GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
SPIDERS
Celé meno:
Pétanque Club Spiders Pezinok
Miesto:
Za hradbami 29, Pezinok
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2007
Prezident

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
12 Pulman Rudolf M NORMAL 470 SPIDERS 3643
15 Kankara Matej M NORMAL 475 SPIDERS 3482
18 Sobolič Marek M NORMAL 106 SPIDERS 3072.5
21 Štrba Marek M ESPOIRS 473 SPIDERS 2972
32 Sobolič Milan M VETERAN 11 SPIDERS 2448.5
34 Sobolič Michal M VETERAN 105 SPIDERS 2271.5
35 Štrba Anton M VETERAN 472 SPIDERS 2255.5
37 Whitworth Oľga F VETERAN 515 SPIDERS 2131.5
44 Bakyta Michal M NORMAL 501 SPIDERS 1823.5
48 Štrbová Mária F NORMAL 500 SPIDERS 1676.5
57 Klučarik Karol M VETERAN 491 SPIDERS 1456.5
68 Volárik Jozef M VETERAN 401 SPIDERS 1037.5
82 Pitoňák Martin M NORMAL 289 SPIDERS 801
85 Hrivnák Juraj M VETERAN 514 SPIDERS 780
87 Srogončík Ján M NORMAL 360 SPIDERS 738
88 Bakyta Radovan M NORMAL 284 SPIDERS 735.5
115 Hágerová Lucia F NORMAL 471 SPIDERS 312.5
140 Snopová Martina F NORMAL 15 SPIDERS 139
193 Soboličová Diana F NORMAL 171 SPIDERS 3
211 Matoška Slavomír M NORMAL 288 SPIDERS 1
230 Šurinová Timea F NORMAL 228 SPIDERS 0

Hráči klubu : Grid

Pulman Rudolf
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 470
Poradie
12
Body
3643
Kankara Matej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 475
Poradie
15
Body
3482
Sobolič Marek
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 106
Poradie
18
Body
3072.5
Štrba Marek
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 473
Poradie
21
Body
2972
Sobolič Milan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 11
Poradie
32
Body
2448.5
Sobolič Michal
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 105
Poradie
34
Body
2271.5
Štrba Anton
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 472
Poradie
35
Body
2255.5
Whitworth Oľga
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 515
Poradie
37
Body
2131.5
Bakyta Michal
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 501
Poradie
44
Body
1823.5
Štrbová Mária
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 500
Poradie
48
Body
1676.5
Klučarik Karol
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 491
Poradie
57
Body
1456.5
Volárik Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 401
Poradie
68
Body
1037.5
Pitoňák Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 289
Poradie
82
Body
801
Hrivnák Juraj
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 514
Poradie
85
Body
780
Srogončík Ján
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 360
Poradie
87
Body
738
Bakyta Radovan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 284
Poradie
88
Body
735.5
Hágerová Lucia
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 471
Poradie
115
Body
312.5
Snopová Martina
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 15
Poradie
140
Body
139
Soboličová Diana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 171
Poradie
193
Body
3
Matoška Slavomír
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 288
Poradie
211
Body
1
Šurinová Timea
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 228
Poradie
230
Body
0