GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
ŠÍRAVA
Celé meno:
Petanque Klub Šírava
Miesto:
Michalovce
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
Prezident

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
109 Kločanka Jaroslav M VETERAN 313 ŠÍRAVA 378
160 Trčka Radomír M VETERAN 260 ŠÍRAVA 67
161 Trčková Dagmar F VETERAN 261 ŠÍRAVA 62
165 Vajda Gejza M VETERAN 315 ŠÍRAVA 52
166 Vajdová Mária F VETERAN 316 ŠÍRAVA 47
173 Kločanka Peter M NORMAL 314 ŠÍRAVA 39
179 Šoltys František M VETERAN 543 ŠÍRAVA 25
180 Magura Martin M NORMAL 255 ŠÍRAVA 24
181 Kočiško Martin M NORMAL 253 ŠÍRAVA 22
182 Jankovič Vladimir M NORMAL 539 ŠÍRAVA 21
193 Kováč Štefan M NORMAL 517 ŠÍRAVA 5
239 Trčková Katarína F NORMAL 252 ŠÍRAVA 0
240 Mikloš Jozef M VETERAN 254 ŠÍRAVA 0
241 Trčková Zuzana F NORMAL 262 ŠÍRAVA 0
246 Garčár Miroslav M VETERAN 318 ŠÍRAVA 0
262 Miklošová Darina F VETERAN 441 ŠÍRAVA 0

Hráči klubu : Grid

Kločanka Jaroslav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 313
Poradie
109
Body
378
Trčka Radomír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 260
Poradie
160
Body
67
Trčková Dagmar
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 261
Poradie
161
Body
62
Vajda Gejza
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 315
Poradie
165
Body
52
Vajdová Mária
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 316
Poradie
166
Body
47
Kločanka Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 314
Poradie
173
Body
39
Šoltys František
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 543
Poradie
179
Body
25
Magura Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 255
Poradie
180
Body
24
Kočiško Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 253
Poradie
181
Body
22
Jankovič Vladimir
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 539
Poradie
182
Body
21
Kováč Štefan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 517
Poradie
193
Body
5
Trčková Katarína
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 252
Poradie
239
Body
0
Mikloš Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 254
Poradie
240
Body
0
Trčková Zuzana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 262
Poradie
241
Body
0
Garčár Miroslav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 318
Poradie
246
Body
0
Miklošová Darina
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 441
Poradie
262
Body
0