GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
TONTONS
Celé meno:
Občianske združenie Tontons Pétanque Club Košice
Miesto:
Kupeckého 335/63, Košice-Juh
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2020
IČO:
53314689
Štatutár

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
32 Dorušinec Šalaga Martin M NORMAL 540 TONTONS 2590.5
51 Chastel Patrice M NORMAL 686 TONTONS 1773
55 Kelemenová Veronika F NORMAL 460 TONTONS 1663.5
76 Vanbeselaere Jean-Charles M NORMAL 503 TONTONS 1016
88 Collange Cedric M NORMAL 665 TONTONS 814.5
90 Thomas Paul M NORMAL 663 TONTONS 758
94 Rouche Yves M VETERAN 656 TONTONS 722
100 Peyloubet Romain M NORMAL 566 TONTONS 662.5
120 Jusko Tomi M NORMAL 672 TONTONS 386
127 Mougin Antoine M NORMAL 661 TONTONS 313
130 Gažo Richard M VETERAN 242 TONTONS 307.5
133 Krišáková Beáta F NORMAL 502 TONTONS 281
134 Gažová Andrea F NORMAL 722 TONTONS 278
148 Štempeľová Katarína F NORMAL 721 TONTONS 182
149 Bouchart Xavier M NORMAL 669 TONTONS 181
155 Peyloubet Filip M BENJAMIN 658 TONTONS 160
166 Vanbeselaere Annabelle F MINIM 685 TONTONS 108.5
184 Mortreux David M NORMAL 306 TONTONS 69
200 Molnár Ľudovít M VETERAN 679 TONTONS 33.5
222 Vanbeselaere Gutt Charlotte F MINIM 684 TONTONS 6.5
233 Sabol Andrej M VETERAN 480 TONTONS 4
264 Fernandes Leandro M NORMAL 660 TONTONS 1
265 Bouchart Kristina F NORMAL 670 TONTONS 1
296 Sabol Patrik M NORMAL 477 TONTONS 0
301 Mortreux Olivier M KADET 541 TONTONS 0
316 Masarykova Helena F VETERAN 657 TONTONS 0
317 Mortreux Isabelle F KADET 659 TONTONS 0
318 Mougin Adriana F NORMAL 662 TONTONS 0
319 Thomas Yannick M BENJAMIN 664 TONTONS 0
320 Collange Theo M BENJAMIN 666 TONTONS 0
321 Juhasz Péter M NORMAL 667 TONTONS 0
322 Juhászova Emma F KADET 668 TONTONS 0
323 Kalináč Anton M NORMAL 675 TONTONS 0
324 Dabrovský Štefan M VETERAN 676 TONTONS 0
325 Jelč Miroslav M VETERAN 680 TONTONS 0
326 Oroszová Adriana F NORMAL 682 TONTONS 0
352 Callant Christophe M NORMAL 757 TONTONS 0
353 Lenart Daniel M NORMAL 758 TONTONS 0
354 Maruš Ján M VETERAN 759 TONTONS 0
355 Ulrich Jaroslav M VETERAN 760 TONTONS 0
356 Borza Jan M VETERAN 761 TONTONS 0
357 Lalik Jan M VETERAN 762 TONTONS 0
358 Timko Daniel M NORMAL 763 TONTONS 0
359 Koren Martin M NORMAL 764 TONTONS 0
360 Dragula Marek M NORMAL 765 TONTONS 0

Hráči klubu : Grid

Dorušinec Šalaga Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 540
Poradie
32
Body
2590.5
Chastel Patrice
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 686
Poradie
51
Body
1773
Kelemenová Veronika
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 460
Poradie
55
Body
1663.5
Vanbeselaere Jean-Charles
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 503
Poradie
76
Body
1016
Collange Cedric
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 665
Poradie
88
Body
814.5
Thomas Paul
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 663
Poradie
90
Body
758
Rouche Yves
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 656
Poradie
94
Body
722
Peyloubet Romain
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 566
Poradie
100
Body
662.5
Jusko Tomi
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 672
Poradie
120
Body
386
Mougin Antoine
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 661
Poradie
127
Body
313
Gažo Richard
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 242
Poradie
130
Body
307.5
Krišáková Beáta
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 502
Poradie
133
Body
281
Gažová Andrea
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 722
Poradie
134
Body
278
Štempeľová Katarína
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 721
Poradie
148
Body
182
Bouchart Xavier
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 669
Poradie
149
Body
181
Peyloubet Filip
Pohlavie
M
Kategória
BENJAMIN
Licencia
SVK 658
Poradie
155
Body
160
Vanbeselaere Annabelle
Pohlavie
F
Kategória
MINIM
Licencia
SVK 685
Poradie
166
Body
108.5
Mortreux David
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 306
Poradie
184
Body
69
Molnár Ľudovít
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 679
Poradie
200
Body
33.5
Vanbeselaere Gutt Charlotte
Pohlavie
F
Kategória
MINIM
Licencia
SVK 684
Poradie
222
Body
6.5
Sabol Andrej
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 480
Poradie
233
Body
4
Fernandes Leandro
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 660
Poradie
264
Body
1
Bouchart Kristina
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 670
Poradie
265
Body
1
Sabol Patrik
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 477
Poradie
296
Body
0
Mortreux Olivier
Pohlavie
M
Kategória
KADET
Licencia
SVK 541
Poradie
301
Body
0
Masarykova Helena
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 657
Poradie
316
Body
0
Mortreux Isabelle
Pohlavie
F
Kategória
KADET
Licencia
SVK 659
Poradie
317
Body
0
Mougin Adriana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 662
Poradie
318
Body
0
Thomas Yannick
Pohlavie
M
Kategória
BENJAMIN
Licencia
SVK 664
Poradie
319
Body
0
Collange Theo
Pohlavie
M
Kategória
BENJAMIN
Licencia
SVK 666
Poradie
320
Body
0
Juhasz Péter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 667
Poradie
321
Body
0
Juhászova Emma
Pohlavie
F
Kategória
KADET
Licencia
SVK 668
Poradie
322
Body
0
Kalináč Anton
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 675
Poradie
323
Body
0
Dabrovský Štefan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 676
Poradie
324
Body
0
Jelč Miroslav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 680
Poradie
325
Body
0
Oroszová Adriana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 682
Poradie
326
Body
0
Callant Christophe
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 757
Poradie
352
Body
0
Lenart Daniel
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 758
Poradie
353
Body
0
Maruš Ján
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 759
Poradie
354
Body
0
Ulrich Jaroslav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 760
Poradie
355
Body
0
Borza Jan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 761
Poradie
356
Body
0
Lalik Jan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 762
Poradie
357
Body
0
Timko Daniel
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 763
Poradie
358
Body
0
Koren Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 764
Poradie
359
Body
0
Dragula Marek
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 765
Poradie
360
Body
0