GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
NOVOKER
Celé meno:
Športový klub Novoker Lučenec, o. z.
Miesto:
Pivničný rad 4972/2, Lučenec
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
1993
Prezident

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
40 Nemčeková Slávka F NORMAL 371 NOVOKER 1902
73 Kelemen Jozef M NORMAL 459 NOVOKER 963
92 Kelemenová Veronika F NORMAL 460 NOVOKER 590
107 Vojtek Milan M VETERAN 319 NOVOKER 375.5
124 Sekeráková Renata F VETERAN 505 NOVOKER 207
135 Sacher Richard M NORMAL 542 NOVOKER 159
137 Kelemen Kristian M JUNIOR 504 NOVOKER 152.5
141 Vilhanová Iveta F VETERAN 444 NOVOKER 123
187 Török Ján M VETERAN 320 NOVOKER 5
243 Bahleda Milan M VETERAN 373 NOVOKER 0
262 Štolc Tomáš M ESPOIRS 564 NOVOKER 0
263 Rajťúková Viktoria F NORMAL 565 NOVOKER 0

Hráči klubu : Grid

Nemčeková Slávka
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 371
Poradie
40
Body
1902
Kelemen Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 459
Poradie
73
Body
963
Kelemenová Veronika
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 460
Poradie
92
Body
590
Vojtek Milan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 319
Poradie
107
Body
375.5
Sekeráková Renata
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 505
Poradie
124
Body
207
Sacher Richard
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 542
Poradie
135
Body
159
Kelemen Kristian
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 504
Poradie
137
Body
152.5
Vilhanová Iveta
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 444
Poradie
141
Body
123
Török Ján
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 320
Poradie
187
Body
5
Bahleda Milan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 373
Poradie
243
Body
0
Štolc Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 564
Poradie
262
Body
0
Rajťúková Viktoria
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 565
Poradie
263
Body
0