GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
TURIEC
Celé meno:
Petangový klub mládeže Turiec
Miesto:
Fatranská 11, Vrútky
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2007
IČO:
42060648
Štatutár

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
37 Bohdanová Patrícia F ESPOIRS 498 TURIEC 1479
72 Karcolová Klára F ESPOIRS 399 TURIEC 661
74 Bače Vladimír M ESPOIRS 554 TURIEC 655
77 Bereš Juraj Dušan M VETERAN 513 TURIEC 538
88 Piršel Miroslav M NORMAL 594 TURIEC 464
92 Radačovský Jerguš M NORMAL 346 TURIEC 440
100 Migrová Danka F VETERAN 202 TURIEC 371
103 Bačé Filip M KADET 555 TURIEC 362
105 Ľudvik Dominik M NORMAL 359 TURIEC 340
106 Bodnár Erik M NORMAL 409 TURIEC 340
107 Hrotek Daniel M NORMAL 420 TURIEC 340
115 Zibolen Rastislav M NORMAL 655 TURIEC 295
119 Matula Rudolf M NORMAL 622 TURIEC 260
130 Piršelová Gréta F JUNIOR 551 TURIEC 200
162 Koleňáková Miriam F NORMAL 593 TURIEC 106
163 Blahušiaková Michaela F KADET 488 TURIEC 105
181 Matula Radovan M ESPOIRS 548 TURIEC 49
191 Bačé Michal M NORMAL 571 TURIEC 21
192 Piršel Ondrej M BENJAMIN 687 TURIEC 20
196 Sekanina Jerguš M NORMAL 595 TURIEC 16
197 Švecová Soňa F VETERAN 203 TURIEC 15
202 Benčaťová jr. Lucia F BENJAMIN 618 TURIEC 12
203 Benčaťová Lucia F NORMAL 617 TURIEC 11
211 Bella Tomáš M KADET 636 TURIEC 6
217 Nahálka Rastislav M VETERAN 654 TURIEC 4

Hráči klubu : Grid

Bohdanová Patrícia
Pohlavie
F
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 498
Poradie
37
Body
1479
Karcolová Klára
Pohlavie
F
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 399
Poradie
72
Body
661
Bače Vladimír
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 554
Poradie
74
Body
655
Bereš Juraj Dušan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 513
Poradie
77
Body
538
Piršel Miroslav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 594
Poradie
88
Body
464
Radačovský Jerguš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 346
Poradie
92
Body
440
Migrová Danka
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 202
Poradie
100
Body
371
Bačé Filip
Pohlavie
M
Kategória
KADET
Licencia
SVK 555
Poradie
103
Body
362
Ľudvik Dominik
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 359
Poradie
105
Body
340
Bodnár Erik
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 409
Poradie
106
Body
340
Hrotek Daniel
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 420
Poradie
107
Body
340
Zibolen Rastislav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 655
Poradie
115
Body
295
Matula Rudolf
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 622
Poradie
119
Body
260
Piršelová Gréta
Pohlavie
F
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 551
Poradie
130
Body
200
Koleňáková Miriam
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 593
Poradie
162
Body
106
Blahušiaková Michaela
Pohlavie
F
Kategória
KADET
Licencia
SVK 488
Poradie
163
Body
105
Matula Radovan
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 548
Poradie
181
Body
49
Bačé Michal
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 571
Poradie
191
Body
21
Piršel Ondrej
Pohlavie
M
Kategória
BENJAMIN
Licencia
SVK 687
Poradie
192
Body
20
Sekanina Jerguš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 595
Poradie
196
Body
16
Švecová Soňa
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 203
Poradie
197
Body
15
Benčaťová jr. Lucia
Pohlavie
F
Kategória
BENJAMIN
Licencia
SVK 618
Poradie
202
Body
12
Benčaťová Lucia
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 617
Poradie
203
Body
11
Bella Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
KADET
Licencia
SVK 636
Poradie
211
Body
6
Nahálka Rastislav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 654
Poradie
217
Body
4