GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
PKP
Celé meno:
PEZINSKÝ KLUB PETANQUE
Miesto:
Obrancov mieru 4277/13, Pezinok
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2019
IČO:
52895947
Štatutár

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
4 Kankara Matej M NORMAL 475 PKP 5809
5 Štrba Marek M NORMAL 473 PKP 5660.5
10 Štrba Anton M VETERAN 472 PKP 5139.5
12 Pulman Rudolf M NORMAL 470 PKP 4915.5
19 Štrbová Mária F VETERAN 500 PKP 3839
25 Whitworth Oľga F VETERAN 515 PKP 3122.5
26 Nemčeková Slávka F NORMAL 371 PKP 3102.5
40 Hrivnák Juraj M VETERAN 514 PKP 2192.5
64 Klučarik Karol M VETERAN 491 PKP 1246
99 Bakyta Radovan M NORMAL 284 PKP 673.5
106 Pitoňák Martin M NORMAL 289 PKP 534.5
117 Háger Eduard M VETERAN 694 PKP 444.5
139 Sobolič Milan M VETERAN 11 PKP 262
219 Lošonská Zuzana F VETERAN 693 PKP 7
234 Srogončík Ján M VETERAN 360 PKP 3.5
240 Matoška Slavomír M NORMAL 288 PKP 2.5

Hráči klubu : Grid

Kankara Matej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 475
Poradie
4
Body
5809
Štrba Marek
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 473
Poradie
5
Body
5660.5
Štrba Anton
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 472
Poradie
10
Body
5139.5
Pulman Rudolf
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 470
Poradie
12
Body
4915.5
Štrbová Mária
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 500
Poradie
19
Body
3839
Whitworth Oľga
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 515
Poradie
25
Body
3122.5
Nemčeková Slávka
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 371
Poradie
26
Body
3102.5
Hrivnák Juraj
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 514
Poradie
40
Body
2192.5
Klučarik Karol
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 491
Poradie
64
Body
1246
Bakyta Radovan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 284
Poradie
99
Body
673.5
Pitoňák Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 289
Poradie
106
Body
534.5
Háger Eduard
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 694
Poradie
117
Body
444.5
Sobolič Milan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 11
Poradie
139
Body
262
Lošonská Zuzana
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 693
Poradie
219
Body
7
Srogončík Ján
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 360
Poradie
234
Body
3.5
Matoška Slavomír
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 288
Poradie
240
Body
2.5