GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
TONTONS
Celé meno:
Občianske združenie Tontons Pétanque Club Košice
Miesto:
Kupeckého 335/63, Košice-Juh
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2020
IČO:
53314689
Štatutár

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
35 Dorušinec Šalaga Martin M NORMAL 540 TONTONS 2415
50 Vanbeselaere Jean-Charles M NORMAL 503 TONTONS 1721
67 Collange Cedric M NORMAL 665 TONTONS 1297.5
85 Štempeľová Katarína F NORMAL 721 TONTONS 996
89 Peyloubet Romain M NORMAL 566 TONTONS 971.5
104 Ďurošová Veronika F NORMAL 460 TONTONS 849
105 Chastel Patrice M NORMAL 686 TONTONS 802
120 Filkorová Jana F VETERAN 770 TONTONS 599.5
124 Mougin Antoine M NORMAL 661 TONTONS 583
129 Kmeťová Anna F VETERAN 769 TONTONS 544
141 Thomas Paul M NORMAL 663 TONTONS 360
173 Peyloubet Filip M BENJAMIN 658 TONTONS 228.5
181 Krišáková Beáta F NORMAL 502 TONTONS 179.5
183 Jusko Tomáš M NORMAL 672 TONTONS 175
188 Rouche Yves M VETERAN 656 TONTONS 150
201 Borza Jan M VETERAN 761 TONTONS 129
210 Cicoň Jaroslav M NORMAL 772 TONTONS 99
218 Balog Peter M VETERAN 785 TONTONS 76
219 Bouchart Xavier M NORMAL 669 TONTONS 74
220 Bouchart Kristina F NORMAL 670 TONTONS 74
226 Molnár Ľudovít M VETERAN 679 TONTONS 71
229 Markuš Jozef M NORMAL 799 TONTONS 66
231 Gažo Richard M VETERAN 242 TONTONS 66
233 Vanbeselaere Gutt Charlotte F KADET 684 TONTONS 64
234 Sabol Patrik M NORMAL 477 TONTONS 60
240 Fernandes Leandro M NORMAL 660 TONTONS 51
241 Vanbeselaere Annabelle F MINIM 685 TONTONS 47
248 Sabol Andrej M VETERAN 480 TONTONS 38
250 Gažová Andrea F NORMAL 722 TONTONS 37
252 Borza Rudolf M VETERAN 798 TONTONS 27
257 Maruš Ján M VETERAN 759 TONTONS 24
284 Callant Christophe M NORMAL 757 TONTONS 7
290 Markuš Mia F MINIM 800 TONTONS 4.5
293 Maruš Martin M JUNIOR 801 TONTONS 2
295 Ľalik Jan M VETERAN 762 TONTONS 1.5
317 Mortreux David M NORMAL 306 TONTONS 0
336 Mortreux Olivier M JUNIOR 541 TONTONS 0
349 Masarykova Helena F VETERAN 657 TONTONS 0
350 Mortreux Isabelle F KADET 659 TONTONS 0
351 Thomas Yannick M BENJAMIN 664 TONTONS 0
352 Collange Theo M BENJAMIN 666 TONTONS 0
353 Kalináč Anton M NORMAL 675 TONTONS 0
354 Dabrovský Štefan M VETERAN 676 TONTONS 0
355 Jelč Miroslav M VETERAN 680 TONTONS 0
363 Mougin Charlotte F MINIM 729 TONTONS 0
366 Ulrich Jaroslav M VETERAN 760 TONTONS 0
367 Timko Daniel M NORMAL 763 TONTONS 0
368 Koren Martin M NORMAL 764 TONTONS 0
369 Dragula Marek M NORMAL 765 TONTONS 0
370 Peyloubet Leo M BENJAMIN 768 TONTONS 0
371 Jalčová Mária F NORMAL 771 TONTONS 0
379 Špegár Ján M NORMAL 802 TONTONS 0
380 Vanbeselaere Angelique F BENJAMIN 803 TONTONS 0

Hráči klubu : Grid

Dorušinec Šalaga Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 540
Poradie
35
Body
2415
Vanbeselaere Jean-Charles
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 503
Poradie
50
Body
1721
Collange Cedric
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 665
Poradie
67
Body
1297.5
Štempeľová Katarína
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 721
Poradie
85
Body
996
Peyloubet Romain
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 566
Poradie
89
Body
971.5
Ďurošová Veronika
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 460
Poradie
104
Body
849
Chastel Patrice
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 686
Poradie
105
Body
802
Filkorová Jana
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 770
Poradie
120
Body
599.5
Mougin Antoine
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 661
Poradie
124
Body
583
Kmeťová Anna
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 769
Poradie
129
Body
544
Thomas Paul
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 663
Poradie
141
Body
360
Peyloubet Filip
Pohlavie
M
Kategória
BENJAMIN
Licencia
SVK 658
Poradie
173
Body
228.5
Krišáková Beáta
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 502
Poradie
181
Body
179.5
Jusko Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 672
Poradie
183
Body
175
Rouche Yves
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 656
Poradie
188
Body
150
Borza Jan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 761
Poradie
201
Body
129
Cicoň Jaroslav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 772
Poradie
210
Body
99
Balog Peter
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 785
Poradie
218
Body
76
Bouchart Xavier
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 669
Poradie
219
Body
74
Bouchart Kristina
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 670
Poradie
220
Body
74
Molnár Ľudovít
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 679
Poradie
226
Body
71
Markuš Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 799
Poradie
229
Body
66
Gažo Richard
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 242
Poradie
231
Body
66
Vanbeselaere Gutt Charlotte
Pohlavie
F
Kategória
KADET
Licencia
SVK 684
Poradie
233
Body
64
Sabol Patrik
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 477
Poradie
234
Body
60
Fernandes Leandro
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 660
Poradie
240
Body
51
Vanbeselaere Annabelle
Pohlavie
F
Kategória
MINIM
Licencia
SVK 685
Poradie
241
Body
47
Sabol Andrej
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 480
Poradie
248
Body
38
Gažová Andrea
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 722
Poradie
250
Body
37
Borza Rudolf
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 798
Poradie
252
Body
27
Maruš Ján
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 759
Poradie
257
Body
24
Callant Christophe
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 757
Poradie
284
Body
7
Markuš Mia
Pohlavie
F
Kategória
MINIM
Licencia
SVK 800
Poradie
290
Body
4.5
Maruš Martin
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 801
Poradie
293
Body
2
Ľalik Jan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 762
Poradie
295
Body
1.5
Mortreux David
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 306
Poradie
317
Body
0
Mortreux Olivier
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 541
Poradie
336
Body
0
Masarykova Helena
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 657
Poradie
349
Body
0
Mortreux Isabelle
Pohlavie
F
Kategória
KADET
Licencia
SVK 659
Poradie
350
Body
0
Thomas Yannick
Pohlavie
M
Kategória
BENJAMIN
Licencia
SVK 664
Poradie
351
Body
0
Collange Theo
Pohlavie
M
Kategória
BENJAMIN
Licencia
SVK 666
Poradie
352
Body
0
Kalináč Anton
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 675
Poradie
353
Body
0
Dabrovský Štefan
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 676
Poradie
354
Body
0
Jelč Miroslav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 680
Poradie
355
Body
0
Mougin Charlotte
Pohlavie
F
Kategória
MINIM
Licencia
SVK 729
Poradie
363
Body
0
Ulrich Jaroslav
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 760
Poradie
366
Body
0
Timko Daniel
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 763
Poradie
367
Body
0
Koren Martin
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 764
Poradie
368
Body
0
Dragula Marek
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 765
Poradie
369
Body
0
Peyloubet Leo
Pohlavie
M
Kategória
BENJAMIN
Licencia
SVK 768
Poradie
370
Body
0
Jalčová Mária
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 771
Poradie
371
Body
0
Špegár Ján
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 802
Poradie
379
Body
0
Vanbeselaere Angelique
Pohlavie
F
Kategória
BENJAMIN
Licencia
SVK 803
Poradie
380
Body
0