák Jozef M NORMAL 381 LABOULE 4
205 Wilflingová Gabriela F NORMAL 512 LABOULE 2
211 Zúbek Viktor M VETERAN 282 LABOULE 1
232 Lenčuchová Lenka F NORMAL 273 LABOULE 0
241 Van Oers Guy M VETERAN 412 LABOULE 0
245 Bezák Andrej M NORMAL 432 LABOULE 0
255 Dokoupil Ladislav M NORMAL 410 LABOULE 0
256 Lankaš Ivo M VETERAN 411 LABOULE 0
257 Neoral Miroslav M VETERAN 469 LABOULE 0

Hráči klubu : Grid

Dzúrik Michal
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 195
Poradie
3
Body
4863
Meliš Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 350
Poradie
46
Body
1615.5
Duban Ján
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 267
Poradie
73
Body
852.5
Chyba Miloš
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 276
Poradie
81
Body
729.5
Bezák Vladimír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 431
Poradie
92
Body
477.5
Barčíková Milada
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 274
Poradie
95
Body
375
Juran Igor
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 520
Poradie
118
Body
254.5
Adamička Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 269
Poradie
137
Body
184.5
Roháľová Darina
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 264
Poradie
165
Body
79
Pásztor Ernest
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 310
Poradie
174
Body
36
Žák Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 382
Poradie
183
Body
8
Noskovič František
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 266
Poradie
191
Body
5
Múčka Dávid
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 265
Poradie
192
Body
4
Novák Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 381
Poradie
194
Body
4
Wilflingová Gabriela
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 512
Poradie
205
Body
2
Zúbek Viktor
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 282
Poradie
211
Body
1
Lenčuchová Lenka
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 273
Poradie
232
Body
0
Van Oers Guy
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 412
Poradie
241
Body
0
Bezák Andrej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 432
Poradie
245
Body
0
Dokoupil Ladislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 410
Poradie
255
Body
0
Lankaš Ivo
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 411
Poradie
256
Body
0
Neoral Miroslav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 469
Poradie
257
Body
0