GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
HOHENLOHE
Celé meno:
HOHENLOHE petangový klub
Miesto:
Chorvátska 8, Bratislava - Staré Mesto
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2010

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
2 Stano Michal M NORMAL 174 HOHENLOHE 5975.5
4 Fratrič Peter M NORMAL 179 HOHENLOHE 5522.5
8 Fratrič Andrej M NORMAL 178 HOHENLOHE 4673.5
12 Lazarová Jana F NORMAL 5 HOHENLOHE 4230
17 Filová Marcela F NORMAL 510 HOHENLOHE 3560
22 Stowasserová Vanda F NORMAL 43 HOHENLOHE 3121.5
33 Gemainerová Kristína F ESPOIRS 450 HOHENLOHE 2638.5
45 Škorupa Milan M VETERAN 36 HOHENLOHE 2087.5
46 Handlovský Tichomír M VETERAN 447 HOHENLOHE 1948
64 Tomko Ján M VETERAN 12 HOHENLOHE 1121.5
80 Fratričová Andrea F VETERAN 189 HOHENLOHE 852
81 Zavacký Miron M VETERAN 396 HOHENLOHE 824.5
92 Larišová Katarína F NORMAL 509 HOHENLOHE 709
105 Havrlent Marián M VETERAN 407 HOHENLOHE 422.5
114 Szilvásiová Alena F VETERAN 356 HOHENLOHE 294.5
159 Drugda Adrián M NORMAL 193 HOHENLOHE 89
253 Dedičová Monika F NORMAL 357 HOHENLOHE 0
270 Gabrielli René M NORMAL 560 HOHENLOHE 0

Hráči klubu : Grid

Stano Michal
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 174
Poradie
2
Body
5975.5
Fratrič Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 179
Poradie
4
Body
5522.5
Fratrič Andrej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 178
Poradie
8
Body
4673.5
Lazarová Jana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 5
Poradie
12
Body
4230
Filová Marcela
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 510
Poradie
17
Body
3560
Stowasserová Vanda
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 43
Poradie
22
Body
3121.5
Gemainerová Kristína
Pohlavie
F
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 450
Poradie
33
Body
2638.5
Škorupa Milan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 36
Poradie
45
Body
2087.5
Handlovský Tichomír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 447
Poradie
46
Body
1948
Tomko Ján
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 12
Poradie
64
Body
1121.5
Fratričová Andrea
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 189
Poradie
80
Body
852
Zavacký Miron
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 396
Poradie
81
Body
824.5
Larišová Katarína
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 509
Poradie
92
Body
709
Havrlent Marián
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 407
Poradie
105
Body
422.5
Szilvásiová Alena
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 356
Poradie
114
Body
294.5
Drugda Adrián
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 193
Poradie
159
Body
89
Dedičová Monika
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 357
Poradie
253
Body
0
Gabrielli René
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 560
Poradie
270
Body
0