GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
KPPS
Celé meno:
Klub priateľov petangu Svätopluk
Miesto:
P.J.Šafárika 373/2, Šaľa
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2007
IČO:
42117321
Štatutár

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
15 Méry Janette F NORMAL 568 KPPS 4203.5
31 Černák Miroslav M NORMAL 454 KPPS 2695.5
33 Szabo Milan M NORMAL 297 KPPS 2476.5
37 Bleho Tomáš M NORMAL 423 KPPS 2328
43 Tóth Róbert M NORMAL 487 KPPS 2055.5
54 Méry Kristián M ESPOIRS 570 KPPS 1689
57 Meluš Daniel M VETERAN 394 KPPS 1524
63 Tóthová Mária F NORMAL 495 KPPS 1252
81 Meluš Matej M NORMAL 443 KPPS 865.5
103 Bilik Juraj M NORMAL 388 KPPS 607.5
111 Harmath Alexander M NORMAL 497 KPPS 493.5
119 Kaska Pavel M VETERAN 496 KPPS 425.5
123 Sýkora Marián M NORMAL 576 KPPS 355.5
128 Larišová Katarína F NORMAL 509 KPPS 312.5
142 Melušová Zuzana F NORMAL 426 KPPS 228.5
146 Sýkora Dávid M NORMAL 416 KPPS 204.5
169 Vargová Daniela F NORMAL 455 KPPS 95
189 Horváthová Nevenka F VETERAN 277 KPPS 57
212 Mečiarová Iveta F NORMAL 427 KPPS 8.5
214 Sýkora Tomáš M NORMAL 390 KPPS 7.5
217 Mečiar Jozef M NORMAL 550 KPPS 7.5
256 Melušová Margaréta F ESPOIRS 452 KPPS 1
276 Šúry Peter M NORMAL 145 KPPS 0
297 Šúryová Johanka F KADET 511 KPPS 0

Hráči klubu : Grid

Méry Janette
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 568
Poradie
15
Body
4203.5
Černák Miroslav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 454
Poradie
31
Body
2695.5
Szabo Milan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 297
Poradie
33
Body
2476.5
Bleho Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 423
Poradie
37
Body
2328
Tóth Róbert
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 487
Poradie
43
Body
2055.5
Méry Kristián
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 570
Poradie
54
Body
1689
Meluš Daniel
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 394
Poradie
57
Body
1524
Tóthová Mária
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 495
Poradie
63
Body
1252
Meluš Matej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 443
Poradie
81
Body
865.5
Bilik Juraj
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 388
Poradie
103
Body
607.5
Harmath Alexander
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 497
Poradie
111
Body
493.5
Kaska Pavel
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 496
Poradie
119
Body
425.5
Sýkora Marián
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 576
Poradie
123
Body
355.5
Larišová Katarína
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 509
Poradie
128
Body
312.5
Melušová Zuzana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 426
Poradie
142
Body
228.5
Sýkora Dávid
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 416
Poradie
146
Body
204.5
Vargová Daniela
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 455
Poradie
169
Body
95
Horváthová Nevenka
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 277
Poradie
189
Body
57
Mečiarová Iveta
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 427
Poradie
212
Body
8.5
Sýkora Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 390
Poradie
214
Body
7.5
Mečiar Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 550
Poradie
217
Body
7.5
Melušová Margaréta
Pohlavie
F
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 452
Poradie
256
Body
1
Šúry Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 145
Poradie
276
Body
0
Šúryová Johanka
Pohlavie
F
Kategória
KADET
Licencia
SVK 511
Poradie
297
Body
0