GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
LABOULE
Celé meno:
La Boule Modra
Miesto:
Dukelská 372/45, Modra
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2019
IČO:
52689107
Štatutár

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
69 Gemel Ján M VETERAN 563 LABOULE 636.5
76 Duban Ján M VETERAN 267 LABOULE 480
78 Bezák Vladimír M VETERAN 431 LABOULE 435
82 Lankaš Ivo M VETERAN 411 LABOULE 408
102 Adamička Jozef M NORMAL 269 LABOULE 266
119 Strnadová Jarmila F NORMAL 619 LABOULE 172
133 Hulman Ľubomír M VETERAN 494 LABOULE 133
144 Pásztor Ernest M NORMAL 310 LABOULE 91
187 Barčíková Milada F NORMAL 274 LABOULE 5
210 Bezák Andrej M NORMAL 432 LABOULE 1
215 Klúčik Peter M VETERAN 575 LABOULE 1
243 Roháľová Darina F NORMAL 264 LABOULE 0
244 Múčka Dávid M NORMAL 265 LABOULE 0
245 Noskovič František M VETERAN 266 LABOULE 0
254 Novák Jozef M VETERAN 381 LABOULE 0
255 Žák Martin M NORMAL 382 LABOULE 0
259 Dokoupil Ladislav M NORMAL 410 LABOULE 0
260 Van Oers Guy M VETERAN 412 LABOULE 0
265 Neoral Miroslav M VETERAN 469 LABOULE 0
268 Wilflingová Gabriela F NORMAL 512 LABOULE 0
270 Šumaj Igor M VETERAN 536 LABOULE 0
284 Buriánková Eva F VETERAN 602 LABOULE 0

Hráči klubu : Grid

Gemel Ján
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 563
Poradie
69
Body
636.5
Duban Ján
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 267
Poradie
76
Body
480
Bezák Vladimír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 431
Poradie
78
Body
435
Lankaš Ivo
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 411
Poradie
82
Body
408
Adamička Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 269
Poradie
102
Body
266
Strnadová Jarmila
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 619
Poradie
119
Body
172
Hulman Ľubomír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 494
Poradie
133
Body
133
Pásztor Ernest
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 310
Poradie
144
Body
91
Barčíková Milada
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 274
Poradie
187
Body
5
Bezák Andrej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 432
Poradie
210
Body
1
Klúčik Peter
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 575
Poradie
215
Body
1
Roháľová Darina
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 264
Poradie
243
Body
0
Múčka Dávid
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 265
Poradie
244
Body
0
Noskovič František
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 266
Poradie
245
Body
0
Novák Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 381
Poradie
254
Body
0
Žák Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 382
Poradie
255
Body
0
Dokoupil Ladislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 410
Poradie
259
Body
0
Van Oers Guy
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 412
Poradie
260
Body
0
Neoral Miroslav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 469
Poradie
265
Body
0
Wilflingová Gabriela
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 512
Poradie
268
Body
0
Šumaj Igor
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 536
Poradie
270
Body
0
Buriánková Eva
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 602
Poradie
284
Body
0