GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
ZEMPLIN
Celé meno:
Petang klub Zemplín Trebišov
Miesto:
Hurbanova 2260/28, Trebišov
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2015
IČO:
48484661
Štatutár

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
75 Kločanka Jaroslav M VETERAN 313 ZEMPLIN 987
93 Berecký Jozef M VETERAN 615 ZEMPLIN 735.5
99 Princík Peter M VETERAN 616 ZEMPLIN 664
101 Kostková Viera F VETERAN 702 ZEMPLIN 642
111 Tomáš Michal M VETERAN 704 ZEMPLIN 500
113 Berecký Dominik M KADET 714 ZEMPLIN 498
125 Kostka Štefan M VETERAN 750 ZEMPLIN 356
145 Dzurusová Júlia F VETERAN 483 ZEMPLIN 248.5
146 Berecký Leonard M NORMAL 710 ZEMPLIN 231.5
149 Dzurus Ladislav M VETERAN 482 ZEMPLIN 222
181 Maržinan Pavol M NORMAL 709 ZEMPLIN 115
186 Tudja Gabriel M NORMAL 751 ZEMPLIN 102
188 Olah Andrej M NORMAL 705 ZEMPLIN 95
192 Sládeková Anna F VETERAN 703 ZEMPLIN 87
195 Hudec Miroslav M VETERAN 707 ZEMPLIN 83
222 Berecký Martin M NORMAL 706 ZEMPLIN 42
233 Stanko Vladimír M VETERAN 712 ZEMPLIN 25
235 Vankova Marcela F VETERAN 698 ZEMPLIN 23
240 Plavecká Božena F VETERAN 700 ZEMPLIN 22
241 Martinezova Gabriela F VETERAN 747 ZEMPLIN 18.5
244 Maržiňanová Mária F VETERAN 697 ZEMPLIN 17.5
245 Tudjova Mária F VETERAN 752 ZEMPLIN 17
254 Paholok Vincent M VETERAN 753 ZEMPLIN 8.5
257 Stanko ml. Vladimír M ESPOIRS 713 ZEMPLIN 7
269 Roffár Ján M VETERAN 749 ZEMPLIN 4
275 Hohoš Michal M VETERAN 711 ZEMPLIN 2.5
285 Prieložný Rudolf M VETERAN 484 ZEMPLIN 1
289 Migaš Cyril M VETERAN 708 ZEMPLIN 1
321 Bartko Jozef M NORMAL 527 ZEMPLIN 0
322 Bartko Jr. Jozef M NORMAL 530 ZEMPLIN 0
353 Zarycky Peter M NORMAL 699 ZEMPLIN 0
354 Vaľovská Darina F VETERAN 701 ZEMPLIN 0
361 Martinez Bernard M VETERAN 746 ZEMPLIN 0
362 Sovák Peter M VETERAN 748 ZEMPLIN 0

Hráči klubu : Grid

Kločanka Jaroslav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 313
Poradie
75
Body
987
Berecký Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 615
Poradie
93
Body
735.5
Princík Peter
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 616
Poradie
99
Body
664
Kostková Viera
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 702
Poradie
101
Body
642
Tomáš Michal
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 704
Poradie
111
Body
500
Berecký Dominik
Pohlavie
M
Kategória
KADET
Licencia
SVK 714
Poradie
113
Body
498
Kostka Štefan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 750
Poradie
125
Body
356
Dzurusová Júlia
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 483
Poradie
145
Body
248.5
Berecký Leonard
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 710
Poradie
146
Body
231.5
Dzurus Ladislav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 482
Poradie
149
Body
222
Maržinan Pavol
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 709
Poradie
181
Body
115
Tudja Gabriel
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 751
Poradie
186
Body
102
Olah Andrej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 705
Poradie
188
Body
95
Sládeková Anna
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 703
Poradie
192
Body
87
Hudec Miroslav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 707
Poradie
195
Body
83
Berecký Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 706
Poradie
222
Body
42
Stanko Vladimír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 712
Poradie
233
Body
25
Vankova Marcela
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 698
Poradie
235
Body
23
Plavecká Božena
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 700
Poradie
240
Body
22
Martinezova Gabriela
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 747
Poradie
241
Body
18.5
Maržiňanová Mária
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 697
Poradie
244
Body
17.5
Tudjova Mária
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 752
Poradie
245
Body
17
Paholok Vincent
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 753
Poradie
254
Body
8.5
Stanko ml. Vladimír
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 713
Poradie
257
Body
7
Roffár Ján
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 749
Poradie
269
Body
4
Hohoš Michal
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 711
Poradie
275
Body
2.5
Prieložný Rudolf
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 484
Poradie
285
Body
1
Migaš Cyril
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 708
Poradie
289
Body
1
Bartko Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 527
Poradie
321
Body
0
Bartko Jr. Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 530
Poradie
322
Body
0
Zarycky Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 699
Poradie
353
Body
0
Vaľovská Darina
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 701
Poradie
354
Body
0
Martinez Bernard
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 746
Poradie
361
Body
0
Sovák Peter
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 748
Poradie
362
Body
0