GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
TURIEC
Celé meno:
Petangový klub mládeže Turiec
Miesto:
Fatranská 11, Vrútky
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2007
IČO:
42060648
Štatutár

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
47 Bačé Filip M KADET 555 TURIEC 1683.5
67 Migrová Danka F VETERAN 202 TURIEC 1233.5
69 Zibolen Rastislav M VETERAN 655 TURIEC 1185
79 Koleňáková Miriam F NORMAL 593 TURIEC 941.5
96 Bače Vladimír M ESPOIRS 554 TURIEC 700.5
107 Piršelová Gréta F ESPOIRS 551 TURIEC 571.5
121 Matula Rudolf M NORMAL 622 TURIEC 415
141 Bereš Juraj Dušan M VETERAN 513 TURIEC 254
154 Bačé Michal M NORMAL 571 TURIEC 187
159 Bačová Alena F NORMAL 731 TURIEC 177
161 Piršel Miroslav M NORMAL 594 TURIEC 171
165 Bella Tomáš M KADET 636 TURIEC 162
166 Nahálka Rastislav M VETERAN 654 TURIEC 156.5
169 Sekanina Jerguš M NORMAL 595 TURIEC 152
201 Bačé Timotej M MINIM 727 TURIEC 76
209 Benčaťová jr. Lucia F MINIM 618 TURIEC 67.5
214 Bačé Tibor M NORMAL 726 TURIEC 51.5
219 Sekanina Hugo Jozef M ESPOIRS 730 TURIEC 43
220 Piršel Ondrej M MINIM 687 TURIEC 42.5
243 Pacelová Kvetoslava F VETERAN 777 TURIEC 13
244 Beňová Alena F VETERAN 778 TURIEC 13
246 Malková Andrea F NORMAL 776 TURIEC 12
279 Benčaťová Lucia F NORMAL 617 TURIEC 1.5
297 Švecová Soňa F VETERAN 203 TURIEC 0
324 Matula Radovan M ESPOIRS 548 TURIEC 0
355 Kurhajec Richard M NORMAL 728 TURIEC 0

Hráči klubu : Grid

Bačé Filip
Pohlavie
M
Kategória
KADET
Licencia
SVK 555
Poradie
47
Body
1683.5
Migrová Danka
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 202
Poradie
67
Body
1233.5
Zibolen Rastislav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 655
Poradie
69
Body
1185
Koleňáková Miriam
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 593
Poradie
79
Body
941.5
Bače Vladimír
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 554
Poradie
96
Body
700.5
Piršelová Gréta
Pohlavie
F
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 551
Poradie
107
Body
571.5
Matula Rudolf
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 622
Poradie
121
Body
415
Bereš Juraj Dušan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 513
Poradie
141
Body
254
Bačé Michal
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 571
Poradie
154
Body
187
Bačová Alena
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 731
Poradie
159
Body
177
Piršel Miroslav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 594
Poradie
161
Body
171
Bella Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
KADET
Licencia
SVK 636
Poradie
165
Body
162
Nahálka Rastislav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 654
Poradie
166
Body
156.5
Sekanina Jerguš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 595
Poradie
169
Body
152
Bačé Timotej
Pohlavie
M
Kategória
MINIM
Licencia
SVK 727
Poradie
201
Body
76
Benčaťová jr. Lucia
Pohlavie
F
Kategória
MINIM
Licencia
SVK 618
Poradie
209
Body
67.5
Bačé Tibor
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 726
Poradie
214
Body
51.5
Sekanina Hugo Jozef
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 730
Poradie
219
Body
43
Piršel Ondrej
Pohlavie
M
Kategória
MINIM
Licencia
SVK 687
Poradie
220
Body
42.5
Pacelová Kvetoslava
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 777
Poradie
243
Body
13
Beňová Alena
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 778
Poradie
244
Body
13
Malková Andrea
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 776
Poradie
246
Body
12
Benčaťová Lucia
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 617
Poradie
279
Body
1.5
Švecová Soňa
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 203
Poradie
297
Body
0
Matula Radovan
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 548
Poradie
324
Body
0
Kurhajec Richard
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 728
Poradie
355
Body
0