GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
NOVOKER
Celé meno:
Športový klub Novoker Lučenec, o. z.
Miesto:
Pivničný rad 4972/2, Lučenec
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
1993
IČO:
621943
Štatutár

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
18 Nemčeková Slávka F NORMAL 371 NOVOKER 2473
67 Kelemenová Veronika F NORMAL 460 NOVOKER 732
76 Kelemen Kristian M KADET 504 NOVOKER 583
93 Vojtek Milan M VETERAN 319 NOVOKER 439
113 Kelemen Jozef M NORMAL 459 NOVOKER 311
121 Sekeráková Renata F VETERAN 505 NOVOKER 254
131 Bahleda Milan M VETERAN 373 NOVOKER 193
150 Vilhanová Iveta F VETERAN 444 NOVOKER 140
160 Rajťúková Viktoria F NORMAL 565 NOVOKER 112
184 Ďurošová Lea F MINIM 644 NOVOKER 35
200 Lupták Ján M VETERAN 598 NOVOKER 13
215 Štolc Tomáš M ESPOIRS 564 NOVOKER 5
295 Sacher Richard M NORMAL 542 NOVOKER 0
299 Rovňan Roman M NORMAL 597 NOVOKER 0
312 Nagy Géza M VETERAN 645 NOVOKER 0
313 Kós Péter M VETERAN 646 NOVOKER 0
314 Pardi Zoltán M NORMAL 647 NOVOKER 0

Hráči klubu : Grid

Nemčeková Slávka
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 371
Poradie
18
Body
2473
Kelemenová Veronika
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 460
Poradie
67
Body
732
Kelemen Kristian
Pohlavie
M
Kategória
KADET
Licencia
SVK 504
Poradie
76
Body
583
Vojtek Milan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 319
Poradie
93
Body
439
Kelemen Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 459
Poradie
113
Body
311
Sekeráková Renata
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 505
Poradie
121
Body
254
Bahleda Milan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 373
Poradie
131
Body
193
Vilhanová Iveta
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 444
Poradie
150
Body
140
Rajťúková Viktoria
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 565
Poradie
160
Body
112
Ďurošová Lea
Pohlavie
F
Kategória
MINIM
Licencia
SVK 644
Poradie
184
Body
35
Lupták Ján
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 598
Poradie
200
Body
13
Štolc Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 564
Poradie
215
Body
5
Sacher Richard
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 542
Poradie
295
Body
0
Rovňan Roman
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 597
Poradie
299
Body
0
Nagy Géza
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 645
Poradie
312
Body
0
Kós Péter
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 646
Poradie
313
Body
0
Pardi Zoltán
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 647
Poradie
314
Body
0