GDPR & Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby zabezpečili čo najlepšiu funkčnosť zobrazovaného obsahu. Želáte si pokračovať?
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Do you want to continue?

Viac informácii / More info

Základné informácie

Názov:
KPPS
Celé meno:
Klub priateľov petangu Svätopluk
Miesto:
P.J.Šafárika 373/2, Šaľa
Krajina:
Slovakia
Rok založenia:
2007
IČO:
42117321
Štatutár

Hráči klubu : Tabuľka

Poradie Meno Pohlavie Typ Licencia Klub Body  
6 Tóth Róbert M NORMAL 487 KPPS 4813
12 Černák Miroslav M NORMAL 454 KPPS 4101.5
15 Szabo Milan M NORMAL 297 KPPS 3799.5
18 Méry Janette F NORMAL 568 KPPS 3363.5
19 Méry Kristián M ESPOIRS 570 KPPS 3350
33 Bleho Tomáš M NORMAL 423 KPPS 2530.5
41 Tóthová Mária F NORMAL 495 KPPS 2297
66 Harmath Alexander M NORMAL 497 KPPS 1334
81 Meluš Daniel M VETERAN 394 KPPS 1070
84 Kaska Pavel M VETERAN 496 KPPS 1047
97 Bilik Juraj M NORMAL 388 KPPS 887.5
108 Sýkora Tomáš M NORMAL 390 KPPS 723
115 Meluš Matej M NORMAL 443 KPPS 653.5
129 Sýkora Marián M NORMAL 576 KPPS 495.5
135 Larišová Katarína F NORMAL 509 KPPS 450
136 Melušová Zuzana F NORMAL 426 KPPS 435.5
152 Mečiarová Iveta F NORMAL 427 KPPS 299.5
173 Mečiar Jozef M NORMAL 550 KPPS 215.5
178 Vargová Daniela F NORMAL 455 KPPS 203
198 Sýkora Dávid M NORMAL 416 KPPS 130.5
201 Šúry Peter M NORMAL 145 KPPS 109
216 Horváthová Nevenka F VETERAN 277 KPPS 85.5
327 Melušová Margaréta F ESPOIRS 452 KPPS 0
330 Šúryová Johanka F KADET 511 KPPS 0

Hráči klubu : Grid

Tóth Róbert
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 487
Poradie
6
Body
4813
Černák Miroslav
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 454
Poradie
12
Body
4101.5
Szabo Milan
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 297
Poradie
15
Body
3799.5
Méry Janette
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 568
Poradie
18
Body
3363.5
Méry Kristián
Pohlavie
M
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 570
Poradie
19
Body
3350
Bleho Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 423
Poradie
33
Body
2530.5
Tóthová Mária
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 495
Poradie
41
Body
2297
Harmath Alexander
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 497
Poradie
66
Body
1334
Meluš Daniel
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 394
Poradie
81
Body
1070
Kaska Pavel
Pohlavie
M
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 496
Poradie
84
Body
1047
Bilik Juraj
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 388
Poradie
97
Body
887.5
Sýkora Tomáš
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 390
Poradie
108
Body
723
Meluš Matej
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 443
Poradie
115
Body
653.5
Sýkora Marián
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 576
Poradie
129
Body
495.5
Larišová Katarína
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 509
Poradie
135
Body
450
Melušová Zuzana
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 426
Poradie
136
Body
435.5
Mečiarová Iveta
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 427
Poradie
152
Body
299.5
Mečiar Jozef
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 550
Poradie
173
Body
215.5
Vargová Daniela
Pohlavie
F
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 455
Poradie
178
Body
203
Sýkora Dávid
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 416
Poradie
198
Body
130.5
Šúry Peter
Pohlavie
M
Kategória
NORMAL
Licencia
SVK 145
Poradie
201
Body
109
Horváthová Nevenka
Pohlavie
F
Kategória
VETERAN
Licencia
SVK 277
Poradie
216
Body
85.5
Melušová Margaréta
Pohlavie
F
Kategória
ESPOIRS
Licencia
SVK 452
Poradie
327
Body
0
Šúryová Johanka
Pohlavie
F
Kategória
KADET
Licencia
SVK 511
Poradie
330
Body
0