Základné informácie

Názov:
SLOPAK
Celé meno:
Slovenský petangový amatérsky klub
Miesto:
Rusovce
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2002

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
12 Karacsony Jozef M VETERAN 402 SLOPAK 3357
14 Krchňáková Etela F VETERAN 29 SLOPAK 3290
21 Krekáčová Irena F VETERAN 451 SLOPAK 2477
28 Toman Vladimír M VETERAN 8 SLOPAK 2216
30 Tomanová Blanka F VETERAN 9 SLOPAK 2114.5
32 Seman Stanislav M NORMAL 354 SLOPAK 2002
38 Klúčiková Dana F NORMAL 458 SLOPAK 1737.5
39 Šedivý Ľubomír M VETERAN 3 SLOPAK 1728.5
49 Volček Igor M VETERAN 180 SLOPAK 1393.5
52 Jajcajová Mária F VETERAN 403 SLOPAK 1330
59 Izso Roman M NORMAL 434 SLOPAK 1139
64 Fernandez Bruno M NORMAL 13 SLOPAK 971
69 Štarkbauerová Mária F NORMAL 176 SLOPAK 812
74 Rybár Alojz M VETERAN 404 SLOPAK 724
131 Mortreux David M NORMAL 306 SLOPAK 172
149 Ritomský Miroslav M VETERAN 100 SLOPAK 88
153 Šedivý Tomáš M NORMAL 6 SLOPAK 61.5
169 Kabáth Ladislav M VETERAN 506 SLOPAK 10
258 Šedivá Jana F VETERAN 529 SLOPAK 0

Hráči klubu : Grid

Karacsony Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 402
Poradie
12
Body
3357
Krchňáková Etela
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 29
Poradie
14
Body
3290
Krekáčová Irena
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 451
Poradie
21
Body
2477
Toman Vladimír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 8
Poradie
28
Body
2216
Tomanová Blanka
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 9
Poradie
30
Body
2114.5
Seman Stanislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 354
Poradie
32
Body
2002
Klúčiková Dana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 458
Poradie
38
Body
1737.5
Šedivý Ľubomír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 3
Poradie
39
Body
1728.5
Volček Igor
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 180
Poradie
49
Body
1393.5
Jajcajová Mária
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 403
Poradie
52
Body
1330
Izso Roman
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 434
Poradie
59
Body
1139
Fernandez Bruno
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 13
Poradie
64
Body
971
Štarkbauerová Mária
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 176
Poradie
69
Body
812
Rybár Alojz
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 404
Poradie
74
Body
724
Mortreux David
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 306
Poradie
131
Body
172
Ritomský Miroslav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 100
Poradie
149
Body
88
Šedivý Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 6
Poradie
153
Body
61.5
Kabáth Ladislav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 506
Poradie
169
Body
10
Šedivá Jana
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 529
Poradie
258
Body
0