Základné informácie

Názov:
LABOULE
Celé meno:
La boule Modra
Miesto:
Modra
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
6 Dzúrik Michal M NORMAL 195 LABOULE 4148
53 Meliš Peter M NORMAL 350 LABOULE 1320.5
76 Chyba Miloš M VETERAN 276 LABOULE 703.5
83 Duban Ján M NORMAL 267 LABOULE 642.5
102 Barčíková Milada F NORMAL 274 LABOULE 332
105 Bezák Vladimír M VETERAN 431 LABOULE 305.5
132 Juran Igor M NORMAL 520 LABOULE 160.5
137 Žák Martin M NORMAL 382 LABOULE 139
139 Roháľová Darina F NORMAL 264 LABOULE 134
150 Lankaš Ivo M VETERAN 411 LABOULE 82
152 Adamička Jozef M NORMAL 269 LABOULE 62.5
178 Múčka Dávid M NORMAL 265 LABOULE 3
179 Noskovič František M NORMAL 266 LABOULE 3
183 Novák Jozef M NORMAL 381 LABOULE 3
189 Zúbek Viktor M VETERAN 282 LABOULE 2
190 Pásztor Ernest M NORMAL 310 LABOULE 2
214 Wilflingová Gabriela F NORMAL 512 LABOULE 1
228 Lenčuchová Lenka F NORMAL 273 LABOULE 0
239 Dokoupil Ladislav M NORMAL 410 LABOULE 0
240 Van Oers Guy M VETERAN 412 LABOULE 0
245 Bezák Andrej M NORMAL 432 LABOULE 0
249 Neoral Miroslav M VETERAN 469 LABOULE 0

Hráči klubu : Grid

Dzúrik Michal
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 195
Poradie
6
Body
4148
Meliš Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 350
Poradie
53
Body
1320.5
Chyba Miloš
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 276
Poradie
76
Body
703.5
Duban Ján
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 267
Poradie
83
Body
642.5
Barčíková Milada
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 274
Poradie
102
Body
332
Bezák Vladimír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 431
Poradie
105
Body
305.5
Juran Igor
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 520
Poradie
132
Body
160.5
Žák Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 382
Poradie
137
Body
139
Roháľová Darina
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 264
Poradie
139
Body
134
Lankaš Ivo
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 411
Poradie
150
Body
82
Adamička Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 269
Poradie
152
Body
62.5
Múčka Dávid
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 265
Poradie
178
Body
3
Noskovič František
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 266
Poradie
179
Body
3
Novák Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 381
Poradie
183
Body
3
Zúbek Viktor
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 282
Poradie
189
Body
2
Pásztor Ernest
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 310
Poradie
190
Body
2
Wilflingová Gabriela
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 512
Poradie
214
Body
1
Lenčuchová Lenka
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 273
Poradie
228
Body
0
Dokoupil Ladislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 410
Poradie
239
Body
0
Van Oers Guy
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 412
Poradie
240
Body
0
Bezák Andrej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 432
Poradie
245
Body
0
Neoral Miroslav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 469
Poradie
249
Body
0