GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
KPPS
Celé meno:
Klub priateľov petangu Svätopluk
Miesto:
P.J.Šafárika 373/2, Šaľa
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2007
Prezident

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
1 Szabo Milan M NORMAL 297 KPPS 5626
33 Meluš Daniel M NORMAL 394 KPPS 2430.5
39 Bleho Tomáš M NORMAL 423 KPPS 2102
43 Černák Miroslav M NORMAL 454 KPPS 1930
50 Vargová Daniela F ESPOIRS 455 KPPS 1671
53 Sýkora Dávid M NORMAL 416 KPPS 1554
56 Tóth Róbert M NORMAL 487 KPPS 1406
76 Bilik Juraj M NORMAL 388 KPPS 957
77 Tóthová Mária F NORMAL 495 KPPS 894
81 Melušová Zuzana F NORMAL 426 KPPS 833.5
99 Hatvaniová Silvia F NORMAL 453 KPPS 470
104 Horváthová Nevenka F VETERAN 277 KPPS 420
115 Meluš Matej M ESPOIRS 443 KPPS 248.5
117 Sýkora Tomáš M NORMAL 390 KPPS 228.5
126 Mečiarová Iveta F NORMAL 427 KPPS 185.5
134 Harmath Alexander M NORMAL 497 KPPS 167
136 Melušová Margaréta F ESPOIRS 452 KPPS 157
144 Kaska Pavel M NORMAL 496 KPPS 120
169 Sýkora Matúš M JUNIOR 467 KPPS 46
171 Mečiar Jozef M NORMAL 550 KPPS 44.5
225 Šúryová Johanka F JUNIOR 511 KPPS 1
237 Hatvani Marián M NORMAL 210 KPPS 0

Hráči klubu : Grid

Szabo Milan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 297
Poradie
1
Body
5626
Meluš Daniel
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 394
Poradie
33
Body
2430.5
Bleho Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 423
Poradie
39
Body
2102
Černák Miroslav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 454
Poradie
43
Body
1930
Vargová Daniela
Pohlavie
F
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 455
Poradie
50
Body
1671
Sýkora Dávid
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 416
Poradie
53
Body
1554
Tóth Róbert
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 487
Poradie
56
Body
1406
Bilik Juraj
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 388
Poradie
76
Body
957
Tóthová Mária
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 495
Poradie
77
Body
894
Melušová Zuzana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 426
Poradie
81
Body
833.5
Hatvaniová Silvia
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 453
Poradie
99
Body
470
Horváthová Nevenka
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 277
Poradie
104
Body
420
Meluš Matej
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 443
Poradie
115
Body
248.5
Sýkora Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 390
Poradie
117
Body
228.5
Mečiarová Iveta
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 427
Poradie
126
Body
185.5
Harmath Alexander
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 497
Poradie
134
Body
167
Melušová Margaréta
Pohlavie
F
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 452
Poradie
136
Body
157
Kaska Pavel
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 496
Poradie
144
Body
120
Sýkora Matúš
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 467
Poradie
169
Body
46
Mečiar Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 550
Poradie
171
Body
44.5
Šúryová Johanka
Pohlavie
F
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 511
Poradie
225
Body
1
Hatvani Marián
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 210
Poradie
237
Body
0