GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
SPIDERS
Celé meno:
Pétanque Club Spiders Pezinok
Miesto:
Za hradbami 29, Pezinok
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2007
Prezident

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
8 Pulman Rudolf M NORMAL 470 SPIDERS 4036
10 Kankara Matej M NORMAL 475 SPIDERS 3760
16 Štrba Marek M ESPOIRS 473 SPIDERS 3180.5
22 Sobolič Marek M NORMAL 106 SPIDERS 2907.5
29 Sobolič Milan M VETERAN 11 SPIDERS 2601
37 Štrba Anton M VETERAN 472 SPIDERS 2187.5
38 Bakyta Michal M NORMAL 501 SPIDERS 2165
41 Whitworth Oľga F VETERAN 515 SPIDERS 1982.5
47 Sobolič Michal M VETERAN 105 SPIDERS 1734.5
52 Štrbová Mária F NORMAL 500 SPIDERS 1572.5
54 Pitoňák Martin M NORMAL 289 SPIDERS 1494
61 Klučarik Karol M VETERAN 491 SPIDERS 1323.5
67 Bakyta Radovan M NORMAL 284 SPIDERS 1115.5
69 Volárik Jozef M VETERAN 401 SPIDERS 1086.5
80 Hrivnák Juraj M VETERAN 514 SPIDERS 857.5
86 Srogončík Ján M NORMAL 360 SPIDERS 735
105 Hágerová Lucia F NORMAL 471 SPIDERS 412.5
138 Soboličová Diana F NORMAL 171 SPIDERS 152
189 Snopová Martina F NORMAL 15 SPIDERS 7
204 Matoška Slavomír M NORMAL 288 SPIDERS 2
241 Šurinová Timea F NORMAL 228 SPIDERS 0

Hráči klubu : Grid

Pulman Rudolf
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 470
Poradie
8
Body
4036
Kankara Matej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 475
Poradie
10
Body
3760
Štrba Marek
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 473
Poradie
16
Body
3180.5
Sobolič Marek
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 106
Poradie
22
Body
2907.5
Sobolič Milan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 11
Poradie
29
Body
2601
Štrba Anton
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 472
Poradie
37
Body
2187.5
Bakyta Michal
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 501
Poradie
38
Body
2165
Whitworth Oľga
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 515
Poradie
41
Body
1982.5
Sobolič Michal
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 105
Poradie
47
Body
1734.5
Štrbová Mária
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 500
Poradie
52
Body
1572.5
Pitoňák Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 289
Poradie
54
Body
1494
Klučarik Karol
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 491
Poradie
61
Body
1323.5
Bakyta Radovan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 284
Poradie
67
Body
1115.5
Volárik Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 401
Poradie
69
Body
1086.5
Hrivnák Juraj
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 514
Poradie
80
Body
857.5
Srogončík Ján
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 360
Poradie
86
Body
735
Hágerová Lucia
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 471
Poradie
105
Body
412.5
Soboličová Diana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 171
Poradie
138
Body
152
Snopová Martina
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 15
Poradie
189
Body
7
Matoška Slavomír
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 288
Poradie
204
Body
2
Šurinová Timea
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 228
Poradie
241
Body
0