GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
MOPED
Celé meno:
MOPED
Miesto:
Kellenbergerova 2, Modra
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2013
Prezident

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
96 Chalama Roman M NORMAL 280 MOPED 504.5
107 Motáčková Zuzana F VETERAN 283 MOPED 402.5
112 Guštafík Stanislav M NORMAL 395 MOPED 328
132 Guštafík Jozef M VETERAN 524 MOPED 172.5
135 Mach Juraj M ESPOIRS 270 MOPED 161
143 Slamená Katarína F NORMAL 271 MOPED 121.5
164 Gažo Richard M VETERAN 242 MOPED 56.5
167 Papp Peter M NORMAL 440 MOPED 50
182 Ryška St. Daniel M VETERAN 525 MOPED 18
184 Medvecká Veronika F NORMAL 522 MOPED 12
186 Moravský Ladislav M NORMAL 523 MOPED 9.5
188 Országh Juraj M NORMAL 521 MOPED 8.5
201 Dubanová Lenka F NORMAL 272 MOPED 3
202 Rosiar Pavol M NORMAL 301 MOPED 3
214 Juranová Andrea F NORMAL 263 MOPED 1
246 Gloznek Oskar M ESPOIRS 278 MOPED 0
248 Dudík Luboš M VETERAN 311 MOPED 0
261 Demovič St. Lukáš M NORMAL 439 MOPED 0
265 Ryška Ml. Daniel M JUNIOR 526 MOPED 0

Hráči klubu : Grid

Chalama Roman
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 280
Poradie
96
Body
504.5
Motáčková Zuzana
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 283
Poradie
107
Body
402.5
Guštafík Stanislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 395
Poradie
112
Body
328
Guštafík Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 524
Poradie
132
Body
172.5
Mach Juraj
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 270
Poradie
135
Body
161
Slamená Katarína
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 271
Poradie
143
Body
121.5
Gažo Richard
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 242
Poradie
164
Body
56.5
Papp Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 440
Poradie
167
Body
50
Ryška St. Daniel
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 525
Poradie
182
Body
18
Medvecká Veronika
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 522
Poradie
184
Body
12
Moravský Ladislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 523
Poradie
186
Body
9.5
Országh Juraj
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 521
Poradie
188
Body
8.5
Dubanová Lenka
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 272
Poradie
201
Body
3
Rosiar Pavol
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 301
Poradie
202
Body
3
Juranová Andrea
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 263
Poradie
214
Body
1
Gloznek Oskar
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 278
Poradie
246
Body
0
Dudík Luboš
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 311
Poradie
248
Body
0
Demovič St. Lukáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 439
Poradie
261
Body
0
Ryška Ml. Daniel
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 526
Poradie
265
Body
0