GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
MOPED
Celé meno:
MOPED
Miesto:
Kellenbergerova 2, Modra
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2013
Prezident

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
92 Chalama Roman M NORMAL 280 MOPED 610.5
104 Guštafík Stanislav M NORMAL 395 MOPED 435
108 Motáčková Zuzana F VETERAN 283 MOPED 402.5
134 Guštafík Jozef M VETERAN 524 MOPED 172.5
136 Mach Juraj M JUNIOR 270 MOPED 162
151 Papp Peter M NORMAL 440 MOPED 101
154 Ryška St. Daniel M VETERAN 525 MOPED 89
157 Juranová Andrea F NORMAL 263 MOPED 77
169 Gažo Richard M VETERAN 242 MOPED 51.5
170 Slamená Katarína F NORMAL 271 MOPED 50.5
184 Medvecká Veronika F NORMAL 522 MOPED 12
188 Moravský Ladislav M NORMAL 523 MOPED 9.5
190 Országh Juraj M NORMAL 521 MOPED 8.5
202 Dubanová Lenka F NORMAL 272 MOPED 3
203 Rosiar Pavol M NORMAL 301 MOPED 3
204 Hanáková Alžběta F NORMAL 559 MOPED 2.5
220 Gloznek Oskar M JUNIOR 278 MOPED 1
248 Dudík Luboš M VETERAN 311 MOPED 0
263 Demovič St. Lukáš M NORMAL 439 MOPED 0
274 Ryška Ml. Daniel M JUNIOR 526 MOPED 0

Hráči klubu : Grid

Chalama Roman
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 280
Poradie
92
Body
610.5
Guštafík Stanislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 395
Poradie
104
Body
435
Motáčková Zuzana
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 283
Poradie
108
Body
402.5
Guštafík Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 524
Poradie
134
Body
172.5
Mach Juraj
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 270
Poradie
136
Body
162
Papp Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 440
Poradie
151
Body
101
Ryška St. Daniel
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 525
Poradie
154
Body
89
Juranová Andrea
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 263
Poradie
157
Body
77
Gažo Richard
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 242
Poradie
169
Body
51.5
Slamená Katarína
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 271
Poradie
170
Body
50.5
Medvecká Veronika
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 522
Poradie
184
Body
12
Moravský Ladislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 523
Poradie
188
Body
9.5
Országh Juraj
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 521
Poradie
190
Body
8.5
Dubanová Lenka
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 272
Poradie
202
Body
3
Rosiar Pavol
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 301
Poradie
203
Body
3
Hanáková Alžběta
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 559
Poradie
204
Body
2.5
Gloznek Oskar
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 278
Poradie
220
Body
1
Dudík Luboš
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 311
Poradie
248
Body
0
Demovič St. Lukáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 439
Poradie
263
Body
0
Ryška Ml. Daniel
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 526
Poradie
274
Body
0