Základné informácie

Názov:
SLOPAK
Celé meno:
Slovenský petangový amatérsky klub
Miesto:
Rusovce
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2002

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
12 Karacsony Jozef M VETERAN 402 SLOPAK 3374
22 Krekáčová Irena F VETERAN 451 SLOPAK 2683
26 Toman Vladimír M VETERAN 8 SLOPAK 2321
27 Seman Stanislav M NORMAL 354 SLOPAK 2284
30 Tomanová Blanka F VETERAN 9 SLOPAK 2136.5
43 Šedivý Ľubomír M VETERAN 3 SLOPAK 1749.5
49 Jajcajová Mária F VETERAN 403 SLOPAK 1478
54 Volček Igor M VETERAN 180 SLOPAK 1336
60 Fernandez Bruno M NORMAL 13 SLOPAK 1143
63 Izso Roman M VETERAN 434 SLOPAK 1075
71 Rybár Alojz M VETERAN 404 SLOPAK 907
72 Štarkbauerová Mária F VETERAN 176 SLOPAK 853
101 Šedivý Tomáš M NORMAL 6 SLOPAK 347.5
132 Ritomský Miroslav M VETERAN 100 SLOPAK 204
153 Mortreux David M NORMAL 306 SLOPAK 131
159 Kabáth Ladislav M VETERAN 506 SLOPAK 96
255 Mortreux Olivier M JUNIOR 541 SLOPAK 0
259 Wiedermann Vladimír M VETERAN 545 SLOPAK 0

Hráči klubu : Grid

Karacsony Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 402
Poradie
12
Body
3374
Krekáčová Irena
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 451
Poradie
22
Body
2683
Toman Vladimír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 8
Poradie
26
Body
2321
Seman Stanislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 354
Poradie
27
Body
2284
Tomanová Blanka
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 9
Poradie
30
Body
2136.5
Šedivý Ľubomír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 3
Poradie
43
Body
1749.5
Jajcajová Mária
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 403
Poradie
49
Body
1478
Volček Igor
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 180
Poradie
54
Body
1336
Fernandez Bruno
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 13
Poradie
60
Body
1143
Izso Roman
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 434
Poradie
63
Body
1075
Rybár Alojz
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 404
Poradie
71
Body
907
Štarkbauerová Mária
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 176
Poradie
72
Body
853
Šedivý Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 6
Poradie
101
Body
347.5
Ritomský Miroslav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 100
Poradie
132
Body
204
Mortreux David
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 306
Poradie
153
Body
131
Kabáth Ladislav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 506
Poradie
159
Body
96
Mortreux Olivier
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 541
Poradie
255
Body
0
Wiedermann Vladimír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 545
Poradie
259
Body
0