GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
NOVOKER
Celé meno:
Športový klub Novoker Lučenec, o. z.
Miesto:
Pivničný rad 4972/2, Lučenec
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
1993
IČO:
621943
Štatutár

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
19 Nemčeková Slávka F NORMAL 371 NOVOKER 1816
69 Kelemenová Veronika F NORMAL 460 NOVOKER 498
85 Kelemen Jozef M NORMAL 459 NOVOKER 423
87 Vojtek Milan M VETERAN 319 NOVOKER 408
96 Kelemen Kristian M KADET 504 NOVOKER 301
125 Sekeráková Renata F VETERAN 505 NOVOKER 150
126 Bahleda Milan M VETERAN 373 NOVOKER 146
127 Vilhanová Iveta F VETERAN 444 NOVOKER 140
184 Štolc Tomáš M ESPOIRS 564 NOVOKER 5
186 Lupták Ján M VETERAN 598 NOVOKER 4
189 Rajťúková Viktoria F NORMAL 565 NOVOKER 3
286 Sacher Richard M NORMAL 542 NOVOKER 0
304 Rovňan Roman M NORMAL 597 NOVOKER 0

Hráči klubu : Grid

Nemčeková Slávka
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 371
Poradie
19
Body
1816
Kelemenová Veronika
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 460
Poradie
69
Body
498
Kelemen Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 459
Poradie
85
Body
423
Vojtek Milan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 319
Poradie
87
Body
408
Kelemen Kristian
Pohlavie
M
Kategória
KADET
Licencia
SVK 504
Poradie
96
Body
301
Sekeráková Renata
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 505
Poradie
125
Body
150
Bahleda Milan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 373
Poradie
126
Body
146
Vilhanová Iveta
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 444
Poradie
127
Body
140
Štolc Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 564
Poradie
184
Body
5
Lupták Ján
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 598
Poradie
186
Body
4
Rajťúková Viktoria
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 565
Poradie
189
Body
3
Sacher Richard
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 542
Poradie
286
Body
0
Rovňan Roman
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 597
Poradie
304
Body
0