GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
MOPED
Celé meno:
MOPED
Miesto:
Modra
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2013
Prezident

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
97 Chalama Roman M NORMAL 280 MOPED 536.5
104 Motáčková Zuzana F VETERAN 283 MOPED 429.5
126 Guštafík Jozef M VETERAN 524 MOPED 214.5
129 Ryška St. Daniel M VETERAN 525 MOPED 206
130 Guštafík Stanislav M NORMAL 395 MOPED 204
132 Mach Juraj M JUNIOR 270 MOPED 197
148 Papp Peter M NORMAL 440 MOPED 97
149 Medvecká Veronika F NORMAL 522 MOPED 90
153 Moravský Ladislav M NORMAL 523 MOPED 86.5
154 Juranová Andrea F NORMAL 263 MOPED 77
168 Gažo Richard M VETERAN 242 MOPED 45.5
169 Slamená Katarína F NORMAL 271 MOPED 45.5
174 Dubanová Lenka F NORMAL 272 MOPED 35
191 Országh Juraj M NORMAL 521 MOPED 5.5
199 Hanáková Alžběta F NORMAL 559 MOPED 2.5
203 Rosiar Pavol M NORMAL 301 MOPED 2
218 Gloznek Oskar M JUNIOR 278 MOPED 1
245 Dudík Luboš M VETERAN 311 MOPED 0
261 Demovič St. Lukáš M NORMAL 439 MOPED 0
273 Ryška Ml. Daniel M JUNIOR 526 MOPED 0

Hráči klubu : Grid

Chalama Roman
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 280
Poradie
97
Body
536.5
Motáčková Zuzana
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 283
Poradie
104
Body
429.5
Guštafík Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 524
Poradie
126
Body
214.5
Ryška St. Daniel
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 525
Poradie
129
Body
206
Guštafík Stanislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 395
Poradie
130
Body
204
Mach Juraj
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 270
Poradie
132
Body
197
Papp Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 440
Poradie
148
Body
97
Medvecká Veronika
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 522
Poradie
149
Body
90
Moravský Ladislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 523
Poradie
153
Body
86.5
Juranová Andrea
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 263
Poradie
154
Body
77
Gažo Richard
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 242
Poradie
168
Body
45.5
Slamená Katarína
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 271
Poradie
169
Body
45.5
Dubanová Lenka
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 272
Poradie
174
Body
35
Országh Juraj
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 521
Poradie
191
Body
5.5
Hanáková Alžběta
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 559
Poradie
199
Body
2.5
Rosiar Pavol
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 301
Poradie
203
Body
2
Gloznek Oskar
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 278
Poradie
218
Body
1
Dudík Luboš
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 311
Poradie
245
Body
0
Demovič St. Lukáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 439
Poradie
261
Body
0
Ryška Ml. Daniel
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 526
Poradie
273
Body
0