GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
KPPS
Celé meno:
Klub priateľov petangu Svätopluk
Miesto:
P.J.Šafárika 373/2, Šaľa
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2007
Prezident

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
4 Szabo Milan M NORMAL 297 KPPS 5128.5
18 Tóth Róbert M NORMAL 487 KPPS 3217.5
25 Černák Miroslav M NORMAL 454 KPPS 2765.5
38 Bleho Tomáš M NORMAL 423 KPPS 2168
43 Sýkora Dávid M NORMAL 416 KPPS 1970
53 Tóthová Mária F NORMAL 495 KPPS 1442
55 Vargová Daniela F ESPOIRS 455 KPPS 1295.5
57 Meluš Daniel M NORMAL 394 KPPS 1270.5
76 Bilik Juraj M NORMAL 388 KPPS 883
83 Melušová Zuzana F NORMAL 426 KPPS 795
101 Hatvaniová Silvia F NORMAL 453 KPPS 475
104 Horváthová Nevenka F VETERAN 277 KPPS 404.5
120 Sýkora Tomáš M NORMAL 390 KPPS 264.5
127 Meluš Matej M ESPOIRS 443 KPPS 208
132 Mečiarová Iveta F NORMAL 427 KPPS 181
140 Harmath Alexander M NORMAL 497 KPPS 164.5
141 Melušová Margaréta F ESPOIRS 452 KPPS 157
155 Kaska Pavel M NORMAL 496 KPPS 116.5
172 Sýkora Matúš M JUNIOR 467 KPPS 46
175 Mečiar Jozef M NORMAL 550 KPPS 43.5
228 Šúryová Johanka F JUNIOR 511 KPPS 1
239 Hatvani Marián M NORMAL 210 KPPS 0
275 Sýkora Marián M NORMAL 576 KPPS 0

Hráči klubu : Grid

Szabo Milan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 297
Poradie
4
Body
5128.5
Tóth Róbert
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 487
Poradie
18
Body
3217.5
Černák Miroslav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 454
Poradie
25
Body
2765.5
Bleho Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 423
Poradie
38
Body
2168
Sýkora Dávid
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 416
Poradie
43
Body
1970
Tóthová Mária
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 495
Poradie
53
Body
1442
Vargová Daniela
Pohlavie
F
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 455
Poradie
55
Body
1295.5
Meluš Daniel
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 394
Poradie
57
Body
1270.5
Bilik Juraj
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 388
Poradie
76
Body
883
Melušová Zuzana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 426
Poradie
83
Body
795
Hatvaniová Silvia
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 453
Poradie
101
Body
475
Horváthová Nevenka
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 277
Poradie
104
Body
404.5
Sýkora Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 390
Poradie
120
Body
264.5
Meluš Matej
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 443
Poradie
127
Body
208
Mečiarová Iveta
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 427
Poradie
132
Body
181
Harmath Alexander
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 497
Poradie
140
Body
164.5
Melušová Margaréta
Pohlavie
F
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 452
Poradie
141
Body
157
Kaska Pavel
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 496
Poradie
155
Body
116.5
Sýkora Matúš
Pohlavie
M
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 467
Poradie
172
Body
46
Mečiar Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 550
Poradie
175
Body
43.5
Šúryová Johanka
Pohlavie
F
Kategória
JUNIOR
Licencia
SVK 511
Poradie
228
Body
1
Hatvani Marián
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 210
Poradie
239
Body
0
Sýkora Marián
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 576
Poradie
275
Body
0