GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
MOPED
Celé meno:
MOPED
Miesto:
Kellenbergerova 2, Modra
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2013
Prezident

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
91 Chalama Roman M NORMAL 280 MOPED 610.5
101 Guštafík Stanislav M NORMAL 395 MOPED 435
105 Motáčková Zuzana F VETERAN 283 MOPED 402.5
131 Guštafík Jozef M VETERAN 524 MOPED 172.5
133 Mach Juraj M ESPOIRS 270 MOPED 162
147 Papp Peter M NORMAL 440 MOPED 101
150 Ryška St. Daniel M VETERAN 525 MOPED 89
153 Juranová Andrea F NORMAL 263 MOPED 77
163 Gažo Richard M VETERAN 242 MOPED 51.5
164 Slamená Katarína F NORMAL 271 MOPED 50.5
178 Medvecká Veronika F NORMAL 522 MOPED 12
182 Moravský Ladislav M NORMAL 523 MOPED 9.5
184 Országh Juraj M NORMAL 521 MOPED 8.5
195 Dubanová Lenka F NORMAL 272 MOPED 3
196 Rosiar Pavol M NORMAL 301 MOPED 3
210 Gloznek Oskar M ESPOIRS 278 MOPED 1
236 Dudík Luboš M VETERAN 311 MOPED 0
249 Demovič St. Lukáš M NORMAL 439 MOPED 0
255 Ryška Ml. Daniel M JUNIOR 526 MOPED 0

Hráči klubu : Grid

Chalama Roman
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 280
Poradie
91
Body
610.5
Guštafík Stanislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 395
Poradie
101
Body
435
Motáčková Zuzana
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 283
Poradie
105
Body
402.5
Guštafík Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 524
Poradie
131
Body
172.5
Mach Juraj
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 270
Poradie
133
Body
162
Papp Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 440
Poradie
147
Body
101
Ryška St. Daniel
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 525
Poradie
150
Body
89
Juranová Andrea
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 263
Poradie
153
Body
77
Gažo Richard
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 242
Poradie
163
Body
51.5
Slamená Katarína
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 271
Poradie
164
Body
50.5
Medvecká Veronika
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 522
Poradie
178
Body
12
Moravský Ladislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 523
Poradie
182
Body
9.5
Országh Juraj
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 521
Poradie
184
Body
8.5
Dubanová Lenka
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 272
Poradie
195
Body
3
Rosiar Pavol
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 301
Poradie
196
Body
3
Gloznek Oskar
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 278
Poradie
210
Body
1
Dudík Luboš
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 311
Poradie
236
Body
0
Demovič St. Lukáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 439
Poradie
249
Body
0
Ryška Ml. Daniel
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 526
Poradie
255
Body
0