Základné informácie

Názov:
LABOULE
Celé meno:
La boule Modra
Miesto:
Modra
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
3 Dzúrik Michal M NORMAL 195 LABOULE 4756
47 Meliš Peter M NORMAL 350 LABOULE 1614.5
70 Duban Ján M NORMAL 267 LABOULE 911.5
82 Chyba Miloš M VETERAN 276 LABOULE 730.5
94 Bezák Vladimír M VETERAN 431 LABOULE 477.5
95 Barčíková Milada F NORMAL 274 LABOULE 434
119 Juran Igor M NORMAL 520 LABOULE 255.5
139 Adamička Jozef M NORMAL 269 LABOULE 184.5
146 Rakoncza Roman M NORMAL 537 LABOULE 162
147 Kralovič Richard M NORMAL 538 LABOULE 162
167 Roháľová Darina F NORMAL 264 LABOULE 79
175 Pásztor Ernest M NORMAL 310 LABOULE 35
185 Žák Martin M NORMAL 382 LABOULE 8
191 Noskovič František M VETERAN 266 LABOULE 5
192 Múčka Dávid M NORMAL 265 LABOULE 4
193 Novák Jozef M NORMAL 381 LABOULE 4
206 Wilflingová Gabriela F NORMAL 512 LABOULE 2
222 Dokoupil Ladislav M NORMAL 410 LABOULE 1
223 Lankaš Ivo M VETERAN 411 LABOULE 1
233 Lenčuchová Lenka F NORMAL 273 LABOULE 0
244 Van Oers Guy M VETERAN 412 LABOULE 0
246 Bezák Andrej M NORMAL 432 LABOULE 0
257 Šumaj Igor M VETERAN 536 LABOULE 0
265 Neoral Miroslav M VETERAN 469 LABOULE 0

Hráči klubu : Grid

Dzúrik Michal
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 195
Poradie
3
Body
4756
Meliš Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 350
Poradie
47
Body
1614.5
Duban Ján
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 267
Poradie
70
Body
911.5
Chyba Miloš
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 276
Poradie
82
Body
730.5
Bezák Vladimír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 431
Poradie
94
Body
477.5
Barčíková Milada
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 274
Poradie
95
Body
434
Juran Igor
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 520
Poradie
119
Body
255.5
Adamička Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 269
Poradie
139
Body
184.5
Rakoncza Roman
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 537
Poradie
146
Body
162
Kralovič Richard
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 538
Poradie
147
Body
162
Roháľová Darina
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 264
Poradie
167
Body
79
Pásztor Ernest
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 310
Poradie
175
Body
35
Žák Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 382
Poradie
185
Body
8
Noskovič František
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 266
Poradie
191
Body
5
Múčka Dávid
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 265
Poradie
192
Body
4
Novák Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 381
Poradie
193
Body
4
Wilflingová Gabriela
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 512
Poradie
206
Body
2
Dokoupil Ladislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 410
Poradie
222
Body
1
Lankaš Ivo
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 411
Poradie
223
Body
1
Lenčuchová Lenka
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 273
Poradie
233
Body
0
Van Oers Guy
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 412
Poradie
244
Body
0
Bezák Andrej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 432
Poradie
246
Body
0
Šumaj Igor
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 536
Poradie
257
Body
0
Neoral Miroslav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 469
Poradie
265
Body
0