GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
HOHENLOHE
Celé meno:
HOHENLOHE petangový klub
Miesto:
Chorvátska 8, Bratislava - Staré Mesto
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2010
IČO:
42182239
Štatutár

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
18 Fratrič Andrej M NORMAL 178 HOHENLOHE 3483
35 Kersten Juraj M VETERAN 630 HOHENLOHE 2528
44 Stowasserová Vanda F NORMAL 43 HOHENLOHE 2143.5
61 Ochsenbein Alexandre M NORMAL 688 HOHENLOHE 1458.5
67 Fratričová Andrea F VETERAN 189 HOHENLOHE 1292
73 Tomko Ján M VETERAN 12 HOHENLOHE 1214.5
86 Szilvásiová Alena F VETERAN 356 HOHENLOHE 1004
121 Ruh Stephane M NORMAL 740 HOHENLOHE 543
136 Zavacký Miron M VETERAN 396 HOHENLOHE 433.5
137 Berényiová Andrea F NORMAL 629 HOHENLOHE 429.5
146 Chevalier Dimitri M NORMAL 754 HOHENLOHE 362.5
171 Fratrič Peter M NORMAL 179 HOHENLOHE 225
210 Drugda Adrián M NORMAL 193 HOHENLOHE 104
280 Ledvényi Stanislav M VETERAN 695 HOHENLOHE 16

Hráči klubu : Grid

Fratrič Andrej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 178
Poradie
18
Body
3483
Kersten Juraj
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 630
Poradie
35
Body
2528
Stowasserová Vanda
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 43
Poradie
44
Body
2143.5
Ochsenbein Alexandre
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 688
Poradie
61
Body
1458.5
Fratričová Andrea
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 189
Poradie
67
Body
1292
Tomko Ján
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 12
Poradie
73
Body
1214.5
Szilvásiová Alena
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 356
Poradie
86
Body
1004
Ruh Stephane
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 740
Poradie
121
Body
543
Zavacký Miron
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 396
Poradie
136
Body
433.5
Berényiová Andrea
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 629
Poradie
137
Body
429.5
Chevalier Dimitri
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 754
Poradie
146
Body
362.5
Fratrič Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 179
Poradie
171
Body
225
Drugda Adrián
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 193
Poradie
210
Body
104
Ledvényi Stanislav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 695
Poradie
280
Body
16