GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
MOPED
Celé meno:
MOPED
Miesto:
Kellenbergerova 2, Modra
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2013
Prezident

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
73 Motáčková Zuzana F VETERAN 283 MOPED 1016.5
75 Chalama Roman M NORMAL 280 MOPED 1004.5
96 Slamená Katarína F NORMAL 271 MOPED 664.5
113 Guštafík Stanislav M NORMAL 395 MOPED 296.5
146 Guštafík Jozef M VETERAN 524 MOPED 146.5
148 Medvecká Veronika F NORMAL 522 MOPED 143.5
150 Országh Juraj M NORMAL 521 MOPED 137.5
160 Gažo Richard M VETERAN 242 MOPED 84.5
166 Mach Juraj M ESPOIRS 270 MOPED 63
171 Ryška St. Daniel M VETERAN 525 MOPED 50
189 Papp Peter M NORMAL 440 MOPED 18.5
193 Moravský Ladislav M NORMAL 523 MOPED 10.5
197 Dubanová Lenka F NORMAL 272 MOPED 7
209 Rosiar Pavol M NORMAL 301 MOPED 2
245 Juranová Andrea F NORMAL 263 MOPED 0
247 Gloznek Oskar M ESPOIRS 278 MOPED 0
249 Dudík Luboš M VETERAN 311 MOPED 0
260 Demovič St. Lukáš M NORMAL 439 MOPED 0
266 Ryška Ml. Daniel M JUNIOR 526 MOPED 0

Hráči klubu : Grid

Motáčková Zuzana
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 283
Poradie
73
Body
1016.5
Chalama Roman
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 280
Poradie
75
Body
1004.5
Slamená Katarína
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 271
Poradie
96
Body
664.5
Guštafík Stanislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 395
Poradie
113
Body
296.5
Guštafík Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 524
Poradie
146
Body
146.5
Medvecká Veronika
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 522
Poradie
148
Body
143.5
Országh Juraj
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 521
Poradie
150
Body
137.5
Gažo Richard
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 242
Poradie
160
Body
84.5
Mach Juraj
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 270
Poradie
166
Body
63
Ryška St. Daniel
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 525
Poradie
171
Body
50
Papp Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 440
Poradie
189
Body
18.5
Moravský Ladislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 523
Poradie
193
Body
10.5
Dubanová Lenka
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 272
Poradie
197
Body
7
Rosiar Pavol
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 301
Poradie
209
Body
2
Juranová Andrea
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 263
Poradie
245
Body
0
Gloznek Oskar
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 278
Poradie
247
Body
0
Dudík Luboš
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 311
Poradie
249
Body
0
Demovič St. Lukáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 439
Poradie
260
Body
0
Ryška Ml. Daniel
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 526
Poradie
266
Body
0