GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
LABOULE
Celé meno:
La Boule Modra
Miesto:
Dukelská 372/45, Modra
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2019
IČO:
52689107
Štatutár

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
34 Bezák Vladimír M VETERAN 431 LABOULE 1732.5
92 Gemel Ján M VETERAN 563 LABOULE 555.5
136 Duban Ján M VETERAN 267 LABOULE 212.5
227 Hulman Ľubomír M VETERAN 494 LABOULE 4.5
240 Adamička Jozef M NORMAL 269 LABOULE 2.5
241 Klúčik Peter M VETERAN 575 LABOULE 2.5
249 Durbák Boris M VETERAN 625 LABOULE 1.5
255 Múčka Dávid M NORMAL 265 LABOULE 1
256 Pásztor Ernest M NORMAL 310 LABOULE 1
294 Roháľová Darina F VETERAN 264 LABOULE 0
295 Noskovič František M VETERAN 266 LABOULE 0
296 Barčíková Milada F VETERAN 274 LABOULE 0
301 Novák Jozef M VETERAN 381 LABOULE 0
302 Žák Martin M NORMAL 382 LABOULE 0
304 Lankaš Ivo M VETERAN 411 LABOULE 0
305 Van Oers Guy M VETERAN 412 LABOULE 0
308 Bezák Andrej M NORMAL 432 LABOULE 0
319 Buriánková Eva F VETERAN 602 LABOULE 0
323 Strnadová Jarmila F NORMAL 619 LABOULE 0
327 Durbáková Andrea F NORMAL 626 LABOULE 0

Hráči klubu : Grid

Bezák Vladimír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 431
Poradie
34
Body
1732.5
Gemel Ján
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 563
Poradie
92
Body
555.5
Duban Ján
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 267
Poradie
136
Body
212.5
Hulman Ľubomír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 494
Poradie
227
Body
4.5
Adamička Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 269
Poradie
240
Body
2.5
Klúčik Peter
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 575
Poradie
241
Body
2.5
Durbák Boris
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 625
Poradie
249
Body
1.5
Múčka Dávid
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 265
Poradie
255
Body
1
Pásztor Ernest
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 310
Poradie
256
Body
1
Roháľová Darina
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 264
Poradie
294
Body
0
Noskovič František
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 266
Poradie
295
Body
0
Barčíková Milada
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 274
Poradie
296
Body
0
Novák Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 381
Poradie
301
Body
0
Žák Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 382
Poradie
302
Body
0
Lankaš Ivo
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 411
Poradie
304
Body
0
Van Oers Guy
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 412
Poradie
305
Body
0
Bezák Andrej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 432
Poradie
308
Body
0
Buriánková Eva
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 602
Poradie
319
Body
0
Strnadová Jarmila
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 619
Poradie
323
Body
0
Durbáková Andrea
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 626
Poradie
327
Body
0