GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
ZEMPLIN
Celé meno:
Petang klub Zemplín Trebišov
Miesto:
Hurbanova 2260/28, Trebišov
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2015
IČO:
48484661
Štatutár

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
80 Kločanka Jaroslav M VETERAN 313 ZEMPLIN 929.5
97 Berecký Jozef M VETERAN 615 ZEMPLIN 688.5
105 Princík Peter M VETERAN 616 ZEMPLIN 551
116 Tomáš Michal M VETERAN 704 ZEMPLIN 447
122 Berecký Dominik M KADET 714 ZEMPLIN 372
124 Dzurus Ladislav M VETERAN 482 ZEMPLIN 337
126 Kostková Viera F VETERAN 702 ZEMPLIN 318
136 Dzurusová Júlia F VETERAN 483 ZEMPLIN 272
150 Hudec Miroslav M VETERAN 707 ZEMPLIN 179
159 Maržinan Pavol M NORMAL 709 ZEMPLIN 147
161 Berecký Leonard M NORMAL 710 ZEMPLIN 130.5
168 Olah Andrej M NORMAL 705 ZEMPLIN 99
172 Stanko ml. Vladimír M ESPOIRS 713 ZEMPLIN 91.5
173 Migaš Cyril M VETERAN 708 ZEMPLIN 88.5
186 Prieložný Rudolf M VETERAN 484 ZEMPLIN 63
193 Sládeková Anna F VETERAN 703 ZEMPLIN 51
194 Vankova Marcela F VETERAN 698 ZEMPLIN 49.5
195 Stanko Vladimír M VETERAN 712 ZEMPLIN 48.5
197 Plavecká Božena F VETERAN 700 ZEMPLIN 45.5
206 Maržiňanová Mária F VETERAN 697 ZEMPLIN 17.5
243 Vaľovská Darina F VETERAN 701 ZEMPLIN 2.5
244 Hohoš Michal M VETERAN 711 ZEMPLIN 2.5
252 Berecký Martin M NORMAL 706 ZEMPLIN 1.5
299 Bartko Jozef M NORMAL 527 ZEMPLIN 0
300 Bartko Jr. Jozef M NORMAL 530 ZEMPLIN 0
330 Zarycky Peter M NORMAL 699 ZEMPLIN 0
342 Martinez Bernard M VETERAN 746 ZEMPLIN 0
343 Martinezova Gabriela F VETERAN 747 ZEMPLIN 0
344 Sovák Peter M VETERAN 748 ZEMPLIN 0
345 Roffár Ján M VETERAN 749 ZEMPLIN 0
346 Kostka Štefan M VETERAN 750 ZEMPLIN 0
347 Tudja Gabriel M NORMAL 751 ZEMPLIN 0
348 Tudjova Mária F VETERAN 752 ZEMPLIN 0
349 Paholok Vincent M VETERAN 753 ZEMPLIN 0

Hráči klubu : Grid

Kločanka Jaroslav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 313
Poradie
80
Body
929.5
Berecký Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 615
Poradie
97
Body
688.5
Princík Peter
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 616
Poradie
105
Body
551
Tomáš Michal
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 704
Poradie
116
Body
447
Berecký Dominik
Pohlavie
M
Kategória
KADET
Licencia
SVK 714
Poradie
122
Body
372
Dzurus Ladislav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 482
Poradie
124
Body
337
Kostková Viera
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 702
Poradie
126
Body
318
Dzurusová Júlia
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 483
Poradie
136
Body
272
Hudec Miroslav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 707
Poradie
150
Body
179
Maržinan Pavol
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 709
Poradie
159
Body
147
Berecký Leonard
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 710
Poradie
161
Body
130.5
Olah Andrej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 705
Poradie
168
Body
99
Stanko ml. Vladimír
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 713
Poradie
172
Body
91.5
Migaš Cyril
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 708
Poradie
173
Body
88.5
Prieložný Rudolf
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 484
Poradie
186
Body
63
Sládeková Anna
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 703
Poradie
193
Body
51
Vankova Marcela
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 698
Poradie
194
Body
49.5
Stanko Vladimír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 712
Poradie
195
Body
48.5
Plavecká Božena
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 700
Poradie
197
Body
45.5
Maržiňanová Mária
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 697
Poradie
206
Body
17.5
Vaľovská Darina
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 701
Poradie
243
Body
2.5
Hohoš Michal
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 711
Poradie
244
Body
2.5
Berecký Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 706
Poradie
252
Body
1.5
Bartko Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 527
Poradie
299
Body
0
Bartko Jr. Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 530
Poradie
300
Body
0
Zarycky Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 699
Poradie
330
Body
0
Martinez Bernard
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 746
Poradie
342
Body
0
Martinezova Gabriela
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 747
Poradie
343
Body
0
Sovák Peter
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 748
Poradie
344
Body
0
Roffár Ján
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 749
Poradie
345
Body
0
Kostka Štefan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 750
Poradie
346
Body
0
Tudja Gabriel
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 751
Poradie
347
Body
0
Tudjova Mária
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 752
Poradie
348
Body
0
Paholok Vincent
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 753
Poradie
349
Body
0