GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
TURIEC
Celé meno:
Petangový klub mládeže Turiec
Miesto:
Fatranská 11, Vrútky
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2007
IČO:
42060648
Štatutár

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
45 Bačé Filip M KADET 555 TURIEC 2018
68 Migrová Danka F VETERAN 202 TURIEC 1220.5
69 Koleňáková Miriam F NORMAL 593 TURIEC 1214.5
73 Zibolen Rastislav M VETERAN 655 TURIEC 1076
96 Bače Vladimír M ESPOIRS 554 TURIEC 718.5
102 Piršelová Gréta F ESPOIRS 551 TURIEC 620.5
104 Matula Rudolf M NORMAL 622 TURIEC 567.5
114 Bereš Juraj Dušan M VETERAN 513 TURIEC 471.5
135 Bačé Michal M NORMAL 571 TURIEC 273.5
152 Bella Tomáš M KADET 636 TURIEC 163.5
156 Sekanina Jerguš M NORMAL 595 TURIEC 157
157 Bačová Alena F NORMAL 731 TURIEC 155
163 Piršel Miroslav M NORMAL 594 TURIEC 124
175 Bačé Timotej M MINIM 727 TURIEC 84.5
183 Benčaťová jr. Lucia F MINIM 618 TURIEC 72.5
192 Nahálka Rastislav M VETERAN 654 TURIEC 53.5
198 Piršel Ondrej M MINIM 687 TURIEC 44
199 Švecová Soňa F VETERAN 203 TURIEC 36
207 Bačé Tibor M NORMAL 726 TURIEC 17
215 Sekanina Hugo Jozef M ESPOIRS 730 TURIEC 7.5
250 Benčaťová Lucia F NORMAL 617 TURIEC 1.5
257 Matula Radovan M ESPOIRS 548 TURIEC 1
331 Kurhajec Richard M NORMAL 728 TURIEC 0

Hráči klubu : Grid

Bačé Filip
Pohlavie
M
Kategória
KADET
Licencia
SVK 555
Poradie
45
Body
2018
Migrová Danka
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 202
Poradie
68
Body
1220.5
Koleňáková Miriam
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 593
Poradie
69
Body
1214.5
Zibolen Rastislav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 655
Poradie
73
Body
1076
Bače Vladimír
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 554
Poradie
96
Body
718.5
Piršelová Gréta
Pohlavie
F
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 551
Poradie
102
Body
620.5
Matula Rudolf
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 622
Poradie
104
Body
567.5
Bereš Juraj Dušan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 513
Poradie
114
Body
471.5
Bačé Michal
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 571
Poradie
135
Body
273.5
Bella Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
KADET
Licencia
SVK 636
Poradie
152
Body
163.5
Sekanina Jerguš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 595
Poradie
156
Body
157
Bačová Alena
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 731
Poradie
157
Body
155
Piršel Miroslav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 594
Poradie
163
Body
124
Bačé Timotej
Pohlavie
M
Kategória
MINIM
Licencia
SVK 727
Poradie
175
Body
84.5
Benčaťová jr. Lucia
Pohlavie
F
Kategória
MINIM
Licencia
SVK 618
Poradie
183
Body
72.5
Nahálka Rastislav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 654
Poradie
192
Body
53.5
Piršel Ondrej
Pohlavie
M
Kategória
MINIM
Licencia
SVK 687
Poradie
198
Body
44
Švecová Soňa
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 203
Poradie
199
Body
36
Bačé Tibor
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 726
Poradie
207
Body
17
Sekanina Hugo Jozef
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 730
Poradie
215
Body
7.5
Benčaťová Lucia
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 617
Poradie
250
Body
1.5
Matula Radovan
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 548
Poradie
257
Body
1
Kurhajec Richard
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 728
Poradie
331
Body
0