GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
MOPED
Celé meno:
MOPED
Miesto:
Kellenbergerova 2, Modra
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2013
IČO:
42353751

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
30 Handlovský Oldrich M VETERAN 447 MOPED 2809
34 Kočicová Katarína F NORMAL 641 MOPED 2523
38 Guštafík Jozef M VETERAN 524 MOPED 2350.5
48 Juran Igor M VETERAN 520 MOPED 1892
57 Guštafíková Emília F VETERAN 634 MOPED 1572.5
62 Bojkovský Peter M VETERAN 744 MOPED 1406.5
110 Ševčík Roman M NORMAL 745 MOPED 677
118 Guštafík Stanislav M NORMAL 395 MOPED 621.5
122 Papp Peter M NORMAL 440 MOPED 588
224 Papp Tomáš M MINIM 773 MOPED 75
229 Moravský Ladislav M NORMAL 523 MOPED 73
249 Meliš Peter M NORMAL 350 MOPED 45
266 Ryška St. Daniel M VETERAN 525 MOPED 22.5
267 Országh Juraj M NORMAL 521 MOPED 22
268 Mošovská Silvia F NORMAL 587 MOPED 22
286 Guštafík Samuel M MINIM 743 MOPED 11
331 Medvecká Veronika F NORMAL 522 MOPED 0

Hráči klubu : Grid

Handlovský Oldrich
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 447
Poradie
30
Body
2809
Kočicová Katarína
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 641
Poradie
34
Body
2523
Guštafík Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 524
Poradie
38
Body
2350.5
Juran Igor
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 520
Poradie
48
Body
1892
Guštafíková Emília
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 634
Poradie
57
Body
1572.5
Bojkovský Peter
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 744
Poradie
62
Body
1406.5
Ševčík Roman
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 745
Poradie
110
Body
677
Guštafík Stanislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 395
Poradie
118
Body
621.5
Papp Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 440
Poradie
122
Body
588
Papp Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
MINIM
Licencia
SVK 773
Poradie
224
Body
75
Moravský Ladislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 523
Poradie
229
Body
73
Meliš Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 350
Poradie
249
Body
45
Ryška St. Daniel
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 525
Poradie
266
Body
22.5
Országh Juraj
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 521
Poradie
267
Body
22
Mošovská Silvia
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 587
Poradie
268
Body
22
Guštafík Samuel
Pohlavie
M
Kategória
MINIM
Licencia
SVK 743
Poradie
286
Body
11
Medvecká Veronika
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 522
Poradie
331
Body
0