GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
KPPS
Celé meno:
Klub priateľov petangu Svätopluk
Miesto:
P.J.Šafárika 373/2, Šaľa
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2007
IČO:
42117321
Štatutár

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
15 Bleho Tomáš M NORMAL 423 KPPS 2187
22 Szabo Milan M NORMAL 297 KPPS 1994
26 Tóth Róbert M NORMAL 487 KPPS 1769
30 Černák Miroslav M NORMAL 454 KPPS 1637
45 Tóthová Mária F NORMAL 495 KPPS 1208.5
63 Melušová Margaréta F ESPOIRS 452 KPPS 626
81 Kaska Pavel M NORMAL 496 KPPS 464.5
94 Harmath Alexander M NORMAL 497 KPPS 389.5
116 Meluš Daniel M NORMAL 394 KPPS 243
119 Meluš Matej M NORMAL 443 KPPS 230
126 Mečiar Jozef M NORMAL 550 KPPS 183
128 Melušová Zuzana F NORMAL 426 KPPS 177
132 Horváthová Nevenka F VETERAN 277 KPPS 160
138 Mečiarová Iveta F NORMAL 427 KPPS 139
154 Vargová Daniela F NORMAL 455 KPPS 99
156 Sýkora Marián M NORMAL 576 KPPS 90
160 Bilik Juraj M NORMAL 388 KPPS 86
178 Sýkora Tomáš M NORMAL 390 KPPS 36
230 Sýkora Dávid M NORMAL 416 KPPS 1
254 Hatvani Marián M NORMAL 210 KPPS 0
288 Sýkora Matúš M KADET 467 KPPS 0
292 Šúryová Johanka F MINIM 511 KPPS 0

Hráči klubu : Grid

Bleho Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 423
Poradie
15
Body
2187
Szabo Milan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 297
Poradie
22
Body
1994
Tóth Róbert
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 487
Poradie
26
Body
1769
Černák Miroslav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 454
Poradie
30
Body
1637
Tóthová Mária
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 495
Poradie
45
Body
1208.5
Melušová Margaréta
Pohlavie
F
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 452
Poradie
63
Body
626
Kaska Pavel
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 496
Poradie
81
Body
464.5
Harmath Alexander
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 497
Poradie
94
Body
389.5
Meluš Daniel
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 394
Poradie
116
Body
243
Meluš Matej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 443
Poradie
119
Body
230
Mečiar Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 550
Poradie
126
Body
183
Melušová Zuzana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 426
Poradie
128
Body
177
Horváthová Nevenka
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 277
Poradie
132
Body
160
Mečiarová Iveta
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 427
Poradie
138
Body
139
Vargová Daniela
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 455
Poradie
154
Body
99
Sýkora Marián
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 576
Poradie
156
Body
90
Bilik Juraj
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 388
Poradie
160
Body
86
Sýkora Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 390
Poradie
178
Body
36
Sýkora Dávid
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 416
Poradie
230
Body
1
Hatvani Marián
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 210
Poradie
254
Body
0
Sýkora Matúš
Pohlavie
M
Kategória
KADET
Licencia
SVK 467
Poradie
288
Body
0
Šúryová Johanka
Pohlavie
F
Kategória
MINIM
Licencia
SVK 511
Poradie
292
Body
0