GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
TURIEC
Celé meno:
Petangový klub mládeže Turiec
Miesto:
Fatranská 11, Vrútky
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2007
IČO:
42060648
Štatutár

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
25 Bohdanová Patrícia F ESPOIRS 498 TURIEC 1794
55 Karcolová Klára F ESPOIRS 399 TURIEC 742
69 Bačé Filip M KADET 555 TURIEC 574
72 Zibolen Rastislav M NORMAL 655 TURIEC 553
76 Piršelová Gréta F JUNIOR 551 TURIEC 501
78 Bače Vladimír M ESPOIRS 554 TURIEC 487
83 Migrová Danka F VETERAN 202 TURIEC 459
95 Piršel Miroslav M NORMAL 594 TURIEC 379
98 Bereš Juraj Dušan M VETERAN 513 TURIEC 349
115 Koleňáková Miriam F NORMAL 593 TURIEC 248
137 Matula Radovan M ESPOIRS 548 TURIEC 140
145 Matula Rudolf M NORMAL 622 TURIEC 120
171 Piršel Ondrej M BENJAMIN 687 TURIEC 66
172 Bačé Michal M NORMAL 571 TURIEC 64
175 Bella Tomáš M KADET 636 TURIEC 52
194 Sekanina Jerguš M NORMAL 595 TURIEC 11
195 Švecová Soňa F VETERAN 203 TURIEC 10
197 Benčaťová jr. Lucia F BENJAMIN 618 TURIEC 7
202 Benčaťová Lucia F NORMAL 617 TURIEC 5
204 Nahálka Rastislav M VETERAN 654 TURIEC 5
272 Radačovský Jerguš M NORMAL 346 TURIEC 0
273 Ľudvik Dominik M NORMAL 359 TURIEC 0
279 Bodnár Erik M NORMAL 409 TURIEC 0
283 Hrotek Daniel M NORMAL 420 TURIEC 0
291 Blahušiaková Michaela F KADET 488 TURIEC 0

Hráči klubu : Grid

Bohdanová Patrícia
Pohlavie
F
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 498
Poradie
25
Body
1794
Karcolová Klára
Pohlavie
F
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 399
Poradie
55
Body
742
Bačé Filip
Pohlavie
M
Kategória
KADET
Licencia
SVK 555
Poradie
69
Body
574
Zibolen Rastislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 655
Poradie
72
Body
553
Piršelová Gréta
Pohlavie
F
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 551
Poradie
76
Body
501
Bače Vladimír
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 554
Poradie
78
Body
487
Migrová Danka
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 202
Poradie
83
Body
459
Piršel Miroslav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 594
Poradie
95
Body
379
Bereš Juraj Dušan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 513
Poradie
98
Body
349
Koleňáková Miriam
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 593
Poradie
115
Body
248
Matula Radovan
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 548
Poradie
137
Body
140
Matula Rudolf
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 622
Poradie
145
Body
120
Piršel Ondrej
Pohlavie
M
Kategória
BENJAMIN
Licencia
SVK 687
Poradie
171
Body
66
Bačé Michal
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 571
Poradie
172
Body
64
Bella Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
KADET
Licencia
SVK 636
Poradie
175
Body
52
Sekanina Jerguš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 595
Poradie
194
Body
11
Švecová Soňa
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 203
Poradie
195
Body
10
Benčaťová jr. Lucia
Pohlavie
F
Kategória
BENJAMIN
Licencia
SVK 618
Poradie
197
Body
7
Benčaťová Lucia
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 617
Poradie
202
Body
5
Nahálka Rastislav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 654
Poradie
204
Body
5
Radačovský Jerguš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 346
Poradie
272
Body
0
Ľudvik Dominik
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 359
Poradie
273
Body
0
Bodnár Erik
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 409
Poradie
279
Body
0
Hrotek Daniel
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 420
Poradie
283
Body
0
Blahušiaková Michaela
Pohlavie
F
Kategória
KADET
Licencia
SVK 488
Poradie
291
Body
0