GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
NOVOKER
Celé meno:
Športový klub Novoker Lučenec, o. z.
Miesto:
Pivničný rad 4972/2, Lučenec
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
1993
Prezident

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
39 Nemčeková Slávka F NORMAL 371 NOVOKER 1965
74 Kelemen Jozef M NORMAL 459 NOVOKER 963
94 Ďurošová Veronika F NORMAL 460 NOVOKER 588
110 Vojtek Milan M NORMAL 319 NOVOKER 375.5
120 Sekeráková Renata F NORMAL 505 NOVOKER 272
138 Sacher Richard M NORMAL 542 NOVOKER 159
140 Kelemen Kristian M JUNIOR 504 NOVOKER 154.5
145 Vilhanová Iveta F VETERAN 444 NOVOKER 123
194 Török Ján M VETERAN 320 NOVOKER 5
250 Nagyová Nadežda F NORMAL 325 NOVOKER 0

Hráči klubu : Grid

Nemčeková Slávka
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 371
Poradie
39
Body
1965
Kelemen Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 459
Poradie
74
Body
963
Ďurošová Veronika
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 460
Poradie
94
Body
588
Vojtek Milan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 319
Poradie
110
Body
375.5
Sekeráková Renata
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 505
Poradie
120
Body
272
Sacher Richard
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 542
Poradie
138
Body
159
Kelemen Kristian
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 504
Poradie
140
Body
154.5
Vilhanová Iveta
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 444
Poradie
145
Body
123
Török Ján
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 320
Poradie
194
Body
5
Nagyová Nadežda
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 325
Poradie
250
Body
0