GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
KPPS
Celé meno:
Klub priateľov petangu Svätopluk
Miesto:
P.J.Šafárika 373/2, Šaľa
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2007
IČO:
42117321
Štatutár

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
11 Méry Janette F NORMAL 568 KPPS 4896.5
26 Černák Miroslav M NORMAL 454 KPPS 3280.5
31 Szabo Milan M NORMAL 297 KPPS 2869.5
33 Tóth Róbert M NORMAL 487 KPPS 2571.5
34 Méry Kristián M ESPOIRS 570 KPPS 2545
38 Bleho Tomáš M NORMAL 423 KPPS 2325
60 Tóthová Mária F NORMAL 495 KPPS 1378.5
68 Meluš Daniel M VETERAN 394 KPPS 1195.5
96 Meluš Matej M NORMAL 443 KPPS 703.5
106 Bilik Juraj M NORMAL 388 KPPS 600
119 Kaska Pavel M VETERAN 496 KPPS 424
120 Harmath Alexander M NORMAL 497 KPPS 423.5
122 Melušová Zuzana F NORMAL 426 KPPS 388
124 Larišová Katarína F NORMAL 509 KPPS 374.5
126 Sýkora Marián M NORMAL 576 KPPS 355.5
155 Sýkora Tomáš M NORMAL 390 KPPS 198.5
167 Vargová Daniela F NORMAL 455 KPPS 153
191 Horváthová Nevenka F VETERAN 277 KPPS 88
206 Šúry Peter M NORMAL 145 KPPS 73
252 Mečiarová Iveta F NORMAL 427 KPPS 9.5
255 Mečiar Jozef M NORMAL 550 KPPS 8.5
261 Sýkora Dávid M NORMAL 416 KPPS 5
317 Melušová Margaréta F ESPOIRS 452 KPPS 0
319 Šúryová Johanka F KADET 511 KPPS 0

Hráči klubu : Grid

Méry Janette
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 568
Poradie
11
Body
4896.5
Černák Miroslav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 454
Poradie
26
Body
3280.5
Szabo Milan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 297
Poradie
31
Body
2869.5
Tóth Róbert
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 487
Poradie
33
Body
2571.5
Méry Kristián
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 570
Poradie
34
Body
2545
Bleho Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 423
Poradie
38
Body
2325
Tóthová Mária
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 495
Poradie
60
Body
1378.5
Meluš Daniel
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 394
Poradie
68
Body
1195.5
Meluš Matej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 443
Poradie
96
Body
703.5
Bilik Juraj
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 388
Poradie
106
Body
600
Kaska Pavel
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 496
Poradie
119
Body
424
Harmath Alexander
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 497
Poradie
120
Body
423.5
Melušová Zuzana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 426
Poradie
122
Body
388
Larišová Katarína
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 509
Poradie
124
Body
374.5
Sýkora Marián
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 576
Poradie
126
Body
355.5
Sýkora Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 390
Poradie
155
Body
198.5
Vargová Daniela
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 455
Poradie
167
Body
153
Horváthová Nevenka
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 277
Poradie
191
Body
88
Šúry Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 145
Poradie
206
Body
73
Mečiarová Iveta
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 427
Poradie
252
Body
9.5
Mečiar Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 550
Poradie
255
Body
8.5
Sýkora Dávid
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 416
Poradie
261
Body
5
Melušová Margaréta
Pohlavie
F
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 452
Poradie
317
Body
0
Šúryová Johanka
Pohlavie
F
Kategória
KADET
Licencia
SVK 511
Poradie
319
Body
0