GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
ZEMPLIN
Celé meno:
Petang klub Zemplín Trebišov
Miesto:
Hurbanova 2260/28, Trebišov
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2015
IČO:
48484661
Štatutár

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
93 Berecký Dominik M KADET 714 ZEMPLIN 940.5
99 Kostka Štefan M VETERAN 750 ZEMPLIN 832
100 Berecký Jozef M VETERAN 615 ZEMPLIN 830.5
103 Kločanka Jaroslav M VETERAN 313 ZEMPLIN 792.5
105 Kostková Viera F VETERAN 702 ZEMPLIN 738
111 Princík Peter M VETERAN 616 ZEMPLIN 675
123 Tudja Gabriel M NORMAL 751 ZEMPLIN 581.5
127 Tomáš Michal M VETERAN 704 ZEMPLIN 520
142 Tudjova Mária F VETERAN 752 ZEMPLIN 366.5
157 Dzurus Ladislav M VETERAN 482 ZEMPLIN 261.5
174 Maržinan Pavol M NORMAL 709 ZEMPLIN 211.5
177 Berecký Leonard M NORMAL 710 ZEMPLIN 205
180 Dzurusová Júlia F VETERAN 483 ZEMPLIN 195.5
206 Stanko Vladimír M VETERAN 712 ZEMPLIN 107.5
211 Berecký Martin M NORMAL 706 ZEMPLIN 94
214 Migaš Cyril M VETERAN 708 ZEMPLIN 87.5
217 Martinezova Gabriela F VETERAN 747 ZEMPLIN 84
227 Sládeková Anna F VETERAN 703 ZEMPLIN 73.5
234 Paholok Vincent M VETERAN 753 ZEMPLIN 65.5
235 Plavecká Božena F VETERAN 700 ZEMPLIN 62.5
239 Vankova Marcela F VETERAN 698 ZEMPLIN 60
244 Stanko ml. Vladimír M ESPOIRS 713 ZEMPLIN 51
252 Džupina Filip M JUNIOR 779 ZEMPLIN 43.5
291 Maržiňanová Mária F VETERAN 697 ZEMPLIN 9
300 Roffár Ján M VETERAN 749 ZEMPLIN 4
328 Prieložný Rudolf M VETERAN 484 ZEMPLIN 0
332 Bartko Jozef M NORMAL 527 ZEMPLIN 0
333 Bartko Jr. Jozef M NORMAL 530 ZEMPLIN 0
366 Zarycky Peter M NORMAL 699 ZEMPLIN 0
367 Vaľovská Darina F VETERAN 701 ZEMPLIN 0
368 Olah Andrej M NORMAL 705 ZEMPLIN 0
369 Hudec Miroslav M VETERAN 707 ZEMPLIN 0
370 Hohoš Michal M VETERAN 711 ZEMPLIN 0
375 Martinez Bernard M VETERAN 746 ZEMPLIN 0
376 Sovák Peter M VETERAN 748 ZEMPLIN 0

Hráči klubu : Grid

Berecký Dominik
Pohlavie
M
Kategória
KADET
Licencia
SVK 714
Poradie
93
Body
940.5
Kostka Štefan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 750
Poradie
99
Body
832
Berecký Jozef
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 615
Poradie
100
Body
830.5
Kločanka Jaroslav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 313
Poradie
103
Body
792.5
Kostková Viera
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 702
Poradie
105
Body
738
Princík Peter
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 616
Poradie
111
Body
675
Tudja Gabriel
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 751
Poradie
123
Body
581.5
Tomáš Michal
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 704
Poradie
127
Body
520
Tudjova Mária
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 752
Poradie
142
Body
366.5
Dzurus Ladislav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 482
Poradie
157
Body
261.5
Maržinan Pavol
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 709
Poradie
174
Body
211.5
Berecký Leonard
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 710
Poradie
177
Body
205
Dzurusová Júlia
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 483
Poradie
180
Body
195.5
Stanko Vladimír
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 712
Poradie
206
Body
107.5
Berecký Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 706
Poradie
211
Body
94
Migaš Cyril
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 708
Poradie
214
Body
87.5
Martinezova Gabriela
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 747
Poradie
217
Body
84
Sládeková Anna
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 703
Poradie
227
Body
73.5
Paholok Vincent
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 753
Poradie
234
Body
65.5
Plavecká Božena
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 700
Poradie
235
Body
62.5
Vankova Marcela
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 698
Poradie
239
Body
60
Stanko ml. Vladimír
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 713
Poradie
244
Body
51
Džupina Filip
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 779
Poradie
252
Body
43.5
Maržiňanová Mária
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 697
Poradie
291
Body
9
Roffár Ján
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 749
Poradie
300
Body
4
Prieložný Rudolf
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 484
Poradie
328
Body
0
Bartko Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 527
Poradie
332
Body
0
Bartko Jr. Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 530
Poradie
333
Body
0
Zarycky Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 699
Poradie
366
Body
0
Vaľovská Darina
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 701
Poradie
367
Body
0
Olah Andrej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 705
Poradie
368
Body
0
Hudec Miroslav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 707
Poradie
369
Body
0
Hohoš Michal
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 711
Poradie
370
Body
0
Martinez Bernard
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 746
Poradie
375
Body
0
Sovák Peter
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 748
Poradie
376
Body
0