GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
SPIDERS
Celé meno:
Pétanque Club Spiders Pezinok
Miesto:
Za hradbami 29, Pezinok
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2007
Prezident

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
8 Pulman Rudolf M NORMAL 470 SPIDERS 4617.5
10 Kankara Matej M NORMAL 475 SPIDERS 4376
18 Štrba Marek M ESPOIRS 473 SPIDERS 3764
25 Bakyta Michal M NORMAL 501 SPIDERS 3231.5
26 Whitworth Oľga F VETERAN 515 SPIDERS 3042
29 Štrba Anton M VETERAN 472 SPIDERS 2825
30 Štrbová Mária F NORMAL 500 SPIDERS 2739
32 Klučarik Karol M VETERAN 491 SPIDERS 2585
46 Sobolič Marek M NORMAL 106 SPIDERS 1629
50 Pitoňák Martin M NORMAL 289 SPIDERS 1520
58 Bakyta Radovan M NORMAL 284 SPIDERS 1284
59 Hrivnák Juraj M VETERAN 514 SPIDERS 1283
61 Sobolič Milan M VETERAN 11 SPIDERS 1224
95 Volárik Jozef M VETERAN 401 SPIDERS 487.5
119 Srogončík Ján M NORMAL 360 SPIDERS 217.5
132 Soboličová Diana F NORMAL 171 SPIDERS 158.5
152 Hágerová Lucia F NORMAL 471 SPIDERS 107
201 Matoška Slavomír M NORMAL 288 SPIDERS 2
236 Snopová Martina F NORMAL 15 SPIDERS 0
237 Sobolič Michal M VETERAN 105 SPIDERS 0
245 Šurinová Timea F NORMAL 228 SPIDERS 0

Hráči klubu : Grid

Pulman Rudolf
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 470
Poradie
8
Body
4617.5
Kankara Matej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 475
Poradie
10
Body
4376
Štrba Marek
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 473
Poradie
18
Body
3764
Bakyta Michal
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 501
Poradie
25
Body
3231.5
Whitworth Oľga
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 515
Poradie
26
Body
3042
Štrba Anton
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 472
Poradie
29
Body
2825
Štrbová Mária
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 500
Poradie
30
Body
2739
Klučarik Karol
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 491
Poradie
32
Body
2585
Sobolič Marek
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 106
Poradie
46
Body
1629
Pitoňák Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 289
Poradie
50
Body
1520
Bakyta Radovan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 284
Poradie
58
Body
1284
Hrivnák Juraj
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 514
Poradie
59
Body
1283
Sobolič Milan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 11
Poradie
61
Body
1224
Volárik Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 401
Poradie
95
Body
487.5
Srogončík Ján
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 360
Poradie
119
Body
217.5
Soboličová Diana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 171
Poradie
132
Body
158.5
Hágerová Lucia
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 471
Poradie
152
Body
107
Matoška Slavomír
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 288
Poradie
201
Body
2
Snopová Martina
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 15
Poradie
236
Body
0
Sobolič Michal
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 105
Poradie
237
Body
0
Šurinová Timea
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 228
Poradie
245
Body
0