GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
PKP
Celé meno:
PEZINSKÝ KLUB PETANQUE
Miesto:
Obrancov mieru 4277/13, Pezinok
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2019
IČO:
52895947
Štatutár

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
14 Pulman Rudolf M NORMAL 470 PKP 2817
16 Štrba Marek M NORMAL 473 PKP 2574
17 Whitworth Oľga F VETERAN 515 PKP 2487
26 Bakyta Michal M NORMAL 501 PKP 2078
27 Kankara Matej M NORMAL 475 PKP 1948
32 Štrbová Mária F VETERAN 500 PKP 1716
34 Štrba Anton M VETERAN 472 PKP 1681
47 Pitoňák Martin M NORMAL 289 PKP 1209
55 Bakyta Radovan M NORMAL 284 PKP 967
86 Klučarik Karol M VETERAN 491 PKP 469
109 Sobolič Milan M VETERAN 11 PKP 319
124 Hrivnák Juraj M VETERAN 514 PKP 234
137 Volárik Jozef M VETERAN 401 PKP 186
273 Matoška Slavomír M NORMAL 288 PKP 0
276 Srogončík Ján M NORMAL 360 PKP 0
315 Pitoňáková Natália F NORMAL 648 PKP 0

Hráči klubu : Grid

Pulman Rudolf
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 470
Poradie
14
Body
2817
Štrba Marek
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 473
Poradie
16
Body
2574
Whitworth Oľga
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 515
Poradie
17
Body
2487
Bakyta Michal
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 501
Poradie
26
Body
2078
Kankara Matej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 475
Poradie
27
Body
1948
Štrbová Mária
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 500
Poradie
32
Body
1716
Štrba Anton
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 472
Poradie
34
Body
1681
Pitoňák Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 289
Poradie
47
Body
1209
Bakyta Radovan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 284
Poradie
55
Body
967
Klučarik Karol
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 491
Poradie
86
Body
469
Sobolič Milan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 11
Poradie
109
Body
319
Hrivnák Juraj
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 514
Poradie
124
Body
234
Volárik Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 401
Poradie
137
Body
186
Matoška Slavomír
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 288
Poradie
273
Body
0
Srogončík Ján
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 360
Poradie
276
Body
0
Pitoňáková Natália
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 648
Poradie
315
Body
0