GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
HOHENLOHE
Celé meno:
HOHENLOHE petangový klub
Miesto:
Chorvátska 8, Bratislava - Staré Mesto
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2010
IČO:
42182239
Štatutár

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
12 Fratrič Andrej M NORMAL 178 HOHENLOHE 4639.5
42 Ochsenbein Alexandre M NORMAL 688 HOHENLOHE 2232.5
44 Stowasserová Vanda F NORMAL 43 HOHENLOHE 2034
55 Fratričová Andrea F VETERAN 189 HOHENLOHE 1537
58 Kersten Juraj M VETERAN 630 HOHENLOHE 1521
71 Szilvásiová Alena F VETERAN 356 HOHENLOHE 1154
75 Berényiová Andrea F NORMAL 629 HOHENLOHE 1011.5
89 Zavacký Miron M VETERAN 396 HOHENLOHE 763
98 Tomko Ján M VETERAN 12 HOHENLOHE 677.5
162 Ledvényi Stanislav M VETERAN 695 HOHENLOHE 169.5
173 Ruh Stephane M NORMAL 740 HOHENLOHE 138
185 Drugda Adrián M NORMAL 193 HOHENLOHE 104
190 Chevalier Dimitri M NORMAL 754 HOHENLOHE 89
296 Fratrič Peter M NORMAL 179 HOHENLOHE 0

Hráči klubu : Grid

Fratrič Andrej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 178
Poradie
12
Body
4639.5
Ochsenbein Alexandre
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 688
Poradie
42
Body
2232.5
Stowasserová Vanda
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 43
Poradie
44
Body
2034
Fratričová Andrea
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 189
Poradie
55
Body
1537
Kersten Juraj
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 630
Poradie
58
Body
1521
Szilvásiová Alena
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 356
Poradie
71
Body
1154
Berényiová Andrea
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 629
Poradie
75
Body
1011.5
Zavacký Miron
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 396
Poradie
89
Body
763
Tomko Ján
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 12
Poradie
98
Body
677.5
Ledvényi Stanislav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 695
Poradie
162
Body
169.5
Ruh Stephane
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 740
Poradie
173
Body
138
Drugda Adrián
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 193
Poradie
185
Body
104
Chevalier Dimitri
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 754
Poradie
190
Body
89
Fratrič Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 179
Poradie
296
Body
0