GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
SPIDERS
Celé meno:
Pétanque Club Spiders Pezinok
Miesto:
Za hradbami 29, Pezinok
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2007
IČO:
42128684
Štatutár

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
11 Kankara Matej M NORMAL 475 SPIDERS 3018
14 Štrba Marek M ESPOIRS 473 SPIDERS 2864.5
19 Whitworth Oľga F VETERAN 515 SPIDERS 2355
25 Štrbová Mária F VETERAN 500 SPIDERS 2095.5
26 Štrba Anton M VETERAN 472 SPIDERS 2029.5
31 Pulman Rudolf M NORMAL 470 SPIDERS 1741.5
32 Bakyta Michal M NORMAL 501 SPIDERS 1736.5
40 Klučarik Karol M VETERAN 491 SPIDERS 1364.5
45 Hrivnák Juraj M VETERAN 514 SPIDERS 1190.5
60 Bakyta Radovan M NORMAL 284 SPIDERS 884
84 Pitoňák Martin M NORMAL 289 SPIDERS 431
111 Sobolič Milan M VETERAN 11 SPIDERS 232.5
116 Volárik Jozef M VETERAN 401 SPIDERS 207.5
126 Sobolič Marek M NORMAL 106 SPIDERS 155
170 Srogončík Ján M NORMAL 360 SPIDERS 11.5
184 Hágerová Lucia F NORMAL 471 SPIDERS 5
195 Soboličová Diana F NORMAL 171 SPIDERS 2.5
229 Sobolič Michal M VETERAN 105 SPIDERS 0
239 Šurinová Timea F NORMAL 228 SPIDERS 0
247 Matoška Slavomír M NORMAL 288 SPIDERS 0

Hráči klubu : Grid

Kankara Matej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 475
Poradie
11
Body
3018
Štrba Marek
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 473
Poradie
14
Body
2864.5
Whitworth Oľga
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 515
Poradie
19
Body
2355
Štrbová Mária
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 500
Poradie
25
Body
2095.5
Štrba Anton
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 472
Poradie
26
Body
2029.5
Pulman Rudolf
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 470
Poradie
31
Body
1741.5
Bakyta Michal
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 501
Poradie
32
Body
1736.5
Klučarik Karol
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 491
Poradie
40
Body
1364.5
Hrivnák Juraj
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 514
Poradie
45
Body
1190.5
Bakyta Radovan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 284
Poradie
60
Body
884
Pitoňák Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 289
Poradie
84
Body
431
Sobolič Milan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 11
Poradie
111
Body
232.5
Volárik Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 401
Poradie
116
Body
207.5
Sobolič Marek
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 106
Poradie
126
Body
155
Srogončík Ján
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 360
Poradie
170
Body
11.5
Hágerová Lucia
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 471
Poradie
184
Body
5
Soboličová Diana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 171
Poradie
195
Body
2.5
Sobolič Michal
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 105
Poradie
229
Body
0
Šurinová Timea
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 228
Poradie
239
Body
0
Matoška Slavomír
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 288
Poradie
247
Body
0