GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
PRASK
Celé meno:
Petanque Club PRÁSK
Miesto:
Bystrická 30, Pezinok
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2004
Prezident

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
22 Lančarič Dušan M NORMAL 116 PRASK 3628
34 Adler Juraj M NORMAL 338 PRASK 2462.5
130 Pongrácová Emma F KADET 393 PRASK 167
168 Adlerová Lucie F NORMAL 339 PRASK 57
180 Spevák Vladimír M NORMAL 118 PRASK 34
205 Miezga Marián M NORMAL 117 PRASK 2
219 Veverka Martin M NORMAL 122 PRASK 1
220 Žilinčár Ondrej M NORMAL 123 PRASK 1
221 Lády Jozef M VETERAN 219 PRASK 1
238 Pongrác Peter M NORMAL 138 PRASK 1
242 Hrdlovič Juraj M NORMAL 143 PRASK 0
247 Hrčka Juraj M NORMAL 226 PRASK 0
254 Doležal David M NORMAL 294 PRASK 0
285 Miezga Filip M KADET 578 PRASK 0

Hráči klubu : Grid

Lančarič Dušan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 116
Poradie
22
Body
3628
Adler Juraj
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 338
Poradie
34
Body
2462.5
Pongrácová Emma
Pohlavie
F
Kategória
KADET
Licencia
SVK 393
Poradie
130
Body
167
Adlerová Lucie
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 339
Poradie
168
Body
57
Spevák Vladimír
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 118
Poradie
180
Body
34
Miezga Marián
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 117
Poradie
205
Body
2
Veverka Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 122
Poradie
219
Body
1
Žilinčár Ondrej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 123
Poradie
220
Body
1
Lády Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 219
Poradie
221
Body
1
Pongrác Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 138
Poradie
238
Body
1
Hrdlovič Juraj
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 143
Poradie
242
Body
0
Hrčka Juraj
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 226
Poradie
247
Body
0
Doležal David
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 294
Poradie
254
Body
0
Miezga Filip
Pohlavie
M
Kategória
KADET
Licencia
SVK 578
Poradie
285
Body
0