GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
TURIEC
Celé meno:
Petangový klub mládeže Turiec
Miesto:
Fatranská 11, Vrútky
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2007
IČO:
42060648
Štatutár

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
37 Bačé Filip M KADET 555 TURIEC 2367
59 Bače Vladimír M ESPOIRS 554 TURIEC 1526.5
69 Zibolen Rastislav M VETERAN 655 TURIEC 1260.5
71 Matula Rudolf M NORMAL 622 TURIEC 1256.5
72 Migrová Danka F VETERAN 202 TURIEC 1255.5
77 Koleňáková Miriam F NORMAL 593 TURIEC 1163.5
86 Bačé Michal M NORMAL 571 TURIEC 1019.5
96 Bačová Alena F NORMAL 731 TURIEC 890.5
113 Bella Tomáš M KADET 636 TURIEC 665
121 Nahálka Rastislav M VETERAN 654 TURIEC 599
128 Beňová Alena F VETERAN 778 TURIEC 511
137 Piršel Miroslav M NORMAL 594 TURIEC 425
147 Bereš Juraj Dušan M VETERAN 513 TURIEC 334.5
162 Bačé Timotej M MINIM 727 TURIEC 247.5
176 Piršelová Gréta F ESPOIRS 551 TURIEC 206
199 Pacelová Kvetoslava F VETERAN 777 TURIEC 130.5
218 Sekanina Hugo Jozef M ESPOIRS 730 TURIEC 83.5
236 Bačé Tibor M NORMAL 726 TURIEC 62.5
280 Piršel Ondrej M MINIM 687 TURIEC 16
283 Benčaťová jr. Lucia F MINIM 618 TURIEC 13
284 Malková Andrea F NORMAL 776 TURIEC 12
288 Sekanina Jerguš M NORMAL 595 TURIEC 10
309 Švecová Soňa F VETERAN 203 TURIEC 0
335 Matula Radovan M ESPOIRS 548 TURIEC 0
340 Benčaťová Lucia F NORMAL 617 TURIEC 0
372 Kurhajec Richard M NORMAL 728 TURIEC 0

Hráči klubu : Grid

Bačé Filip
Pohlavie
M
Kategória
KADET
Licencia
SVK 555
Poradie
37
Body
2367
Bače Vladimír
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 554
Poradie
59
Body
1526.5
Zibolen Rastislav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 655
Poradie
69
Body
1260.5
Matula Rudolf
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 622
Poradie
71
Body
1256.5
Migrová Danka
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 202
Poradie
72
Body
1255.5
Koleňáková Miriam
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 593
Poradie
77
Body
1163.5
Bačé Michal
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 571
Poradie
86
Body
1019.5
Bačová Alena
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 731
Poradie
96
Body
890.5
Bella Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
KADET
Licencia
SVK 636
Poradie
113
Body
665
Nahálka Rastislav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 654
Poradie
121
Body
599
Beňová Alena
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 778
Poradie
128
Body
511
Piršel Miroslav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 594
Poradie
137
Body
425
Bereš Juraj Dušan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 513
Poradie
147
Body
334.5
Bačé Timotej
Pohlavie
M
Kategória
MINIM
Licencia
SVK 727
Poradie
162
Body
247.5
Piršelová Gréta
Pohlavie
F
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 551
Poradie
176
Body
206
Pacelová Kvetoslava
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 777
Poradie
199
Body
130.5
Sekanina Hugo Jozef
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 730
Poradie
218
Body
83.5
Bačé Tibor
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 726
Poradie
236
Body
62.5
Piršel Ondrej
Pohlavie
M
Kategória
MINIM
Licencia
SVK 687
Poradie
280
Body
16
Benčaťová jr. Lucia
Pohlavie
F
Kategória
MINIM
Licencia
SVK 618
Poradie
283
Body
13
Malková Andrea
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 776
Poradie
284
Body
12
Sekanina Jerguš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 595
Poradie
288
Body
10
Švecová Soňa
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 203
Poradie
309
Body
0
Matula Radovan
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 548
Poradie
335
Body
0
Benčaťová Lucia
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 617
Poradie
340
Body
0
Kurhajec Richard
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 728
Poradie
372
Body
0