GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
KPPS
Celé meno:
Klub priateľov petangu Svätopluk
Miesto:
P.J.Šafárika 373/2, Šaľa
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2007
IČO:
42117321
Štatutár

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
19 Szabo Milan M NORMAL 297 KPPS 2337
20 Bleho Tomáš M NORMAL 423 KPPS 2296
28 Černák Miroslav M NORMAL 454 KPPS 1886
46 Tóth Róbert M NORMAL 487 KPPS 1213
57 Vargová Daniela F NORMAL 455 KPPS 906
59 Tóthová Mária F NORMAL 495 KPPS 855
62 Melušová Margaréta F ESPOIRS 452 KPPS 769
78 Meluš Daniel M NORMAL 394 KPPS 536
84 Bilik Juraj M NORMAL 388 KPPS 507
111 Meluš Matej M NORMAL 443 KPPS 315
120 Horváthová Nevenka F VETERAN 277 KPPS 258
123 Melušová Zuzana F NORMAL 426 KPPS 250
135 Harmath Alexander M NORMAL 497 KPPS 189
136 Mečiar Jozef M NORMAL 550 KPPS 187
138 Kaska Pavel M NORMAL 496 KPPS 182
143 Sýkora Dávid M NORMAL 416 KPPS 166
151 Mečiarová Iveta F NORMAL 427 KPPS 137
171 Sýkora Tomáš M NORMAL 390 KPPS 73
259 Hatvani Marián M NORMAL 210 KPPS 0
286 Sýkora Matúš M KADET 467 KPPS 0
289 Šúryová Johanka F MINIM 511 KPPS 0
298 Sýkora Marián M NORMAL 576 KPPS 0

Hráči klubu : Grid

Szabo Milan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 297
Poradie
19
Body
2337
Bleho Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 423
Poradie
20
Body
2296
Černák Miroslav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 454
Poradie
28
Body
1886
Tóth Róbert
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 487
Poradie
46
Body
1213
Vargová Daniela
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 455
Poradie
57
Body
906
Tóthová Mária
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 495
Poradie
59
Body
855
Melušová Margaréta
Pohlavie
F
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 452
Poradie
62
Body
769
Meluš Daniel
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 394
Poradie
78
Body
536
Bilik Juraj
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 388
Poradie
84
Body
507
Meluš Matej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 443
Poradie
111
Body
315
Horváthová Nevenka
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 277
Poradie
120
Body
258
Melušová Zuzana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 426
Poradie
123
Body
250
Harmath Alexander
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 497
Poradie
135
Body
189
Mečiar Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 550
Poradie
136
Body
187
Kaska Pavel
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 496
Poradie
138
Body
182
Sýkora Dávid
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 416
Poradie
143
Body
166
Mečiarová Iveta
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 427
Poradie
151
Body
137
Sýkora Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 390
Poradie
171
Body
73
Hatvani Marián
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 210
Poradie
259
Body
0
Sýkora Matúš
Pohlavie
M
Kategória
KADET
Licencia
SVK 467
Poradie
286
Body
0
Šúryová Johanka
Pohlavie
F
Kategória
MINIM
Licencia
SVK 511
Poradie
289
Body
0
Sýkora Marián
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 576
Poradie
298
Body
0