GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
LABOULE
Celé meno:
Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality
Miesto:
Myslenická 3175/92, Pezinok
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
1997
Prezident

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
15 Dzúrik Michal M NORMAL 195 LABOULE 4007.5
41 Rakoncza Roman M NORMAL 537 LABOULE 1870.5
59 Kralovič Richard M NORMAL 538 LABOULE 1304
67 Juran Igor M VETERAN 520 LABOULE 1056.5
70 Meliš Peter M NORMAL 350 LABOULE 934.5
74 Duban Ján M NORMAL 267 LABOULE 905.5
85 Bezák Vladimír M VETERAN 431 LABOULE 715
98 Adamička Jozef M NORMAL 269 LABOULE 526
105 Gemel Ján M VETERAN 563 LABOULE 420.5
114 Barčíková Milada F NORMAL 274 LABOULE 265
123 Pásztor Ernest M NORMAL 310 LABOULE 220
131 Hulman Ľubomír M VETERAN 494 LABOULE 167
145 Baumgartner Julien M NORMAL 561 LABOULE 120
146 Paillard Sven M NORMAL 562 LABOULE 120
167 Novák Jozef M NORMAL 381 LABOULE 59
182 Lankaš Ivo M VETERAN 411 LABOULE 31
197 Múčka Dávid M NORMAL 265 LABOULE 3
198 Noskovič František M VETERAN 266 LABOULE 3
210 Bezák Andrej M NORMAL 432 LABOULE 2
223 Roháľová Darina F NORMAL 264 LABOULE 1
235 Klúčik Peter M VETERAN 575 LABOULE 1
252 Lenčuchová Lenka F NORMAL 273 LABOULE 0
261 Žák Martin M NORMAL 382 LABOULE 0
265 Dokoupil Ladislav M NORMAL 410 LABOULE 0
266 Van Oers Guy M VETERAN 412 LABOULE 0
271 Neoral Miroslav M VETERAN 469 LABOULE 0
275 Wilflingová Gabriela F NORMAL 512 LABOULE 0
279 Šumaj Igor M VETERAN 536 LABOULE 0

Hráči klubu : Grid

Dzúrik Michal
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 195
Poradie
15
Body
4007.5
Rakoncza Roman
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 537
Poradie
41
Body
1870.5
Kralovič Richard
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 538
Poradie
59
Body
1304
Juran Igor
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 520
Poradie
67
Body
1056.5
Meliš Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 350
Poradie
70
Body
934.5
Duban Ján
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 267
Poradie
74
Body
905.5
Bezák Vladimír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 431
Poradie
85
Body
715
Adamička Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 269
Poradie
98
Body
526
Gemel Ján
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 563
Poradie
105
Body
420.5
Barčíková Milada
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 274
Poradie
114
Body
265
Pásztor Ernest
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 310
Poradie
123
Body
220
Hulman Ľubomír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 494
Poradie
131
Body
167
Baumgartner Julien
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 561
Poradie
145
Body
120
Paillard Sven
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 562
Poradie
146
Body
120
Novák Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 381
Poradie
167
Body
59
Lankaš Ivo
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 411
Poradie
182
Body
31
Múčka Dávid
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 265
Poradie
197
Body
3
Noskovič František
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 266
Poradie
198
Body
3
Bezák Andrej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 432
Poradie
210
Body
2
Roháľová Darina
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 264
Poradie
223
Body
1
Klúčik Peter
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 575
Poradie
235
Body
1
Lenčuchová Lenka
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 273
Poradie
252
Body
0
Žák Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 382
Poradie
261
Body
0
Dokoupil Ladislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 410
Poradie
265
Body
0
Van Oers Guy
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 412
Poradie
266
Body
0
Neoral Miroslav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 469
Poradie
271
Body
0
Wilflingová Gabriela
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 512
Poradie
275
Body
0
Šumaj Igor
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 536
Poradie
279
Body
0