GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
MOPED
Celé meno:
MOPED
Miesto:
Kellenbergerova 2, Modra
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2013
Prezident

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
84 Slamená Katarína F NORMAL 271 MOPED 657
86 Motáčková Zuzana F VETERAN 283 MOPED 623
92 Chalama Roman M NORMAL 280 MOPED 542
103 Guštafík Stanislav M NORMAL 395 MOPED 395
109 Guštafík Jozef M VETERAN 524 MOPED 314
140 Medvecká Veronika F NORMAL 522 MOPED 140.5
141 Országh Juraj M NORMAL 521 MOPED 135.5
157 Moravský Ladislav M NORMAL 523 MOPED 90
169 Ryška St. Daniel M VETERAN 525 MOPED 50
174 Gažo Richard M VETERAN 242 MOPED 39
183 Papp Peter M NORMAL 440 MOPED 16.5
189 Dubanová Lenka F NORMAL 272 MOPED 5
207 Mošovská Silvia F NORMAL 587 MOPED 2
248 Juranová Andrea F NORMAL 263 MOPED 0
249 Mach Juraj M ESPOIRS 270 MOPED 0
251 Gloznek Oskar M ESPOIRS 278 MOPED 0
253 Rosiar Pavol M NORMAL 301 MOPED 0
254 Dudík Luboš M VETERAN 311 MOPED 0
267 Demovič St. Lukáš M NORMAL 439 MOPED 0
276 Ryška Ml. Daniel M MINIM 526 MOPED 0

Hráči klubu : Grid

Slamená Katarína
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 271
Poradie
84
Body
657
Motáčková Zuzana
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 283
Poradie
86
Body
623
Chalama Roman
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 280
Poradie
92
Body
542
Guštafík Stanislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 395
Poradie
103
Body
395
Guštafík Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 524
Poradie
109
Body
314
Medvecká Veronika
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 522
Poradie
140
Body
140.5
Országh Juraj
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 521
Poradie
141
Body
135.5
Moravský Ladislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 523
Poradie
157
Body
90
Ryška St. Daniel
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 525
Poradie
169
Body
50
Gažo Richard
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 242
Poradie
174
Body
39
Papp Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 440
Poradie
183
Body
16.5
Dubanová Lenka
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 272
Poradie
189
Body
5
Mošovská Silvia
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 587
Poradie
207
Body
2
Juranová Andrea
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 263
Poradie
248
Body
0
Mach Juraj
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 270
Poradie
249
Body
0
Gloznek Oskar
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 278
Poradie
251
Body
0
Rosiar Pavol
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 301
Poradie
253
Body
0
Dudík Luboš
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 311
Poradie
254
Body
0
Demovič St. Lukáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 439
Poradie
267
Body
0
Ryška Ml. Daniel
Pohlavie
M
Kategória
MINIM
Licencia
SVK 526
Poradie
276
Body
0