GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
ŠÍRAVA
Celé meno:
Šírava
Miesto:
Priemyselná 20, Michalovce
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2007
IČO:
42098416
Štatutár

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
81 Kločanka Jaroslav M VETERAN 313 ŠÍRAVA 523
95 Berecký Jozef M VETERAN 615 ŠÍRAVA 427
132 Šoltys František M VETERAN 543 ŠÍRAVA 192
145 Kločanka Peter M NORMAL 314 ŠÍRAVA 161
148 Princík Peter M VETERAN 616 ŠÍRAVA 148
170 Magura Martin M NORMAL 255 ŠÍRAVA 78
204 Trčková Katarína F NORMAL 252 ŠÍRAVA 10
206 Kočiško Martin M NORMAL 253 ŠÍRAVA 10
218 Jankovič Vladimir M NORMAL 539 ŠÍRAVA 3
230 Kočišková Janka F KADET 652 ŠÍRAVA 2
235 Trčka Radomír M VETERAN 260 ŠÍRAVA 1
237 Vajda Gejza M VETERAN 315 ŠÍRAVA 1
238 Vajdová Mária F VETERAN 316 ŠÍRAVA 1
244 Jurík Norbert M ESPOIRS 653 ŠÍRAVA 1
267 Mikloš Jozef M VETERAN 254 ŠÍRAVA 0
268 Trčková Dagmar F VETERAN 261 ŠÍRAVA 0
269 Trčková Zuzana F NORMAL 262 ŠÍRAVA 0
285 Miklošová Darina F VETERAN 441 ŠÍRAVA 0
291 Kováč Štefan M NORMAL 517 ŠÍRAVA 0
305 Adamek Štefan M NORMAL 614 ŠÍRAVA 0
307 Stieranka Ivan M VETERAN 620 ŠÍRAVA 0
308 Bednár Tibor M NORMAL 621 ŠÍRAVA 0

Hráči klubu : Grid

Kločanka Jaroslav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 313
Poradie
81
Body
523
Berecký Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 615
Poradie
95
Body
427
Šoltys František
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 543
Poradie
132
Body
192
Kločanka Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 314
Poradie
145
Body
161
Princík Peter
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 616
Poradie
148
Body
148
Magura Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 255
Poradie
170
Body
78
Trčková Katarína
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 252
Poradie
204
Body
10
Kočiško Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 253
Poradie
206
Body
10
Jankovič Vladimir
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 539
Poradie
218
Body
3
Kočišková Janka
Pohlavie
F
Kategória
KADET
Licencia
SVK 652
Poradie
230
Body
2
Trčka Radomír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 260
Poradie
235
Body
1
Vajda Gejza
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 315
Poradie
237
Body
1
Vajdová Mária
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 316
Poradie
238
Body
1
Jurík Norbert
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 653
Poradie
244
Body
1
Mikloš Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 254
Poradie
267
Body
0
Trčková Dagmar
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 261
Poradie
268
Body
0
Trčková Zuzana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 262
Poradie
269
Body
0
Miklošová Darina
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 441
Poradie
285
Body
0
Kováč Štefan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 517
Poradie
291
Body
0
Adamek Štefan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 614
Poradie
305
Body
0
Stieranka Ivan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 620
Poradie
307
Body
0
Bednár Tibor
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 621
Poradie
308
Body
0