GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
HOHENLOHE
Celé meno:
HOHENLOHE petangový klub
Miesto:
Chorvátska 8, Bratislava - Staré Mesto
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2010
IČO:
42182239
Štatutár

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
9 Fratrič Andrej M NORMAL 178 HOHENLOHE 5222.5
35 Ochsenbein Alexandre M NORMAL 688 HOHENLOHE 2399.5
36 Stowasserová Vanda F NORMAL 43 HOHENLOHE 2358
53 Kersten Juraj M VETERAN 630 HOHENLOHE 1701
60 Fratričová Andrea F VETERAN 189 HOHENLOHE 1377.5
75 Szilvásiová Alena F VETERAN 356 HOHENLOHE 1038.5
78 Berényiová Andrea F NORMAL 629 HOHENLOHE 984.5
84 Zavacký Miron M VETERAN 396 HOHENLOHE 848.5
89 Tomko Ján M VETERAN 12 HOHENLOHE 766.5
154 Ledvényi Stanislav M VETERAN 695 HOHENLOHE 162
167 Drugda Adrián M NORMAL 193 HOHENLOHE 104
278 Fratrič Peter M NORMAL 179 HOHENLOHE 0
336 Ruh Stephane M NORMAL 740 HOHENLOHE 0

Hráči klubu : Grid

Fratrič Andrej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 178
Poradie
9
Body
5222.5
Ochsenbein Alexandre
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 688
Poradie
35
Body
2399.5
Stowasserová Vanda
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 43
Poradie
36
Body
2358
Kersten Juraj
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 630
Poradie
53
Body
1701
Fratričová Andrea
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 189
Poradie
60
Body
1377.5
Szilvásiová Alena
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 356
Poradie
75
Body
1038.5
Berényiová Andrea
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 629
Poradie
78
Body
984.5
Zavacký Miron
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 396
Poradie
84
Body
848.5
Tomko Ján
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 12
Poradie
89
Body
766.5
Ledvényi Stanislav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 695
Poradie
154
Body
162
Drugda Adrián
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 193
Poradie
167
Body
104
Fratrič Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 179
Poradie
278
Body
0
Ruh Stephane
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 740
Poradie
336
Body
0