GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
MOPED
Celé meno:
MOPED
Miesto:
Kellenbergerova 2, Modra
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2013
Prezident

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
86 Slamená Katarína F NORMAL 271 MOPED 657
89 Motáčková Zuzana F VETERAN 283 MOPED 623
90 Chalama Roman M NORMAL 280 MOPED 613
100 Guštafík Stanislav M NORMAL 395 MOPED 464
111 Guštafík Jozef M VETERAN 524 MOPED 313
139 Medvecká Veronika F NORMAL 522 MOPED 139.5
141 Országh Juraj M NORMAL 521 MOPED 134.5
162 Gažo Richard M VETERAN 242 MOPED 75
166 Mach Juraj M ESPOIRS 270 MOPED 63
170 Ryška St. Daniel M VETERAN 525 MOPED 50
190 Papp Peter M NORMAL 440 MOPED 15.5
195 Dubanová Lenka F NORMAL 272 MOPED 6
211 Moravský Ladislav M NORMAL 523 MOPED 2
223 Rosiar Pavol M NORMAL 301 MOPED 1
235 Mošovská Silvia F NORMAL 587 MOPED 1
250 Juranová Andrea F NORMAL 263 MOPED 0
252 Gloznek Oskar M ESPOIRS 278 MOPED 0
254 Dudík Luboš M VETERAN 311 MOPED 0
267 Demovič St. Lukáš M NORMAL 439 MOPED 0
276 Ryška Ml. Daniel M MINIM 526 MOPED 0

Hráči klubu : Grid

Slamená Katarína
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 271
Poradie
86
Body
657
Motáčková Zuzana
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 283
Poradie
89
Body
623
Chalama Roman
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 280
Poradie
90
Body
613
Guštafík Stanislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 395
Poradie
100
Body
464
Guštafík Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 524
Poradie
111
Body
313
Medvecká Veronika
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 522
Poradie
139
Body
139.5
Országh Juraj
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 521
Poradie
141
Body
134.5
Gažo Richard
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 242
Poradie
162
Body
75
Mach Juraj
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 270
Poradie
166
Body
63
Ryška St. Daniel
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 525
Poradie
170
Body
50
Papp Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 440
Poradie
190
Body
15.5
Dubanová Lenka
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 272
Poradie
195
Body
6
Moravský Ladislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 523
Poradie
211
Body
2
Rosiar Pavol
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 301
Poradie
223
Body
1
Mošovská Silvia
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 587
Poradie
235
Body
1
Juranová Andrea
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 263
Poradie
250
Body
0
Gloznek Oskar
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 278
Poradie
252
Body
0
Dudík Luboš
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 311
Poradie
254
Body
0
Demovič St. Lukáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 439
Poradie
267
Body
0
Ryška Ml. Daniel
Pohlavie
M
Kategória
MINIM
Licencia
SVK 526
Poradie
276
Body
0