GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
NOVOKER
Celé meno:
Športový klub Novoker Lučenec, o. z.
Miesto:
Pivničný rad 4972/2, Lučenec
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
1993
IČO:
621943
Štatutár

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
39 Nemčeková Slávka F NORMAL 371 NOVOKER 1374
56 Kelemenová Veronika F NORMAL 460 NOVOKER 741
66 Vojtek Milan M VETERAN 319 NOVOKER 591
74 Kelemen Kristian M KADET 504 NOVOKER 517
88 Kelemen Jozef M NORMAL 459 NOVOKER 426
135 Ďurošová Lea F MINIM 644 NOVOKER 147
140 Nagy Géza M VETERAN 645 NOVOKER 130
146 Bahleda Milan M VETERAN 373 NOVOKER 119
149 Vilhanová Iveta F VETERAN 444 NOVOKER 111
150 Rajťúková Viktoria F NORMAL 565 NOVOKER 111
151 Sekeráková Renata F VETERAN 505 NOVOKER 110
155 Štolc Tomáš M ESPOIRS 564 NOVOKER 98
192 Lupták Ján M VETERAN 598 NOVOKER 14
213 Rovňan Roman M NORMAL 597 NOVOKER 2
301 Sacher Richard M NORMAL 542 NOVOKER 0
314 Kós Péter M VETERAN 646 NOVOKER 0
315 Pardi Zoltán M NORMAL 647 NOVOKER 0

Hráči klubu : Grid

Nemčeková Slávka
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 371
Poradie
39
Body
1374
Kelemenová Veronika
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 460
Poradie
56
Body
741
Vojtek Milan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 319
Poradie
66
Body
591
Kelemen Kristian
Pohlavie
M
Kategória
KADET
Licencia
SVK 504
Poradie
74
Body
517
Kelemen Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 459
Poradie
88
Body
426
Ďurošová Lea
Pohlavie
F
Kategória
MINIM
Licencia
SVK 644
Poradie
135
Body
147
Nagy Géza
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 645
Poradie
140
Body
130
Bahleda Milan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 373
Poradie
146
Body
119
Vilhanová Iveta
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 444
Poradie
149
Body
111
Rajťúková Viktoria
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 565
Poradie
150
Body
111
Sekeráková Renata
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 505
Poradie
151
Body
110
Štolc Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 564
Poradie
155
Body
98
Lupták Ján
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 598
Poradie
192
Body
14
Rovňan Roman
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 597
Poradie
213
Body
2
Sacher Richard
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 542
Poradie
301
Body
0
Kós Péter
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 646
Poradie
314
Body
0
Pardi Zoltán
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 647
Poradie
315
Body
0