Základné informácie

Názov:
SLOPAK
Celé meno:
Slovenský petangový amatérsky klub
Miesto:
Rusovce
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2002

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
11 Krchňáková Etela F VETERAN 29 SLOPAK 3439
12 Karacsony Jozef M VETERAN 402 SLOPAK 3374
22 Krekáčová Irena F VETERAN 451 SLOPAK 2712.5
26 Toman Vladimír M VETERAN 8 SLOPAK 2321
27 Seman Stanislav M NORMAL 354 SLOPAK 2278
30 Tomanová Blanka F VETERAN 9 SLOPAK 2136.5
38 Klúčiková Dana F NORMAL 458 SLOPAK 1875.5
43 Šedivý Ľubomír M VETERAN 3 SLOPAK 1755.5
47 Jajcajová Mária F VETERAN 403 SLOPAK 1554
54 Volček Igor M VETERAN 180 SLOPAK 1336
61 Fernandez Bruno M NORMAL 13 SLOPAK 1143
63 Izso Roman M NORMAL 434 SLOPAK 1075
71 Rybár Alojz M VETERAN 404 SLOPAK 908
72 Štarkbauerová Mária F NORMAL 176 SLOPAK 853
101 Šedivý Tomáš M NORMAL 6 SLOPAK 347.5
131 Ritomský Miroslav M VETERAN 100 SLOPAK 204
153 Mortreux David M NORMAL 306 SLOPAK 131
160 Kabáth Ladislav M VETERAN 506 SLOPAK 96
254 Šedivá Jana F VETERAN 529 SLOPAK 0

Hráči klubu : Grid

Krchňáková Etela
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 29
Poradie
11
Body
3439
Karacsony Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 402
Poradie
12
Body
3374
Krekáčová Irena
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 451
Poradie
22
Body
2712.5
Toman Vladimír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 8
Poradie
26
Body
2321
Seman Stanislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 354
Poradie
27
Body
2278
Tomanová Blanka
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 9
Poradie
30
Body
2136.5
Klúčiková Dana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 458
Poradie
38
Body
1875.5
Šedivý Ľubomír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 3
Poradie
43
Body
1755.5
Jajcajová Mária
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 403
Poradie
47
Body
1554
Volček Igor
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 180
Poradie
54
Body
1336
Fernandez Bruno
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 13
Poradie
61
Body
1143
Izso Roman
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 434
Poradie
63
Body
1075
Rybár Alojz
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 404
Poradie
71
Body
908
Štarkbauerová Mária
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 176
Poradie
72
Body
853
Šedivý Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 6
Poradie
101
Body
347.5
Ritomský Miroslav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 100
Poradie
131
Body
204
Mortreux David
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 306
Poradie
153
Body
131
Kabáth Ladislav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 506
Poradie
160
Body
96
Šedivá Jana
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 529
Poradie
254
Body
0