GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
SPIDERS
Celé meno:
Pétanque Club Spiders Pezinok
Miesto:
Za hradbami 29, Pezinok
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2007
IČO:
42128684
Štatutár

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
8 Štrba Marek M ESPOIRS 473 SPIDERS 2957
9 Kankara Matej M NORMAL 475 SPIDERS 2922
10 Pulman Rudolf M NORMAL 470 SPIDERS 2857
21 Štrbová Mária F VETERAN 500 SPIDERS 2019
22 Bakyta Michal M NORMAL 501 SPIDERS 2013
24 Whitworth Oľga F VETERAN 515 SPIDERS 1903
28 Pitoňák Martin M NORMAL 289 SPIDERS 1757
32 Štrba Anton M VETERAN 472 SPIDERS 1669
44 Bakyta Radovan M NORMAL 284 SPIDERS 1203
77 Klučarik Karol M VETERAN 491 SPIDERS 503
88 Hrivnák Juraj M VETERAN 514 SPIDERS 382
102 Sobolič Milan M VETERAN 11 SPIDERS 297
113 Volárik Jozef M VETERAN 401 SPIDERS 238
192 Srogončík Ján M NORMAL 360 SPIDERS 3
227 Sobolič Michal M VETERAN 105 SPIDERS 0
228 Sobolič Marek M NORMAL 106 SPIDERS 0
233 Soboličová Diana F NORMAL 171 SPIDERS 0
242 Šurinová Timea F NORMAL 228 SPIDERS 0
253 Matoška Slavomír M NORMAL 288 SPIDERS 0
274 Hágerová Lucia F NORMAL 471 SPIDERS 0

Hráči klubu : Grid

Štrba Marek
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 473
Poradie
8
Body
2957
Kankara Matej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 475
Poradie
9
Body
2922
Pulman Rudolf
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 470
Poradie
10
Body
2857
Štrbová Mária
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 500
Poradie
21
Body
2019
Bakyta Michal
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 501
Poradie
22
Body
2013
Whitworth Oľga
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 515
Poradie
24
Body
1903
Pitoňák Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 289
Poradie
28
Body
1757
Štrba Anton
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 472
Poradie
32
Body
1669
Bakyta Radovan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 284
Poradie
44
Body
1203
Klučarik Karol
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 491
Poradie
77
Body
503
Hrivnák Juraj
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 514
Poradie
88
Body
382
Sobolič Milan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 11
Poradie
102
Body
297
Volárik Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 401
Poradie
113
Body
238
Srogončík Ján
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 360
Poradie
192
Body
3
Sobolič Michal
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 105
Poradie
227
Body
0
Sobolič Marek
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 106
Poradie
228
Body
0
Soboličová Diana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 171
Poradie
233
Body
0
Šurinová Timea
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 228
Poradie
242
Body
0
Matoška Slavomír
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 288
Poradie
253
Body
0
Hágerová Lucia
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 471
Poradie
274
Body
0