GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
ZEMPLIN
Celé meno:
Petang klub Zemplín Trebišov
Miesto:
Hurbanova 2260/28, Trebišov
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2015
IČO:
48484661
Štatutár

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
86 Berecký Jozef M VETERAN 615 ZEMPLIN 624
87 Kločanka Jaroslav M VETERAN 313 ZEMPLIN 614.5
108 Dzurus Ladislav M VETERAN 482 ZEMPLIN 407
114 Tomáš Michal M VETERAN 704 ZEMPLIN 359
120 Princík Peter M VETERAN 616 ZEMPLIN 288
130 Kostková Viera F VETERAN 702 ZEMPLIN 234
132 Dzurusová Júlia F NORMAL 483 ZEMPLIN 226
141 Hudec Miroslav M VETERAN 707 ZEMPLIN 174
149 Berecký Dominik M KADET 714 ZEMPLIN 126
158 Olah Andrej M NORMAL 705 ZEMPLIN 99
160 Maržinan Pavol M NORMAL 709 ZEMPLIN 96
163 Stanko ml. Vladimír M ESPOIRS 713 ZEMPLIN 89.5
165 Migaš Cyril M VETERAN 708 ZEMPLIN 87.5
178 Prieložný Rudolf M VETERAN 484 ZEMPLIN 64
185 Vankova Marcela F VETERAN 698 ZEMPLIN 48.5
186 Stanko Vladimír M VETERAN 712 ZEMPLIN 47.5
187 Plavecká Božena F VETERAN 700 ZEMPLIN 45.5
199 Maržiňanová Mária F VETERAN 697 ZEMPLIN 16.5
224 Berecký Leonard M NORMAL 710 ZEMPLIN 5
239 Bereš Marek M KADET 715 ZEMPLIN 3
243 Vaľovská Darina F VETERAN 701 ZEMPLIN 2.5
250 Berecký Martin M NORMAL 706 ZEMPLIN 1.5
251 Hohoš Michal M VETERAN 711 ZEMPLIN 1.5
252 Hanc Filip M KADET 716 ZEMPLIN 1.5
268 Sládeková Anna F VETERAN 703 ZEMPLIN 1
314 Bartko Jozef M NORMAL 527 ZEMPLIN 0
315 Bartko Jr. Jozef M NORMAL 530 ZEMPLIN 0
344 Zarycky Peter M NORMAL 699 ZEMPLIN 0

Hráči klubu : Grid

Berecký Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 615
Poradie
86
Body
624
Kločanka Jaroslav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 313
Poradie
87
Body
614.5
Dzurus Ladislav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 482
Poradie
108
Body
407
Tomáš Michal
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 704
Poradie
114
Body
359
Princík Peter
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 616
Poradie
120
Body
288
Kostková Viera
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 702
Poradie
130
Body
234
Dzurusová Júlia
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 483
Poradie
132
Body
226
Hudec Miroslav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 707
Poradie
141
Body
174
Berecký Dominik
Pohlavie
M
Kategória
KADET
Licencia
SVK 714
Poradie
149
Body
126
Olah Andrej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 705
Poradie
158
Body
99
Maržinan Pavol
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 709
Poradie
160
Body
96
Stanko ml. Vladimír
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 713
Poradie
163
Body
89.5
Migaš Cyril
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 708
Poradie
165
Body
87.5
Prieložný Rudolf
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 484
Poradie
178
Body
64
Vankova Marcela
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 698
Poradie
185
Body
48.5
Stanko Vladimír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 712
Poradie
186
Body
47.5
Plavecká Božena
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 700
Poradie
187
Body
45.5
Maržiňanová Mária
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 697
Poradie
199
Body
16.5
Berecký Leonard
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 710
Poradie
224
Body
5
Bereš Marek
Pohlavie
M
Kategória
KADET
Licencia
SVK 715
Poradie
239
Body
3
Vaľovská Darina
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 701
Poradie
243
Body
2.5
Berecký Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 706
Poradie
250
Body
1.5
Hohoš Michal
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 711
Poradie
251
Body
1.5
Hanc Filip
Pohlavie
M
Kategória
KADET
Licencia
SVK 716
Poradie
252
Body
1.5
Sládeková Anna
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 703
Poradie
268
Body
1
Bartko Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 527
Poradie
314
Body
0
Bartko Jr. Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 530
Poradie
315
Body
0
Zarycky Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 699
Poradie
344
Body
0