GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
MOPED
Celé meno:
MOPED
Miesto:
Modra
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2013
Prezident

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
97 Chalama Roman M NORMAL 280 MOPED 536.5
105 Motáčková Zuzana F VETERAN 283 MOPED 430.5
114 Guštafík Jozef M VETERAN 524 MOPED 321.5
115 Ryška St. Daniel M VETERAN 525 MOPED 313
126 Guštafík Stanislav M NORMAL 395 MOPED 209
133 Juranová Andrea F NORMAL 263 MOPED 179
138 Slamená Katarína F NORMAL 271 MOPED 147.5
140 Mach Juraj M JUNIOR 270 MOPED 136
148 Papp Peter M NORMAL 440 MOPED 98
149 Moravský Ladislav M NORMAL 523 MOPED 91.5
151 Medvecká Veronika F NORMAL 522 MOPED 90
174 Dubanová Lenka F NORMAL 272 MOPED 35
186 Gažo Richard M VETERAN 242 MOPED 12.5
193 Országh Juraj M NORMAL 521 MOPED 6.5
204 Hanáková Alžběta F NORMAL 559 MOPED 2.5
208 Rosiar Pavol M NORMAL 301 MOPED 2
221 Gloznek Oskar M JUNIOR 278 MOPED 1
223 Dudík Luboš M VETERAN 311 MOPED 1
265 Demovič St. Lukáš M NORMAL 439 MOPED 0
273 Ryška Ml. Daniel M JUNIOR 526 MOPED 0

Hráči klubu : Grid

Chalama Roman
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 280
Poradie
97
Body
536.5
Motáčková Zuzana
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 283
Poradie
105
Body
430.5
Guštafík Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 524
Poradie
114
Body
321.5
Ryška St. Daniel
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 525
Poradie
115
Body
313
Guštafík Stanislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 395
Poradie
126
Body
209
Juranová Andrea
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 263
Poradie
133
Body
179
Slamená Katarína
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 271
Poradie
138
Body
147.5
Mach Juraj
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 270
Poradie
140
Body
136
Papp Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 440
Poradie
148
Body
98
Moravský Ladislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 523
Poradie
149
Body
91.5
Medvecká Veronika
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 522
Poradie
151
Body
90
Dubanová Lenka
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 272
Poradie
174
Body
35
Gažo Richard
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 242
Poradie
186
Body
12.5
Országh Juraj
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 521
Poradie
193
Body
6.5
Hanáková Alžběta
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 559
Poradie
204
Body
2.5
Rosiar Pavol
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 301
Poradie
208
Body
2
Gloznek Oskar
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 278
Poradie
221
Body
1
Dudík Luboš
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 311
Poradie
223
Body
1
Demovič St. Lukáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 439
Poradie
265
Body
0
Ryška Ml. Daniel
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 526
Poradie
273
Body
0