GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
NOVOKER
Celé meno:
Športový klub Novoker Lučenec, o. z.
Miesto:
Pivničný rad 4972/2, Lučenec
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
1993
Prezident

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
38 Nemčeková Slávka F NORMAL 371 NOVOKER 1933.5
105 Kelemen Jozef M NORMAL 459 NOVOKER 375
108 Vojtek Milan M VETERAN 319 NOVOKER 348.5
121 Kelemenová Veronika F NORMAL 460 NOVOKER 214
138 Kelemen Kristian M KADET 504 NOVOKER 144.5
166 Sekeráková Renata F VETERAN 505 NOVOKER 69.5
175 Štolc Tomáš M ESPOIRS 564 NOVOKER 39
176 Bahleda Milan M VETERAN 373 NOVOKER 37
190 Rajťúková Viktoria F NORMAL 565 NOVOKER 5
219 Török Ján M VETERAN 320 NOVOKER 1
223 Vilhanová Iveta F VETERAN 444 NOVOKER 1
279 Sacher Richard M NORMAL 542 NOVOKER 0

Hráči klubu : Grid

Nemčeková Slávka
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 371
Poradie
38
Body
1933.5
Kelemen Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 459
Poradie
105
Body
375
Vojtek Milan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 319
Poradie
108
Body
348.5
Kelemenová Veronika
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 460
Poradie
121
Body
214
Kelemen Kristian
Pohlavie
M
Kategória
KADET
Licencia
SVK 504
Poradie
138
Body
144.5
Sekeráková Renata
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 505
Poradie
166
Body
69.5
Štolc Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 564
Poradie
175
Body
39
Bahleda Milan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 373
Poradie
176
Body
37
Rajťúková Viktoria
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 565
Poradie
190
Body
5
Török Ján
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 320
Poradie
219
Body
1
Vilhanová Iveta
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 444
Poradie
223
Body
1
Sacher Richard
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 542
Poradie
279
Body
0